VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita SIS

Aktualita SIS

Obhajoby BP/DP Červen 2020

23. 6. 2020 12:24 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Ústní obhajoby bakalářských/diplomových prací proběhnou v termínech 26.6.2020, 29.6.2020 a 30.6.2020 (od 9:00 do 16:00 hod).

  • Obhajoby BP/DP jsou veřejné s tím, že přihlížející student nemusí svoji účast předem oznamovat.
  • Přihlížející musí mít při vstupu do budovy zakrytá ústa a nos.
  • Vyžaduje se také adekvátní oděv přihlížejících studentů.

Všem studentům přejeme při skládání státní závěrečné zkoušky hodně štěstí!

Jdi zpět