You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Studium VŠEM > Studijní programy > Profesní kurzy zdarma

Čas čtení: 2 min.Profesní kurzy zdarma

Vybrané profesní kurzy VŠEM z oblasti společenských věd (ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, management, marketing, právo, finance, daně, účetnictví a lidské zdroje), přístupné zdarma pro veřejnost.

 • Účast na Profesním kurzu VŠEM je podmíněna registrací, viz Registrační formulář.
 • Absolvent profesního kurzu může žádat o vystavení Profesního certifikátu VŠEM, na základě splnění stanovených podmínek (registrace, absolvování EZK, uhrazení certifikačního poplatku).
 • Studenti VŠEM se mohou (Profesní kurzy zdarma) přihlásit pouze v případě nenaplněné kapacity z řad veřejnosti (volná kapacita bude studentům k dispozici po uzávěrce přihlášek), kdy profesní kurzy jsou obsahově totožné se studijními předměty VŠEM v rámci jednotlivých studijních programů/oborů a pro studenty nemají žádný další obsahový nebo kreditový/zápočtový přínos.

Profesní certifikát VŠEM

Absolvent profesního kurzu získá certifikát profesního vzdělání VŠEM (tj. absolvování kurzu, absolvování a ukončení kurzu klasifikovaným výstupem, tzn. zkouškou), kdy zkouškové pokusy pro vystavení certifikátu o absolvování Profesních kurzů VŠEM jsou zpoplatněny.

 • Zájemce o Profesní certifikát VŠEM se registruje prostřednictvím Přihlášky ke studiu PK/MOOC (tj. do kolonky Důvod studia na VŠEM (PK/MOOC) uveďte vybraný Profesní kurz zdarma, ze kterého chcete zkoušku absolvovat).
 • Přihlašovací údaje jsou zaslány na kontaktní e-mail zájemce, jako přístup do Studentského informačního systému  VŠEM, viz SIS VŠEM.
 • Administrativní poplatek za absolvování zkouškového pokusu (EZK) hradí student pomocí eShop VŠEM, a to před konání samotného zkouškového pokusu (EZK).
 • Absolvent obdrží na studijním oddělení VŠEM po úspěšném absolvování zkouškového pokusu a uhrazení administrativního poplatku Profesní certifikát VŠEM, a to do 3 pracovních dnů.

Zkouška (EZK)

Zkoušky probíhají v elektronické podobě na počítači formou testových otázek (Multiple choice) s možností i více správných odpovědí v budově VŠEM (testovací místnost 404).

 • Přihlášení na zkoušku přes SIS VŠEM/Zkoušky studenta/Přihlášení na zkoušku, kdy se vybírá termín, čas a předmět/profesní kurz (přihlášení je možné do 23:59 hod.).
 • Student musí být před místností minimálně 30 min předem, kdy je následně vyzván administrativním pracovníkem ke vstupu, za stanovených podmínek (tj. prokázání totožnosti studenta, vstup bez mobilních zařízení, tašek apd.).
 • Zkoušky jsou hodnoceny v rozsahu 0 - 100 bodů (0 - 50 = 4 / 51 - 70 = 3 / 71 - 90 = 2 / 91 - 100 = 1).
 • Plný počet bodů za otázku je možné obdržet pouze v případě označení všech správných odpovědí. V případě označení jedné špatné odpovědi je za celou otázku nula bodů. Pokud student označí pouze část správných odpovědí, získá adekvátní část bodů.
 • Bodové hodnocení je k dispozici ihned po dokončení testu.

Přehled Profesních kurzů zdarma

Životní cyklus projektů

Datum konání: 29.3.2017 (17:00-20:00 hod.)

Lektor: doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

Obsah kurzu: Seminář umožní získat účastníkovi základní orientaci v problematice řízení projektů. Posluchač by se měl postupně orientovat v obsahu jednotlivých fází životního cyklu projektu. Nejprve se se seznámí se stanovením základní strategie projektu a jeho cílem, např. s využitím metody logického rámce. Na definování cíle projektu a jeho strategie bude navázáno zpracováním plánu projektu v základní struktuře.

Účastník získá základní orientaci v metodách řízení a kontroly průběhu realizace. Účastníci se dále seznámí i s významem okolí projektu a zainteresovaných stran.

Již realizované Profesní kurzy zdarma

Finanční gramotnost Personální marketing
Hospodářská soutěž Personální management
Jak číst právo? Pojišťovnictví
Migrační krize Psychologie
Marketingový výzkum v automobilovém průmyslu Psychologie práce
Marketingová automatizace Strategie nákupu
Motivujte zaměstnance k vyšším výkonům Současná politologie: Tři základní svobody v ideologickém ohrožení
Právo Evropské unie Základy psychologie pro praktické využití

Přihlášení na Profesní kurzy zdarma

 
Kurzy, kterých se zúčastním*