VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Slavnostní promoce VŠEM

28. 11. 2019 13:46 vytvořil: Tereza Vlášková

 • Dne 29.11.2019 se uskuteční slavnostní promoce v Aule Vysoké školy ekonomie a managementu.
 • Diplom převezme z rukou rektora VŠEM 52 úspěšných absolventů (úspěšnost je 91 %) z termínů obhajob BP/DP říjen 2019. Gratulujeme!

Odevzdání závěrečných prací - obhajoba leden 2020

27. 11. 2019 16:36 vytvořil: Tereza Vlášková

K 1.12.2019 je stanoven termín pro odevzdání finální verze BP/DP s termínem obhajoby leden 2020. Níže jsou uvedeny důležité informace, které s odevzdáním závěrečných prací souvisí:

 • Finální verze závěrečných prací jsou kontrolovány až po termínu stanoveném pro odevzdání, tedy po 1.12.2019.
 • Závěrečné práce musí být odevzdány do 1.12.2019 včetně (do 23:59 hod.), v opačném případě není možné práci obhajovat v lednu 2020. Reakci na odevzdanou práci student obdrží do 15.12.2019.
 • Práce se odevzdávají pouze elektronicky prostřednictvím Studijní formuláře/Bakalářská/Diplomová práce, nikoliv nahráváním do Souborů studenta.
 • Finální verze BP/DP musí obsahovat vložené zadání podepsané rektorem VŠEM, které si student stáhne ze svých Souborů v SIS VŠEM (zadání se vkládá slučováním PDF dokumentů).
 • Termíny obhajob BP/DP v lednu 2020 budou vypsány v druhé polovině prosince 2019, následně bude možné přihlášení.

CIS VŠEM: Workshop: Měření a hodnocení společenského přínosu 2019

20. 11. 2019 17:28 vytvořil: Markéta Čížková

Workshop: MĚŘENÍ A HODNOCENÍ PŘÍNOSU SOCIÁLNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB A AKTIVIT

V rámci série workshopů po celé ČR se dozvíte, jak měřit a hodnotit přínos společensky prospěšných aktivit a organizací způsobem, který je nákladově a uživatelsky přátelský. Jak využít výsledky měření a hodnocení pro vlastní rozvoj, získávání zdrojů, zdůvodnění potřebnosti a významu pro klienty, další uživatele, jejich blízké, komunitu, společnost.

Co to je a proč je to důležité?

 • V ČR zatím společensky prospěšné organizace nezakládají svoji prezentaci na měřitelném a tedy hodnotitelném přínosu pro stakeholdery. Výdaje na sociální oblast jsou přitom významné a pro velkou část veřejnosti nedostatečně zdůvodněné.
 • Přínos sociálně prospěšných služeb a dalších neziskových aktivit však je možné měřit a tedy i hodnotit s minimálními náklady. Cílem je získat solidně podložené argumenty pro vnitřní rozvoj organizace, evaluaci a sebeevaluci, prezentaci vůči donorům i širší veřejnosti, klientům a dalším uživatelům a financiérům služeb.
 • Workshop seznamuje s metodikami tohoto měření a jejich praktickým využitím (jak a co se zjišťuje a k čemu je to možné využít) a s možnostmi získání odborné a finanční podpory tohoto využití v rámci platformy SIMPAKT.
 • Workshopy jsou pořádány v listopadu a prosinci postupně v krajských městech ČR, účast je bezplatná.
 • Pro účast na workshopech je nutná registrace. Termíny workshopů a další informace k jejich obsahu jsou k dispozici zde: t.ly/z71nj

Movie night na VŠEM

19. 11. 2019 13:16 vytvořil: Tereza Vlášková

Movie night je od prosince zpět na VŠEM. V letošním roce Vám každé dva měsíce nabídneme snímek tématicky spojený s některým významným mezinárodním dnem.

K příležitosti Mezinárodního dne lidských práv Vám nabídneme portrét člověka, který za svobodu ve své zemi bojuje vtipem a satirou. VŠEM proměníme na jeden večer v kino, zajistíme občerstvení i nápoje a budeme Vám promítat film Škádlení Goliáše.

Egypťan Básim Júsif patří k těm, jimž události arabského jara zásadně zasáhly do života. Radikálně změnil povolání: z chirurga se stal moderátorem vlastní satirické talkshow, čímž si splnil svůj sen. Časosběrný dokument zachycuje Básimovu cestu od prvních pokusů vysílaných na YouTube až po úspěšnou a plně profesionální show, jejíž jednotlivé epizody v arabském světě sledovalo průměrně až 30 milionů televizních diváků. Po stupňovaných hrozbách, a to i z politických řad, však pořad končí a egyptský showman odchází do exilu. Příběh Júsifova nebojácného pořadu odráží politické turbulence v Egyptě po pádu prezidenta Mubáraka a prozatím marné usilování tamní společnosti o skutečnou svobodu.

Konference ACBSP - kredity za písemné práce

11. 11. 2019 14:06 vytvořil: Tereza Vlášková

Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) patří mezi nejkvalitnější a nejhodnotnější globální akreditační organizace a poskytuje specializované akreditace v oblasti podnikání na všech úrovních vysokoškolského studia (bakalářské, magisterské a doktorské studium).

Vysoká škola ekonomie a managementu pořádá jako člen ACBSP mezinárodní konferenci ACBSP Region 8 Fall Conference Prague na téma Teaching in a Student-centered World.

Studenti VŠEM mají možnost se zúčastnit zajímavých přednášek dle svého výběru a získat tak kredity v rámci písemných prací.

Skill-Port VŠEM: Jak procestovat svět, podnikat a plnit si své sny

31. 10. 2019 15:20 vytvořil: Markéta Čížková

Přednáška v rámci cyklu Skill-Port VŠEM na téma Jak procestovat svět, podnikat a plnit si své sny.

Filip Mayer je cestovatel a podnikatel. Již během svých studií na Vysoké škole ekonomické stihl procestovat přes 50 států světa, zorganizovat 3 měsíční trip karavanem po Evropě, mít 2 články ve Forbesu nebo vybudovat první cestovatelskou kavárnu v Praze, Kavárnu dobrodruha.

Přijďte si poslechnout dobrodružný život Filipa Mayera, jehož největším snem je podívat se do vesmíru. Na přednášce se uslyšíte nejen jeho příběhy, ale i to, jak začít podnikat, nebát se procestovat půlku světa, jak prodat ve 23 letech společnost či co udělat proto, aby se o vás napsalo ve Forbesu. Taktéž se dozvíte, jak najít v životě svou vizi nebo se vypořádat se stresem moderní doby.

Obhajoby BP/DP říjen 2019

29. 10. 2019 12:46 vytvořil: Tereza Vlášková

Ústní obhajoby bakalářských/diplomových prací budou probíhat v termínech 30.10.2019 (9:00 - 16:00 hod.) a 31.10.2019 (9:00 - 15:00 hod.).

 • Obhajoby BP/DP jsou veřejné s tím, že přihlížející student nemusí svou účast předem oznamovat.
 • Vyžaduje se adekvátní oděv přihlížejících studentů.

Studentům přejeme při skládání státní závěrečné zkoušky hodně štěstí!

 Získávání a výběr zaměstnanců (PA)

24. 10. 2019 12:11 vytvořil: Michal Šubrt

Byla zveřejněna a vypsána praktická aplikace Získávání a výběr zaměstnanců, kterou povede Ing. Robin Čejka, Ph.D. v těchto termínech 16.11.2019, 30.11.2019, 1.12.2019, 14.12.2019, 15.12.2019 (vždy 9 - 12 hodin)

Podrobné informace k Praktickým aplikacím, viz Praktické aplikace v AR 2019/2020, PA obecné informace. Přihlášení na tuto PA je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA.

Doprovodné workshopy pro studenty 1. ročníků

22. 10. 2019 10:17 vytvořil: Tereza Vlášková

Přijatým uchazečům ke studiu na VŠEM nabízíme doprovodné workshopy našich odborníků z praxe, které umožní studentům čerpat to nejlepší ze VŠEM hned na začátku vlastního studia.

Úvody do studia se zahájením v říjnu 2019

15. 10. 2019 08:00 vytvořil: Tereza Vlášková

 • Úvody do studia pro studenty s termínem zahájení studia Říjen 2019 se konají v termínech 24.10.2019, 25.10.2019, 26.10.2019 a 27.10.2019 vždy od 10 hod. (Bc./Ing./MBA/Ph.D.) v Aule VŠEM.
 • Účast na úvodu do studia je povinná a studenti se při něm seznámí s administrací studia, spolužáky, pedagogickými a administrativními pracovníky. Konkrétní termín má každý student k dispozici ve Vyrozumění o splnění podmínek přijímacího řízení.
 • Našim novým studentům přejeme hodně úspěchů při studiu na VŠEM!