VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita SIS

Aktualita SIS

Odevzdání závěrečných prací - obhajoba leden 2020

27. 11. 2019 16:36 vytvořil: Tereza Vlášková

K 1.12.2019 je stanoven termín pro odevzdání finální verze BP/DP s termínem obhajoby leden 2020. Níže jsou uvedeny důležité informace, které s odevzdáním závěrečných prací souvisí:

  • Finální verze závěrečných prací jsou kontrolovány až po termínu stanoveném pro odevzdání, tedy po 1.12.2019.
  • Závěrečné práce musí být odevzdány do 1.12.2019 včetně (do 23:59 hod.), v opačném případě není možné práci obhajovat v lednu 2020. Reakci na odevzdanou práci student obdrží do 15.12.2019.
  • Práce se odevzdávají pouze elektronicky prostřednictvím Studijní formuláře/Bakalářská/Diplomová práce, nikoliv nahráváním do Souborů studenta.
  • Finální verze BP/DP musí obsahovat vložené zadání podepsané rektorem VŠEM, které si student stáhne ze svých Souborů v SIS VŠEM (zadání se vkládá slučováním PDF dokumentů).
  • Termíny obhajob BP/DP v lednu 2020 budou vypsány v druhé polovině prosince 2019, následně bude možné přihlášení.

Jdi zpět