You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Uchazeči VŠEM > Přihláška ke studiu

Čas čtení: 3 min.Přihláška ke studiu

Přihláška a přijímací řízení zdarma

Ke studiu příslušného studijního programu (Bc./Ing./MBA/CŽV) na VŠEM se uchazeč o studium přihlašuje prostřednictvím  Elektronické přihlášky VŠEM (E-přihláška VŠEM).

E - PŘIHLÁŠKA VŠEM (elektronický formát)

Všechny podklady/přílohy (fotografie a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání uchazeče) musí být uchazečem předloženy nejpozději do data konání přijímacího řízení (II. kolo) pro daný termín zahájení studia (říjen, leden, duben).

 • Elektronická fotografie uchazeče/studenta musí splňovat stanovené podmínky pro fotografii studenta na studentský průkaz VŠEM, viz pasový rozměr a formát JPG/JPEG
 • Elektronická fotografie se nahrává spolu s E - přihláškou ke studiu VŠEM nebo dodatečně prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory studenta/Přidat nový soubor
 • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání uchazeč do termínu konání přijímacího řízení nahraje prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta/Přijímací řízení (v případě získaného vzdělání mimo ČR/SR též odevzdá úředně ověřenou kopii osobně v den konání II. kola přijímacího řízení).
 • Žadatel o Stipendium KLASIK písemnou práci na zvolené téma (Esej) v rozsahu 1 - 2 stran uložená do SIS VŠEM (formát PDF, DOC).
  Zdroj: http://www.vsem.cz/obsah-a-podminky-pr.html
 • Studenti/absolventi VŠEM (Bc./Ing./MBA) doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání nepředkládají. Pokud zásadním způsobem nezměnili vzhled, není potřeba opětovně nahrávat fotografii (musí však odpovídat současné podobě).
 • Formulář návrhu výzkumného záměru (pro studium Ph.D.)
 • Přehled dosavadní publikační činnosti a/nebo relevantní praxe (pro studium Ph.D.)

Registrace E-přihlášky a potvrzení termínu PŘ

Všichni uchazeči o studium musí do 7 dnů od doručení elektronické pozvánky k přijímacímu řízení potvrdit i stanovený termín přijímacího řízení.

 • Odeslání E-přihlášky a příslušných podkladů uchazečem (registrace E-přihlášky do SIS).
 • Elektronická kopie E-přihlášky zaslána na kontaktní e-mail uchazeče (uveden uchazečem v E-přihlášce).
 • Zaslání elektronické pozvánky k PŘ (pozvánky k PŘ jsou zasílány 1 x týdně).
 • Potvrzení termínu PŘ uchazečem přes hypertextový odkaz v zaslané pozvánce k PŘ (provedení registrace termínu PŘ uchazečem v SIS).
 • Přesný čas konání přijímacího řízení je zaslán elektronicky na kontaktní e - mail, a to před řádným termínem konání přijímacího řízení.

Administrativní poplatek za E-přihlášku

Podání a registrace E-přihlášky je na VŠEM bez administrativního poplatku pro občany ČR a SR s tím, že zpoplatněny jsou náhradní a mimořádné termíny konání přijímacího řízení.

 • Přihláška ke studiu a řádné termíny přijímacího řízení zdarma (občané ČR a SR).
 • Administrativní poplatek za podání a registraci E-přihláky u občanů cizí státní příslušnosti je 1.000 Kč.
 • Zálohová faktura za E-přihlášku (náhradní nebo mimořádný termín konání PŘ) je uložena v SIS VŠEM/Platby v SIS.
 • Příslušný administrativní poplatek musí být uhrazen nejpozději v den konání PŘ.
 • Úhrada poplatku poštovní poukázkou je nepřípustná.