VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita SIS

Aktualita SIS

Kapacita vedení BP (zadání do 1.6.2020)

18. 5. 2020 16:12 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Zveřejňujeme seznam akademických pracovníků, kteří mají ke dni 18.5.2020 volnou kapacitu pro vedení bakalářských prací s termínem obhajoby říjen 2020 (odevzdání zadání do 1.6.2020).

 • Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. (katedra managementu)
 • Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. (katedra lidských zdrojů)
 • JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA (katedra lidských zdrojů)
 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA (katedra managementu)
 • RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. (katedra ekonomie)
 • Mgr. Michaela Dvořáková (katedra lidských zdrojů)
 • prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH (katedra lidských zdrojů)
 • JUDr. Věra Hrouzková  (katedra podnikové ekonomiky)
 • Ing. Václav Hýbler, MBA (katedra lidských zdrojů)
 • Ing. František Janatka, CSc. (katedra managementu)
 • doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.  (katedra podnikové ekonomiky)
 • doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. (katedra marketingu)
 • Ing. Pavel Kovařík (katedra podnikové ekonomiky)
 • PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA (katedra lidských zdrojů)
 • doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. (katedra managementu)
 • Ing. Martin Liška, MBA (katedra marketingu)
 • PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA  (katedra managementu)
 • PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.  (katedra lidských zdrojů)
 • Ing. Radka Pešková, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA (katedra managementu)
 • Ing. Dana Stará, Ph.D.  (katedra ekonomie)
 • JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • Ing. Karel Šteker, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • Mgr. Ing. Jiří Tobíšek (katedra ekonomie)
 • JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • prof. Ing. Milan Žák, CSc. (katedra ekonomie)

Jdi zpět