You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Studium VŠEM > Studijní poplatky/školné

Čas čtení: 4 min.Studijní poplatky/školné

Výše studijních poplatků je garantována po celou standardní dobu (nepřerušeného) studia s tím, že student hradí školné za každý započatý/zapsaný akademický rok (cena v Kč/rok).

Cenové úrovně (Kč/rok)

Studijní poplatky (školné) jsou rozděleny do tří cenových úrovní (1. Stipendium* / 2. Premium / 3. Exclusive**), kdy každá cenová úroveň obsahuje rozdílnou nabídku administrativních a studijních služeb.

STUDIJNÍ PROGRAMSTIPENDIUM*
PREMIUMEXCLUSIVE**
Bc. / Ing. / Ph.D. 20.000 Kč 50.000 Kč 80.000 Kč
MBA 30.000 Kč 80.000 Kč 100.000 Kč

Obsah cenových úrovní

OBSAH CENOVÉ ÚROVNĚ
PREMIUM
EXCLUSIVE**
Absolventský program (učební texty, interaktivní výuka, přednášky a akce VŠEM, databáze, SIS) ANO ANO
Administrativní a studijní asistent (kontrola termínů, písemných výstupů SP/BP/DP, literatura) NE ANO
Dvouoborové studium bakalářského (Bc./Bc.) a magisterského programu (Ing./MBA) NE ANO
Elektronické učební texty a interaktivní výukové aplikace VŠEM (video, databáze, etexty) ANO ANO
ECDL testování NE (zpoplatněno) ANO
Individuální termíny zkoušek a konzultací (v rámci úřední doby VŠEM) NE ANO
Mimořádné termíny a služby (MTS v rámci administrace a kontroly studia) NE (zpoplatněno) ANO
Omluvy v rámci kontroly studia (maximální počet sick days z EZK/EZZK bez udání důvodu za AR) ANO (3) ANO (neomezeně)
Prodloužení studia po skončení standardní doby (ZK, ZZK, SP/BP/DP) NE (zpoplatněno) ANO
Studentský úvěr VŠEM (rozložení na 10 + 1 měsíčních splátek) ANO ANO
Studijní poplatky (možnost rozložení plateb ročních studijních poplatků) ANO (až 2 splátky) ANO (až 4 splátky)
Tisk materiálů k výuce daného studijního předmětu (prezentace, studie, příklady, cvičení atp.) NE ANO
Učební texty VŠEM (tištěné výukové materiály VŠEM, základní literatura VŠEM) NE (zpoplatněno) ANO
Univerzitní oblečení VŠEM NE (zpoplatněno) ANO
Zkouškové a administrativní období 12 měsíců (administrace a kontrola studia: září - srpen) ANO ANO

Cenová úroveň STIPENDIUM*

  • Cenová úroveň STIPENDIUM* je součástí stipendijního programu VŠEM a je podmíněna udělením příslušného stipendia VŠEM na základě studijního průměru v rámci předchozího studia na SŠ (maturitní vysvědčení pro bakalářské programy), respektive VŠ (dodatek k diplomu pro magisterské programy), či pro vybrané organizace, složky a jednotlivce (váleční veteráni, neziskové a humanitární organizace, zdravotní a sociální služby, členové reprezentace ČR, hendikepovaní, svobodné matky), až do výše 100% ročního školného, viz Podmínky pro udělení cenové úrovně STIPENDIUM
  • Obsah cenové úrovně STIPENDIUM, je shodný s cenovou úrovní PREMIUM.

Absolventi VŠEM (titul MBA/diplom BBA/MSc.)

  • Absolventi bakalářského (Bc.) a navazujícího magisterského (Ing.) studijního programu na VŠEM mají po splnění podmínek (Nařízení rektora VŠEM) nárok na udělení profesního titulu Master of Business Administration (MBA).
  • Vystavení diplomu Bachelor of Business Administration/Master of Science (BBA/MSc.) pro absolventy bakalářského/magisterského studijního programu VŠEM (mezinárodní akreditace ACBSP).

Dvouoborové studium VŠEM**

  • Cenová úroveň EXCLUSIVE** zahrnuje možnost souběžného studia dvou studijních oborů v rámci bakalářského (Bc./Bc.) a magisterského programu (Ing./MBA).
  • Po řádném ukončení studia jsou absolventovi vystaveny dva diplomy a dva dodatky k diplomu.

Studijní programy VŠEM v Anglickém jazyce**

  • Studijní poplatky studijních programů VŠEM (Bc./Ing./MBA/Ph.D.) v anglickém jazyce jsou stanoveny dle cenové úrovně EXCLUSIVE**.

Nadstandardní služby (MTS) a cenové úrovně

  • Zvolenou cenovou úroveň školného je možné v rámci cenových úrovní PREMIUM / EXCLUSIVE** doplňovat a rozšiřovat prostřednictvím Mimořádných termínů a služeb (MTS)
  • Nabídka cenové úrovně STANDARD byla ukončena v Akademickém roce 2015/2016 (pro termín zahájení Říjen 2016 k 1.9.2016) a je platná jen pro studenty v rámci standardní doby studia.
  • Cenová úroveň PREMIUM má nárok na slevu (50 - 80%) pro nákup učebních textů VŠEM, viz eShop VŠEM