VŠEM > Uchazeči VŠEM > Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří (DOD) na Vysoké škole ekonomie a managementu seznamují se studijními obory a specializacemi, systémem studia, výukovými, administrativními a mimostudijními prostory VŠEM (učebny, kluby, studovna a knihovna, posilovna, aula), setkání se studenty VŠEM.

Harmonogram DOD dne 22.10.2014 od 17:00 hod.

 • Hosté VŠEM (Stanislav Bernard)
 • Prezentace VŠEM (vedoucí studijního oddělení/rektorátu, členové Studentské rady VŠEM)
 • Proč vysoká škola? Proč VŠEM?
 • Studijní programy a oborové specializace
 • Harmonogram výuky (prezenční a kombinovaná forma)
 • Výukové, zkouškové a administrativní aplikace (Videolearning, VideoForum, E-books, SIS)
 • Studijní poplatky/Školné
 • Příjímací řízení (termíny, průběh, obsah, E-přihláška)
 • Test vhodnosti výběru studijního oboru/specializace
 • Prohlídka prostor VŠEM
 • Individuální dotazy