You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Studium VŠEM > Studijní poplatky/školné

Čas čtení: 4 min.Studijní poplatky/školné

Výše studijních poplatků je garantována po celou standardní dobu (nepřerušeného) studia s tím, že student hradí školné za každý započatý/zapsaný akademický rok (cena v Kč/rok).

Cenové úrovně (Kč/rok)

Studijní poplatky (školné) jsou rozděleny do tří cenových úrovní (1. Stipendium* / 2. Premium / 3. Exclusive**), kdy každá cenová úroveň obsahuje rozdílnou nabídku administrativních a studijních služeb.

STUDIJNÍ PROGRAMSTIPENDIUM*
PREMIUMEXCLUSIVE**
Bc. / Ing. / Ph.D. 20.000 Kč 50.000 Kč 80.000 Kč
MBA 30.000 Kč 80.000 Kč 100.000 Kč

Obsah cenových úrovní

OBSAH CENOVÉ ÚROVNĚ
PREMIUM
EXCLUSIVE**
Absolventský program (učební texty, interaktivní výuka, přednášky a akce VŠEM, databáze, SIS) ANO ANO
Administrativní a studijní asistent (kontrola termínů, písemných výstupů SP/BP/DP, literatura) NE ANO
Dvouoborové studium bakalářského (Bc./Bc.) a magisterského programu (Ing./MBA) NE ANO
Elektronické učební texty a interaktivní výukové aplikace VŠEM (video, databáze, etexty) ANO ANO
ECDL testování (možnost získání certifikátu v rámci ověřování počítačové gramotnosti) NE (zpoplatněno) ANO
Individuální termíny zkoušek a konzultací (v rámci úřední doby VŠEM) NE ANO
Mimořádné termíny a služby (MTS v rámci administrace a kontroly studia) NE (zpoplatněno) ANO
Omluvy v rámci kontroly studia (maximální počet sick days z EZK/EZZK bez udání důvodu za AR) ANO (3) ANO (neomezeně)
Prodloužení studia po skončení standardní doby (ZK, ZZK, SP/BP/DP) NE (zpoplatněno) ANO
Studentský úvěr VŠEM (rozložení na 10 + 1 měsíčních splátek) ANO ANO
Studijní poplatky (možnost rozložení plateb ročních studijních poplatků) ANO (až 2 splátky) ANO (až 4 splátky)
Tisk materiálů k výuce daného studijního předmětu (prezentace, studie, příklady, cvičení atp.) NE ANO
Učební texty VŠEM (tištěné výukové materiály VŠEM, základní literatura VŠEM) NE (zpoplatněno) ANO
Univerzitní oblečení VŠEM (oblečení s logem VŠEM dostupné v eShopu VŠEM) NE (zpoplatněno) ANO
Zkouškové a administrativní období 12 měsíců (administrace a kontrola studia: září - srpen) ANO ANO

Cenová úroveň STIPENDIUM*

  • Cenová úroveň STIPENDIUM* je součástí stipendijního programu VŠEM a je podmíněna udělením příslušného stipendia VŠEM na základě studijního průměru v rámci předchozího studia na SŠ (maturitní vysvědčení pro bakalářské programy), respektive VŠ (dodatek k diplomu pro magisterské programy), či pro vybrané organizace, složky a jednotlivce (váleční veteráni, neziskové a humanitární organizace, zdravotní a sociální služby, členové reprezentace ČR, hendikepovaní, svobodné matky), až do výše 100% ročního školného, viz Podmínky pro udělení cenové úrovně STIPENDIUM
  • Obsah cenové úrovně STIPENDIUM, je shodný s cenovou úrovní PREMIUM.

Absolventi VŠEM (titul MBA/diplom BBA/MSc.)

  • Absolventi bakalářského (Bc.) a navazujícího magisterského (Ing.) studijního programu na VŠEM mají po splnění podmínek (Nařízení rektora VŠEM) nárok na udělení profesního titulu Master of Business Administration (MBA).
  • Vystavení diplomu Bachelor of Business Administration/Master of Science (BBA/MSc.) pro absolventy bakalářského/magisterského studijního programu VŠEM (mezinárodní akreditace ACBSP).

Dvouoborové studium VŠEM**

  • Cenová úroveň EXCLUSIVE** zahrnuje možnost souběžného studia dvou studijních oborů v rámci bakalářského (Bc./Bc.) a magisterského programu (Ing./MBA).
  • Po řádném ukončení studia jsou absolventovi vystaveny dva diplomy a dva dodatky k diplomu.

Studijní programy VŠEM v Anglickém jazyce**

  • Studijní poplatky studijních programů VŠEM (Bc./Ing./MBA/Ph.D.) v anglickém jazyce jsou stanoveny dle cenové úrovně EXCLUSIVE**.

Nadstandardní služby (MTS) a cenové úrovně

  • Zvolenou cenovou úroveň školného je možné v rámci cenových úrovní PREMIUM / EXCLUSIVE** doplňovat a rozšiřovat prostřednictvím Mimořádných termínů a služeb (MTS)
  • Nabídka cenové úrovně STANDARD byla ukončena v Akademickém roce 2015/2016 (pro termín zahájení Říjen 2016 k 1.9.2016) a je platná jen pro studenty v rámci standardní doby studia.
  • Cenová úroveň PREMIUM má nárok na slevu (50 - 80%) pro nákup učebních textů VŠEM, viz eShop VŠEM