VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita SIS

Aktualita SIS

Workshop Zpracování písemných výstupů

9. 9. 2020 12:11 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Zpracování písemných výstupů s PhDr. Gabrielou Ježkovou Petrů.

Cílem workshopu je seznámit studenty s postupem při zpracování písemných výstupů na VŠEM (praktické, zápočtové a seminární práce). Workshop bude zaměřen na propojení písemných pokynů pro psaní písemných výstupů s jejich praktickým aplikováním při zpracování. V závěru bude věnován prostor pro zodpovězení konkrétních dotazů.

Workshop se zaměří na:

  • charakteristiku a výběr písemného výstupu z hlediska náročnosti zpracování daných písemných výstupů
  • postup při zpracování jednotlivých typů písemných výstupů a to ve formě praktického návodu, jehož cílem je usnadnit studentům zpracování písemného výstupu
  • celkovou strukturu i jednotlivé části písemného výstupu.
  • nejčastější chyby a nedostatky
  • informace o možnostech konzultace s akademickými pracovníky VŠEM.

Zúčastněte se užitečného on-line workshopu, který povede zástupce katedry lidských zdrojů VŠEM PhDr. Gabriela Ježková Petrů.

  • Termín: 15.09.2020 od 11:00 hod.
  • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
  • Workshop proběhne živě prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.

Jdi zpět