VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita SIS

Aktualita SIS

Workshop Publikujte výsledky své BP/DP

15. 5. 2020 08:27 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Publikujte výsledky své BP/DP v časopise Ekonomické listy VŠEM s Ing. Hanou Urbancovou, Ph.D.

Cílem workshopu je seznámit studenty se základními informacemi o publikační činnosti a umožnit jim získat cenné zkušenosti v této oblasti.

V rámci workshopu se studenti seznámí s časopisem Ekonomické listy VŠEM a s možností, jak publikovat výsledky svých závěrečných prací formou článku, který může připravit sám nebo ve spolupráci s veducím své závěrečné práce. Výstup je pro studenta zkušeností v oblasti publikování a vhodnou možností jak se prezentovat ve svém profesním životopise.

Jdi zpět