VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita SIS

Aktualita SIS

Kapacita vedení BP

20. 1. 2020 11:02 vytvořil: Michal Šubrt

Vzhledem k častým dotazům zveřejňujeme seznam akademických pracovníků, kteří mají k dni 20.1.2020 volnou kapacitu pro vedení BP s termínem obhajoby červen 2020 (odevzdání zadání do 1.2.2020).

 • Ing. Lukáš Blažek (katedra managementu)
 • doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. (katedra podnikové ekonomiky)
 • Ph.D., RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. (katedra ekonomie)
 • prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH (katedra lidských zdrojů)
 • JUDr. Věra Hrouzková (katedra podnikové ekonomiky)
 • Ing. Václav Hýbler, MBA (katedra lidských zdrojů)
 • PhDr. Gabriela Ježková Petrů (katedra lidských zdrojů)
 • Ing. Pavel Kovařík (katedra podnikové ekonomiky)
 • doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. (katedra marketingu)
 • PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D. (katedra lidských zdrojů)
 • JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • Mgr. Ing. Jiří Tobíšek (katedra ekonomie)
 • prof. Ing. Milan Žák, CSc. (katedra ekonomie)

Jdi zpět