VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita SIS

Aktualita SIS

Workshop Emoce v době koronaviru

11. 6. 2020 10:01 vytvořil: Tereza Vlášková

On-line seminář na téma Emoce v době koronaviru s PhDr. Ivanou Šnýdrovou, CSc., zástupcem katedry lidských zdrojů na VŠEM.

Každý člověk se snaží zorganizovat si svůj svět tak, aby se v něm cítil bezpečný. Objeví-li se něco neznámého, co daný řád (pravidla, způsob myšlení, konstelace životních podmínek) náhle naruší, vyvolá to pocit nejistoty, obavy, ale i úzkost a strach. Lidský život ale nikdy nebyl a také nikdy nebude říší bezpečí. Nejde jen o ohrožení životů násilím a chorobami a v současné době zejména pandemií koronaviru COVID-19, ale i ohrožení mezilidských vztahů, lidských nadějí a plánů, integrity osobnosti apod. Ostatně bezpečí jako životní hodnota má smysl i proto, že existuje i nebezpečí a nejistota.

Pojďme si o emocích (kladných i záporných), které jsou vzbuzeny v důsledku koronavirové pandemie popovídat na semináři "Emoce v době koronaviru".

  • Termín: 18.06.2020 od 17:00 hod.
  • Za účast na semináři a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
  • Odevzdání práce je možné do 30 dnů od termínu konání workshopu.
  • Téma práce: Emoce v době koronaviru
  • Seminář proběhne živě prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.

Jdi zpět