You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Uchazeči VŠEM > Termíny přijímacího řízení

Čas čtení: 2 min.Termíny přijímacího řízení

Zahájení studia 3x ročně

Studijní programy jsou na VŠEM zahajovány třikrát ročně (říjen, leden, duben), kdy na základě příslušného termínu zahájení studia je stanoveno datum pro podání přihlášky ke studiu pro řádný termín příjímacího řízení (ŘTPŘ).

Řádné a náhradní/mimořádné termíny PŘ 2016/2017

ŘÁDNÉ TERMÍNY PŘŘÍJEN 2017LEDEN 2017DUBEN 2017
Přihlášky pro řádný termín PŘ do 1.9.2017 1.12.2016 1.3.2017
Řádné termíny konání PŘ (zdarma)

3.6. / 6.6.2017

3.9. / 5.9.2017

3.12. / 5.12.2016 4.3. / 7.3.2017
NÁHRADNÍ A MIMOŘÁDNÉ TERMÍNY PŘ
Přihlášky pro náhradní termín PŘ do - - 17.3.2017
Náhradní termíny konání PŘ (zpoplatněno) - - 20.3.2017
Mimořádné termíny konání PŘ (zpoplatněno) individuálně individuálně individuálně
TERMÍNY DODÁNÍ PODKLADŮ UCHAZEČEM
Podklady pro zápis do 1. ročníku do
1.10.2017 1.1.2017 1.4.2017
Termín pro E-přihlášku VŠEM uzavřen uzavřen uzavřen

Náhradní termín PŘ (NTPŘ)

Přijímací řízení v náhradním termínu absolvuje uchazeč ve stanovených náhradních termínech příjímacího řízení pro daný termín zahájení studia (NTPŘ je zpoplatněn částkou 1.000 Kč).

Mimořádný termín PŘ (MTPŘ)

Přijímací řízení v mimořádném termínu může uchazeč absolvovat v jím zvoleném mimořádném termínu příjímacího řízení, a to v rámci úřední doby administrativních pracovišť VŠEM (MTPŘ je zpoplatněn částkou 2.000 Kč), viz Žádost o mimořádný termín přijímacího řízení

Podmínečné přijetí ke studiu

Dle zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. nemůže být přijat uchazeč na vysokoškolské studium 2. stupně (magisterský stupeň), pokud nemá ukončené vysokoškolské vzdělání 1. stupně (bakalářský stupeň) s tím, že uchazeč o studium může požádat vysokou školu o podmínečné konání přijímacího řízení, respektive podmínečné přijetí ke studiu, s uvedením termínu pro dodání podkladů o příslušném nejvyšším dosaženém vzdělání.

  • Absolventi VŠEM (Bc.) mohou pro přijetí na navazující magisterský studijní program (Ing.) požádat v rámci konání řádného termínu PŘ (E-přihláška VŠEM) o podmínečné přijetí ke studiu pro daný termín zahájení studia v návaznosti na datum konání obhajoby závěrečné práce (BP), respektive řádné ukončení studia na VŠEM.