VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita SIS

Aktualita SIS

Odevzdání závěrečných prací - obhajoba srpen 2020

9. 7. 2020 11:35 vytvořil: Tereza Vlášková

K 10.7.2020 je stanoven termín pro odevzdání finální verze BP/DP s termínem obhajoby srpen 2020. Níže jsou uvedeny důležité informace, které s odevzdáním závěrečných prací souvisí:

  • Finální verze závěrečných prací jsou kontrolovány až po termínu stanoveném pro odevzdání, tedy po 10.7.2020.
  • Závěrečné práce musí být odevzdány do 10.7.2020 včetně (do 23:59 hod.), v opačném případě není možné práci obhajovat v srpnu 2020. Nedoporučujeme práci odevzdávat těsně před půlnocí, kdy může dojít k časové prodlevě a přijetí práce systémem až následující den. Reakci na odevzdanou práci student obdrží do 25.7.2020.
  • Práce se odevzdávají pouze elektronicky prostřednictvím Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací/Závěrečné práce, nikoliv nahráváním do Souborů studenta.
  • Finální verze BP/DP musí obsahovat vložené zadání podepsané rektorem VŠEM, které si student stáhne ze svých Souborů v SIS VŠEM (zadání se vkládá slučováním PDF dokumentů a elektronický podpis musí být viditelný).

Jdi zpět