VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita SIS

Aktualita SIS

Obhajoby BP/DP říjen 2019

29. 10. 2019 12:46 vytvořil: Tereza Vlášková

Ústní obhajoby bakalářských/diplomových prací budou probíhat v termínech 30.10.2019 (9:00 - 16:00 hod.) a 31.10.2019 (9:00 - 15:00 hod.).

  • Obhajoby BP/DP jsou veřejné s tím, že přihlížející student nemusí svou účast předem oznamovat.
  • Vyžaduje se adekvátní oděv přihlížejících studentů.

Studentům přejeme při skládání státní závěrečné zkoušky hodně štěstí!

 Jdi zpět