VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita SIS

Aktualita SIS

Workshop Prezentační a rétorické dovednosti

28. 7. 2020 09:13 vytvořil: Veronika Hasmanová

Workshop (videoforum) na téma Prezentační a rétorické dovednosti s Ing. Lenkou Holečkovou, Ph.D.

Workshop „Prezentační a rétorické dovednosti" si stanovuje jako cíl nabídnout svým účastníkům tipy pro účinné zvládnutí vystoupení před širším publikem. Nabízí mimo jiné možnosti využití rétorických cvičení týkajících se techniky práce s hlasem a dechem při projevu, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. Dále se soustřeďuje na vhodnou neverbální komunikaci a užitečné techniky pro překonání trémy, která se při prezentacích mnohdy vyskytuje. Kromě tipů týkajících se prezentačních a rétorických dovedností workshop nabízí širší náhled na komunikační dovednosti, který napomáhá se vypořádat s důležitými komunikačními situacemi v osobním i v pracovním životě. 

Workshop se zaměří především na tato témata:

  • Rétorické dovednosti. Výslovnostní a dechová cvičení. Prostředky pro oživení řeči.
  • Tvorba odborné prezentace v praxi. Tipy pro vlastní vystupování.
  • Časté chyby - čeho se vyvarovat.
  • Možnosti překonání stresu a zvládnutí trémy.
  • Neverbální komunikace. Účinné využívání neverbálních aspektů pro podporu sdělení

Nenechte si ujít workshop na užitečné téma a pozvěte i své přátele či rodinu.

  • Termín: 03.08.2020 od 17:00 hod.
  • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
  • Odevzdání práce je možné do 30 dnů od termínu konání workshopu.
  • Téma práce: Prezentační a rétorické dovednosti
  • Videokonference proběhne živě prostřednictvím youtube StudiumVŠEM a je zdarma přístupná veřejnosti.

Jdi zpět