VŠEM > Uchazeči VŠEM > Termíny přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení

Termíny zahájení studia: říjen, leden, duben

Studijní programy jsou na VŠEM zahajovány třikrát ročně (říjen, leden, duben), kdy na základě příšlušného termínu zahájení studia je stanoveno datum pro podání přihlášky ke studiu pro řádný termín příjímacího řízení (ŘTPŘ).

Řádné a náhradní/mimořádné termíny PŘ

ŘÁDNÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ LEDEN 2014DUBEN 2014ŘÍJEN 2014
Termín podání přihlášek pro řádný termín PŘ
do 1.12.2013 do 1.3.2014 do 1.7.2014
Řádné termíny konání PŘ
7.12.2013 8.3.2014 24.6./28.6./3.7.2014
NÁHRADNÍ A MIMOŘÁDNÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ   
Termín podání přihlášek pro náhradní termín PŘ
do 11.12.2014  - do 1.9.2014
Náhradní termíny konání PŘ
13.12.2013  - od 1.9.2014
Mimořádné termíny konání PŘ
individuálně individuálně individuálně
TERMÍNY DODÁNÍ PODKLADŮ UCHAZEČEM   
Podklady pro zápis do 1. ročníku
do 1.1.2014 do 1.4.2014 do 1.8.2014
Podklady pro uznání předmětů/zkoušek z jiných VŠ/VOŠ do 1.12.2014 do 1.3.2014 do 1.7.2014
Poznámka termín uzavřen termín uzavřen termín otevřen 

Náhradní termín PŘ (NTPŘ)

Přijímací řízení v náhradním termínu absolvuje uchazeč ve stanovených náhradních termínech příjímacího řízení pro daný termín zahájení studia (NTPŘ je zpoplatněn částkou 1.000 Kč), viz Žádost o náhradní termín přijímacího řízení

Mimořádný termín PŘ (MTPŘ)

Přijímací řízení v mimořádném termínu může uchazeč absolvovat v jím zvoleném mimořádném termínu příjímacího řízení, a to v rámci úřední doby administrativních pracovišť VŠEM (MTPŘ je zpoplatněn částkou 2.000 Kč), viz Žádost o mimořádný termín přijímacího řízení

  • Součástí přijímacího řízení je splnění podmínek zápisu do 1. ročníku (uhrazení studijních poplatků na daný akademický rok, potvrzení a zápis rozvrhu, absolvování úvodu do studia), do data stanoveného pro daný termín zahájení studia, viz Vyrozumění o splnění podmínek přijímacího řízení.