You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > O VŠEM > Struktura a lidé VŠEM > Akademická pracoviště > Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

ODBORNÝ GARANT
OSOBNÍ
VIDEOFORUM
Ing. Lenka Holečková, Ph.D.
03.02.2016 (13:00 - 15:00 hod.) TERMÍNY VIDEOKONZULTACÍ
Doc. Ing. M. Špaček, Ph.D. 06.02.2016 (13:00 - 14:00 hod.)
Ing. Jitka Zborková, Ph.D. 19.02.2016 (12:00 - 13:00 hod.)
Ing. Pavel Kovařík 21.02.2016 (10:00 - 13:00 hod.)
Ing. Jitka Zborková, Ph.D. 04.03.2016 (12:00 - 13:00 hod.)
Doc. Ing. M. Špaček, Ph.D. 05.03.2016 (12:00 - 13:00 hod.)
Ing. Lenka Holečková, Ph.D. 08.03.2016 (10:00 - 12:00 hod.)
Konzultace s akademickým pracovníkem je možné domluvit prostřednictvím e-mailu: jmeno.prijmeni@vsem.cz

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerská ekonomika II
Daně a daňová politika Manažerské účetnictví
Daňová teorie a politika Manažerský controlling
Daňový systém a administrativa Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Ekonomika podniku I Obchodní právo
Ekonomika podniku II Oceňování podniku
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Účetnictví a finance
Finanční účetnictví Základy práva
Manažerská ekonomika Základy účetnictví

 

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Etika podnikání, Etika a společenská odpovědnost

Více
Jozef Braun

Jozef Braun

Diplomacie

Více
JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.

JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.

Politologie a mezinárodní vztahy

Více
Ing. Marta Dykovská

Ing. Marta Dykovská

Daňový systém a administrativa, Pojistné a majetkové daně, Základy účetnictví, Finanční účetnictví

Více
Ing. Lenka Holečková, Ph.D.

Ing. Lenka Holečková, Ph.D.

Ekonomika podniku I a II, Komunikace a komunikační dovednosti

Více
JUDr. Věra Hrouzková

JUDr. Věra Hrouzková

Pracovní právo

Více
Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

Business Economy I and II

Více
Mgr. Adam Janek, MHA, MBA

Mgr. Adam Janek, MHA, MBA

Praktické aplikace

Více
Ing. Anna Kalinová

Ing. Anna Kalinová

Management rizik a financování zahraničního obchodu, Obchodní transakce

Více
Doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

Daňová teorie a politika, Daně a daňová politika

Více
Ing. Jiří Klečka, Ph.D.

Ing. Jiří Klečka, Ph.D.

Manažerská ekonomika, Podniková ekonomika

Více
Ing. Miroslav Klíma, CSc.

Ing. Miroslav Klíma, CSc.

Management rizik a financování zahraničního obchodu, Obchodní transakce

Více
RNDr. Alois Kopecký

RNDr. Alois Kopecký

Operační programy

Více
Ing. Pavel Kovařík

Ing. Pavel Kovařík

Manažerský controlling (Bc.), Manažerská ekonomika (Ing.), Podniková ekonomika (MBA)

Více
Ing. Josef Krause, Ph.D.

Ing. Josef Krause, Ph.D.

Ekonomika podniku I a II

Více
Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.

Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.

Business economics I a II

Více
JUDr. Cyril Svoboda

JUDr. Cyril Svoboda

Základy práva, Právní prostředí a společnost, Politologie a mezinárodní vztahy

Více
Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Finanční management a finanční analýza, Finanční řízení a rozhodování

Více
JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová

JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová

Obchodní právo, Právní prostředí a společnost, Základy práva

Více
Ing. Jitka Zborková, Ph.D.

Ing. Jitka Zborková, Ph.D.

Základy účetnictví, Finanční účetnictví

Více