Čas čtení: 2 min.Akademická rada VŠEM

Akademická rada VŠEM působí jako koncepční, iniciativní a poradní orgán ve stanovených oblastech činnosti VŠEM, zejména schvaluje studijní programy předkládané k akreditaci Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projednává dlouhodobý záměr VŠEM a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor nebo zakladatel.

Členy Akademické rady VŠEM jsou rektor, prorektor a představitelé oborů, v nichž VŠEM uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost.

Hodnocení Akademické rady VŠEM

Hodnocení a závěry hodnocení jednotlivých činností pedagogických a administrativních pracovišť a studentských aktivit Akademickou radou VŠEM. Obsahem jednotlivých dokumentů jsou i doporučení vyplývající z příslušných hodnocení.

Členové Akademické rady VŠEM

< zpět

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.

Člen Akademické rady VŠEM

Katedra Marketingu

V posledních létech publikuje výzkum o vnímání reklamy ve spolupráci s kolegou Dianoux z Francie a výzkum o biorafinérii s vazbou na biopaliva s kolegou Hönigem z katedry chemie ČZU. Rovněž publikoval o vlivu softwarových aplikací na Internetu na učení a řízení. Učí na ČZU marketing potravin, zemědělských výrobků, prognostiku a plánování, na Université Metz učí difuzi inovací pro marketing a na VŠEM Praha strategický marketing a kariérně orientovaná cvičení.