VŠEM > O VŠEM

O VŠEM

Realizujeme studijní programy od roku 1996 v ekonomických a společenských oblastech pro téměř 3.000 studentů.

  • Oblast lidských zdrojů, financí, marketingu, reklamy, ekonomie, hospodářské politiky, práva, managementu, mezinárodních vztahů, podnikové a organizační kultury, psychologie, sociologie, veřejné správy atd.
  • Realizace více jak 60ti studijních předmětů s možnosti vlastní individualizace studia a zkoušek.
  • Prezenční a kombinovaná forma studia v českém a anglickém jazyce.

Studijní programy akreditovány na národní (MŠMT ČR) a mezinárodní úrovni (ACBSP). V rámci mezinárodních programů mají studenti příležitost vzdělávat se na více jak 40ti partnerských zahraničních univerzitách.

  • Interaktivní výukové a zkouškové aplikace v rámci výuky (videolearning, on-line videoforum, e-learningové aplikace učebních a studijních textů, elektronické testování znalostí).
  • Cyklus Hosté VŠEM a Praktických aplikací pro zapojení odborníků z praxe do výuky.
  • On-line profesních kurzy (MOOC) v rámci celoživotního vzdělávání.

Aplikace znalostí a jejich praktická uplatnitelnost ve formě cvičení a samostatných prací. Rozvoj schopností a dovedností studentů v oblasti komunikace, prezentace, argumentace, analýzy, vyjednávání a týmové práce.

  • Nadaní a znevýhodnění studenti mohou studovat díky stipendijnímu programu VŠEM až ve výši 100% školného.
  • Podpora neziskového sektoru v rámci společenské odpovědnosti a dodržování etického kodexu.
  • Výzkum realizovaný prostřednictvím Centra ekonomických studií a Centra inovačních studií.
  • VŠEM v Africe jako dlouhodobý projekt při budování základních škol (Etiopie).