VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita SIS

Aktualita SIS

Workshop Domácí násilí

14. 7. 2020 10:12 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Domácí násilí s Mgr. Ing. Jiřím Tobíškem a s účastí přední odbornice v oblasti Bc. Petry Wűnschové, ředitelky Centra Locika.

Workshop krátce, ale komplexně představí problematiku domácího násilí a násilí v rodinách v českém kontextu.
Účastníci si nejprve ujasní, co to násilí je, jak se liší od např. agrese nebo vzteku a jaký má vliv na zdraví, psychiku i vztahy v rodině a jaké může mít podoby. Poté získají informace o zákonu na ochranu před domácím násilím, zákonu o obětech i souvislostech se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.
Zvláštní pozornost bude věnována tomu, aby se studenti naučili násilí v rodinách rozpoznat a dozvěděli se, jaké  jsou možnosti pomoci v oblasti, právní, sociální i psychologické. Další část workshopu bude věnována problematice dětí vyrůstajících v rodinách zasažených násilím.

  • Termín: 21.07.2020 od 15:00 hod.
  • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
  • Odevzdání práce je možné do 30 dnů od termínu konání workshopu.
  • Téma práce: Domácí násilí z pohledu práva
  • Videokonference proběhne živě prostřednictvím youtube StudiumVŠEM a je zdarma přístupná veřejnosti.

Jdi zpět