VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita SIS

Aktualita SIS

Obhajoby BP/DP Říjen 2019

9. 9. 2019 11:47 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Ústní obhajoby závěrečných prací v říjnu 2019 budou probíhat 30.10.2019 a 31.10.2019 (Bc/Ing/MBA). Na termín obhajoby závěrečné práce je možné se přihlásit prostřednictvím SIS/Zkoušky studenta/Obhajoba BP/DP do 10. 10. 2019 (23:59 hod.).

  • Veškeré podmínky pro účast na obhajobě je nutné splnit do 10. 10. 2019; připomínáme, že sem patří rovněž povinnost úspěšně absolvovat výstupní test (týká se všech studentů bez výjimky).
  • Student se může přihlásit i před splněním všech podmínek, avšak pokud k rozhodnému datu 10. 10. 2019 podmínky nesplní, musí se nejpozději tohoto dne z termínu obhajob odhlásit.
  • Průběh obhajob BP/DP

Jdi zpět