VŠEM > Uchazeči VŠEM > Termíny přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení

Termíny PŘ každé první úterý v měsíci

Studijní programy jsou na VŠEM zahajovány třikrát ročně (říjen, leden, duben), kdy na základě příšlušného termínu zahájení studia je stanoveno datum pro podání přihlášky ke studiu pro řádný termín příjímacího řízení (ŘTPŘ).

Řádné a náhradní/mimořádné termíny PŘ 2015

ŘÁDNÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍLEDEN 2015DUBEN 2015ŘÍJEN 2015
Přihlášky pro řádný termín PŘ do 1.12.2014 1.3.2015 31.8.2015
Řádné termíny konání PŘ 7.12.2014 8.3.2015 7.4. / 5.5. / 2.6. / 7.7.
4.8. / 1.9.2015
NÁHRADNÍ A MIMOŘÁDNÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Přihlášky pro náhradní termín PŘ do - 12.3.2015 18.9.2015
Náhradní termíny konání PŘ - 16.3.2015 15.9. / 19.9. / 22.9.2015
Mimořádné termíny konání PŘ individuálně individuálně individuálně
TERMÍNY DODÁNÍ PODKLADŮ UCHAZEČEM
Podklady pro zápis do 1. ročníku k
1.1.2015 25.3.2015 dle termínu konání PŘ
Poznámka termín uzavřen termín uzavřen termín otevřen

Náhradní termín PŘ (NTPŘ)

Přijímací řízení v náhradním termínu absolvuje uchazeč ve stanovených náhradních termínech příjímacího řízení pro daný termín zahájení studia (NTPŘ je zpoplatněn částkou 1.000 Kč).

Mimořádný termín PŘ (MTPŘ)

Přijímací řízení v mimořádném termínu může uchazeč absolvovat v jím zvoleném mimořádném termínu příjímacího řízení, a to v rámci úřední doby administrativních pracovišť VŠEM (MTPŘ je zpoplatněn částkou 2.000 Kč), viz Žádost o mimořádný termín přijímacího řízení

Podmínečné přijetí ke studiu

Dle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. nemůže být přijat uchazeč na vysokoškolské studium 2. stupně (magisterský stupeň), pokud nemá ukončené vysokoškolské vzdělání 1. stupně (bakalářský stupeň) s tím, že uchazeč o studium může požádat vysokou školu o podmínečné konání přijímacího řízení, respektive podmínečné přijetí ke studiu, s uvedením termínu pro dodání podkladů o příslušném nejvyšším dosaženém vzdělání.

  • Absolventi VŠEM (Bc.) mohou pro přijetí na navazující magisterský studijní program (Ing.) požádat v rámci konání řádného termínu PŘ (E-přihláška VŠEM) o podmínečné přijetí ke studiu pro daný termín zahájení studia v návaznosti na datum konání obhajoby závěrečné práce (BP), respektive řádné ukončení studia na VŠEM.