You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Uchazeči VŠEM > Dny otevřených dveří

Čas čtení: 1 min.Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří (DOD) na Vysoké škole ekonomie a managementu seznamují se studijními obory a specializacemi, systémem studia, výukovými, administrativními a mimostudijními prostory VŠEM (učebny, kluby, studovna a knihovna, posilovna, aula), setkání se studenty VŠEM.

Harmonogram DOD dne 11. dubna 2017 od 17:00 hod.

  • Prezentace VŠEM (vedoucí studijního oddělení/rektorátu, členové Studentské rady VŠEM)
  • Proč vysoká škola? Proč VŠEM?
  • Studijní programy a oborové specializace
  • Harmonogram výuky (prezenční a kombinovaná forma)
  • Výukové, zkouškové a administrativní aplikace (Videolearning, VideoForum, eBooks, SIS)
  • Studijní poplatky/Školné
  • Přijímací řízení (termíny, průběh, obsah, E-přihláška)
  • Prohlídka prostor VŠEM
  • Individuální dotazy