You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Studium VŠEM > Studijní programy > Elitní program VŠEM

Čas čtení: 1 min.Elitní program VŠEM

Škola by měla odemykat lidský potenciál, nikoliv být továrnou na kopie.

Jan Mühlfeit

Elitní program VŠEM je nadstandardní vzdělávací a tréninkový program, který se zaměřuje na rozvoj studijně nadaných studentů, kteří projevují aktivní zájem o své studium a budoucí profesní uplatnění.

Hlavním cílem programu je poskytovat nadstandardní výuku prostřednictvím přednášek atraktivních oblastí, speciálně navržených pro Elitní program VŠEM a zprostředkování úzké spolupráce s konkrétními společnostmi pro již vybrané pracovní pozice.

  • Motivací každého studenta by měla být možnost profesního uplatnění již v rámci vlastního studia, a to v konkrétní společnosti, oblasti a pracovní pozici.

Komu je program určen

Elitní program není cílen na vysoké počty studentů, ale jednotlivce, kteří mají motivační a studijní potenciál, respektive jsou ochotni jej rozvíjet nad rámec svých standardních studijních povinností, kdy nabízené možnosti v rámci studia vytváří podmínky pro rozvoj znalostí, dovedností a zkušeností studentů, které jim umožní uplatnění na trhu práce již v samotném průběhu jejich studia.

Do Elitního programu VŠEM se mohou přihlásit všichni studenti VŠEM v průběhu celého akademického roku.

Studium a praxe

V rámci Elitního programu VŠEM je studentům zprostředkována spolupráce s vybranou společností nebo organizací, jejíž podnikání odpovídá realizovaným studijním oborům s cílem získání pracovní pozice ve středním a vyšším managementu po ukončení studia na VŠEM.

  • Studenti získají hlubší odborné znalosti, projdou tréninkem sociálních a manažerských dovedností, blíže se seznámí s praxí úspěšných mezinárodních firem v ČR nebo zahraničí.
  • Každý student má k dispozici profesní mentoring ze strany manažerů a expertů, individuální přístup akademických pracovníků, lektorů a neustálý kontakt s organizací, do které po absolutoriu nastoupí.

Koncepční spolupráce s praxí je považována za prioritu působení ve všech oblastech činnosti VŠEM s tím, že při výuce je kladen důraz na přirozené zapojení přednášejicích z podnikové praxe tak, aby studenti měli možnost aplikovat získané teoeretické poznatky a znalosti na skutečné problémy, respektive řešit reálné situace, se kterými se budou setkávat ve své profesní praxi.

Stipendium Elitního programu VŠEM na studium v zahraničí

K zahraničním studijním zkušenostem napomůže studentům stipendium Elitního programu VŠEM v hodnotě 10.000 EUR, které nabízí nejlepším studentům roční studijní pobyt na partnerské univerzitě MSB School of Business, Montreux ve Švýcarsku.

  • Úzké propojení studia s praxí a interaktivní forma výuky je filozofie, která spojuje VŠEM a MSB, společně pak připraví studenta na profesní uplatnění na mezinárodním trhu.

Mezinárodně uznávané obchodní vzdělání v unikátním prostředí Švýcarské riviéry dělá z MSB ideální prostředí pro získání zahraničních studijních zkušeností. MSB spojuje tradiční obchodní vzdělání s holistickým přístupem. Prostřednictvím programů MSB, se studenti učí základy podnikání a osobního rozvoje, které jim umožní vstoupit na pracovní trh plně připravený.

Členy MSB fakulty jsou úspěšní podnikatelé a profesionálové, kteří nabízí neocenitelné mentorství a zkušenosti z praxe. Dokáží své podnikatelské zkušenosti přenést do učebny a napomohou Vám stát se leadery v podnikání.

Stipendium je určeno talentovaným středoškolským studentům, kteří ve svých studiích chtějí pokračovat i za hranicemi Česka. Rovněž finančně podporujeme stávající vysokoškolské studenty, hledající prvotřídní program v oboru, kterému se již nějakou dobu věnují a vědí, jak zahraniční studia co nejlépe zúročit.

Žádost o Stipendium Elitního programu VŠEM

  • Žádost o Stipendium Elitního programu VŠEM předkládá student studijnímu oddělení VŠEM do termínu konání II. kola přijímacího řízení prostřednictvím SIS/Studijní formulář/Stipendia s tím, že žádost je schvalována Akademickou radou VŠEM (na udělení Stipendia Elitního programu VŠEM není právní nárok).
  • V rámci II. kola PŘ (ústní pohovor) je uchazečem předkládána písemná práce/Esej v rozsahu 600 slov.
  • Kromě školních výsledků je student dotazován na činnost nad rámec výuky, například úspěchy ve školních soutěžích nebo dobrovolnictví. Žadatel o stipendium může rovněž doložit reference, zpravidla od pedagogů, případně jakékoli další podklady, které by Akademické radě VŠEM pomohli při rozhodování o ne/udělení Stipendia Elitního programu VŠEM.