VŠEM > Uchazeči VŠEM > Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří (DOD) na Vysoké škole ekonomie a managementu seznamují se studijními obory a specializacemi, systémem studia, výukovými, administrativními a mimostudijními prostory VŠEM (učebny, kluby, studovna a knihovna, posilovna, aula), setkání se studenty VŠEM.

Na přednáškový cyklus Hosté VŠEM v rámci DOD, jsou zváni známé osobnosti ze světa obchodu, podnikání a společenského života, vrcholoví manažeři, majitelé firem nebo přední odborníci v daných oblastech, aby se podělili o své zkušenosti formou přednášky a následné diskuze.

Harmonogram DOD dne 23.4.2014

  • Přednáškový cyklus Hosté VŠEM od 17 hod. (Eva Samková, olympijská vítězka)
  • Prezentace VŠEM (vedoucí studijního oddělení/rektorátu, členové Studentské rady VŠEM)
  • Proč vysoká škola?, Proč VŠEM?
  • Studijní programy a oborové specializace
  • Harmonogram výuky (prezenční a kombinovaná forma)
  • Výukové, zkouškové a administrativní aplikace (Videolearning, VideoForum, E-books, SIS)
  • Studijní poplatky/Školné
  • Příjímací řízení (termíny, průběh, obsah, E-přihláška)
  • Prohlídka prostor VŠEM
  • Individuální dotazy