VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita SIS

Aktualita SIS

Online test kompetencí zdarma

2019-05-30 09:54 vytvořil: Michal Šubrt

Studenti VŠEM mohou zdarma absolvovat odborné měření kompetencí Behavera pro zjištění svých silných, průměrných či slabých stránek.

  • Behaviorální diagnostické nástroje a simulační hry pro nábor, výběr a rozvoj zaměstnanců jsou standardně používány v rámci výběrových řízení v českém i mezinárodním prostředí.
  • Testování jek dispozici pod přihlášením prostřednictvím studenského profilu.
  • Výsledky absolvovaného testování jsou k dispozici v rámci účtu na webových stránkách http://welcome.behavera.com
  • Testování je možné absolvovat do 20.6.2019.

Studenti mohou získat 1 kredit v rámci písemných prací za absolvování testu kompetencí a následně vypracování eseje na téma „Jak mohu své kompetence využít pro osobní rozvoj?“ nebo 1 kredit v rámci praktických aplikací (prezenční studenti) za absolvování testu kompetencí a následně workshopu (20.6.2019 od 17 hod., přihlášení prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA).

Jdi zpět