VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Movie night VŠEM 31.10.2018

29. 10. 2018 13:19 vytvořil: Tereza Vlášková

Dne 31. 10. 2018 od 18:30 hod. proběhne v Aule na VŠEM druhá Movie night!

Aulu VŠEM proměníme na jeden večer v kino, zajistíme občerstvení i nápoje a budeme Vám promítat úspěšný film Rebelská střední v Berlíně (hodnocení CSFD 74 %), tedy dokument o střední škole, kde není žádná ředitelna a kde se nerozdávají žádné známky. Učitele si platí studenti a oni sami také rozhodují o osnovách i každodenním chodu školy.

Z nepřítomnosti obvyklé školní hierarchie a běžného stresu ve třídě jsou noví studenti zpočátku nadšeni, stejně jako z komunitního života svérázné vzdělávací instituce. Jenomže na konci tohohle dobrodružství je čeká zkouška navržená i hodnocená stejným způsobem jako na všech ostatních německých školách. Státní maturita. Obstojí v ní?

Cesim Global Business Challenge: praktická aplikace s možností získat finanční odměnu

9. 10. 2018 11:05 vytvořil: Tereza Vlášková

Studenti mají možnost si vyzkoušet a využívat získané znalosti a dovednosti v Cesim Business Simulation Games sponzorovaném konferencí ACBSP Paris International Council (Region 8), a to financováním výherních cen studentských týmů účastnících se soutěže Global Business Challenge Simulation.

Studenti mohou soutěžit v týmech proti studentům z jiných škol v rozlehlém regionu, který zahrnuje Evropu, Střední východ, Afriku, Oceánii a části Asie.

 • Nejlepší týmy získají cenu: 500 USD bude uděleno vítěznému týmu; 300 USD za druhé místo; a 100 USD za třetí místo. Týmy se skládají ze tří až pěti studentů.
 • Simulace probíhá od 1.11. do 16.11.2018. Přihlášení je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA. Přihlašuje se každý člen týmu.
 • Podrobné informace k Praktickým aplikacím, viz Anotace PA, PA obecné informace.

Praktické aplikace trimestr Září 2018

5. 10. 2018 10:14 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly zveřejněny další Praktické aplikace - Praktický marketing pro malé firmy, Ohodnocení (evaluace) mladých firem a startupů, Ověření business nápadu, Praktika z marketingového výzkumu.

Podrobné informace k Praktickým aplikacím, viz Anotace Odborné semináře, PA obecné informace.

Přihlášení je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA.

Slavnostní promoce VŠEM 26. - 27.9.2018

25. 9. 2018 10:02 vytvořil: Tereza Vlášková

 • Ve dnech 26. - 27.9.2018 se uskuteční slavnostní promoce v Aule Vysoké školy ekonomie a managementu.
 • Diplom převezme z rukou rektora VŠEM 110 úspěšných absolventů z termínů obhajob BP/DP červen 2018. Gratulujeme!

Praktické aplikace trimestr Září 2018

14. 9. 2018 12:15 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly zveřejněny Praktické aplikace - Odborné semináře (Bc/Ing), kdy konkrétní termíny praktických aplikací jsou k dispozici prostřednictvím SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek. Podrobné informace k Praktickým aplikacím, viz Anotace Odborné semináře, PA obecné informace, Studijní předměty v AJ.

 • Zapisování více praktických aplikací ve stejném termínu a čase není možné, kdy systém takovéto přihlášení neumožňuje.
 • V rámci Praktických aplikací byly vypsány semináře ke psaní seminárních prací (konkrétní zaměření), na které se mohou hlásit i studenti kombinované formy studia.

Přihlášení na PA je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA od čtvrtka 20.9.2018 od 12 hod. (1. ročníky), respektive od pátku 21.9.2018 od 12 hod. (2./3. ročníky).

Praktické aplikace v anglickém jazyce - trimestr Září 2018

11. 9. 2018 11:52 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly zveřejněny Praktické aplikace v anglickém jazyce (Bc./Ing.), kdy konkrétní termíny praktických aplikací jsou k dispozici prostřednictvím SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek. Podrobné informace k Praktickým aplikacím, viz Anotace Studijní předměty AJ, PA obecné informace.

Obhajoby BP/DP Říjen 2018

10. 9. 2018 10:40 vytvořil: Tereza Vlášková

Ústní obhajoby závěrečných prací v říjnu 2018 budou probíhat 31.10.2018 (Bc/Ing/MBA). Na termín obhajoby závěrečné práce je možné se přihlásit prostřednictvím SIS/Zkoušky studenta/Obhajoba BP/DP do 10.10.2018 (23:59 hod.).

 • Veškeré podmínky pro účast na obhajobě je nutné splnit do 10.10.2018; připomínáme, že sem patří rovněž povinnost úspěšně absolvovat výstupní test (týká se všech studentů bez výjimky).
 • Student se může přihlásit i před splněním všech podmínek, avšak pokud k rozhodnému datu 10.10.2018 podmínky nesplní, musí se nejpozději tohoto dne z termínu obhajob odhlásit.
 • Průběh obhajob BP/DP.

Kurzy anglického jazyka zdarma (bc/ing)

6. 9. 2018 14:51 vytvořil: Tereza Vlášková

Od 9.10.2018 bude probíhat výuka anglického jazyka (příprava na zkoušku pro Bc./Ing.).

 • Výuka bude probíhat v těchto termínech:
  Anglický jazyk (bc): úterý 17:15 - 18:00 hod.
  Anglický jazyk (ing): úterý 18:00 - 18:45 hod.
 • Na výuku anglického jazyka je nutné přihlášení prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA (maximální kapacita 25 studentů). Přihlašování bude možné od 7.9.2018 (12 hod.).
 • Jedná se o přípravu na zkoušku, za absolvování student neobdrží žádné kredity.

Výběrové řízení Erasmus+

6. 9. 2018 09:26 vytvořil: Jana Procházková

Přihlášky na studijní pobytypraktické stáže Erasmus+ pro akademický rok 2018/2019 (2. kolo - výjezdy na Erasmus+ mobilitu od ledna 2019) je možné odevzdávat do 26.09.2018.

Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je zaslání žádosti (a předběžného svolení v případě stáže) prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formulář/Stipendia a v tištěné formě (poštou nebo osobně odevzdat na Informačně poradenském centru).

Výběrové řízení pro studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ se bude konat dne 01.10.2018 od 13:00 hodin.

Praktická aplikace Lidská práva v životě a díle Václava Havla

5. 9. 2018 08:50 vytvořil: Tereza Vlášková

Byla zveřejněna Praktická aplikace - Lidská práva v životě a díle Václava Havla. Cílem praktické aplikace je ukázat studentům skrze životní příběh a dílo Václava Havla důležitost obrany lidských práv a svobod. Praktická aplikace probíhá v termínech 5.10.2018 (Knihovna Václava Havla), 10.10.2018 (Pražská křižovatka) a 26.10.2018 (VŠEM).

Podrobné informace k Praktickým aplikacím, viz Anotace Odborné semináře, PA obecné informace.