VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Skill-Port VŠEM: Móda jako ekologická kategorie

7. 9. 2020 12:51 vytvořil: Markéta Čížková

Přednáška v rámci cyklu Skill-Port VŠEM na téma Móda jako ekologická kategorie.

Ing. Otakar Petráček v současnosti pracuje jako generální ředitel v obchodní korporaci MILETA, a.s., která patří k největším textilním výrobcům v Evropě, především v oblasti výroby kapesníků, košilovin a batistů.

Přednáška pana Petráčka bude zaměřena především na pochopení významu inovace jako klíčového faktoru aktuálního rozvoje a kvality života s důrazem na environmentální udržitelnost. Volba udržitelných tkanin je jednou z prvních věcí, které můžeme udělat pro to, aby byly naše šatníky ekologičtější. Přijďte si poslechnout, jak se výrobci oděvů pokouší sladit svoje zájmy se zájmy milovníků módy a jejich odpůrců kvůli negativnímu vlivu na planetu.

Opatření rektora č. 6

1. 9. 2020 17:10 vytvořil: Michal Šubrt

Vzhledem k začátku akademického roku 2020/2021 a zahájení výuky vydává VŠEM nové Opatření rektora č. 6:

 • Výuka probíhá standardně v budově VŠEM, kdy je doporučeno dodržovat v lavicích rozestupy 1,5 metru.
 • Povinné zakrytí úst a nosu ve společných prostorách VŠEM (zkoušková místnost, chodby, knihovna...).
 • Uzavření posilovny do odvolání.
 • Otevírací doba knihovny/studenty VŠEM a klubu VŠEM od 9 do 17 hod.

Odevzdání závěrečných prací - obhajoba říjen 2020

31. 8. 2020 09:55 vytvořil: Kateřina Vykydalová

K 1.9.2020 je stanoven termín pro odevzdání finální verze BP/DP s termínem obhajoby říjen 2020. Níže jsou uvedeny důležité informace, které s odevzdáním závěrečných prací souvisí:

 • Finální verze závěrečných prací jsou kontrolovány až po termínu stanoveném pro odevzdání, tedy po 1.9.2020.
 • Závěrečné práce musí být odevzdány do 1.9.2020 včetně (do 23:59 hod.), v opačném případě by nebylo možné práci obhajovat v říjnu 2020. Nedoporučujeme práci odevzdávat těsně před půlnocí, kdy může dojít k časové prodlevě a přijetí práce systémem až následující den. Reakci na odevzdanou práci student obdrží do 20.9.2020.
 • Práce se odevzdávají pouze elektronicky prostřednictvím Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací/Závěrečné práce, nikoliv nahráváním do Souborů studenta.
 • Finální verze BP/DP musí obsahovat vložené zadání podepsané rektorem VŠEM, které si student stáhne ze svých Souborů v SIS VŠEM (zadání se vkládá slučováním PDF dokumentů a elektronický podpis musí být viditelný).
 • V rámci odevzdání závěrečné práce je také třeba dodat formulář Konzultace závěrečné práce, který se nenahrává spolu s prací, ale musí být vložen do SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta/Podklady uchazeče/studenta a to také do 1.9.2020 (23:59 hod.).

Exkurze do Czech News Center

28. 8. 2020 15:11 vytvořil: Markéta Čížková

Exkurze do Czech News Center s Terezou Zavadilovou, šéfredaktorkou deníku E15.

Kde vznikají noviny a co vše je k jejich vzniku potřeba? Jak vybrat ty správné zprávy, ověřit jejich pravost a upravit je pro čtenáře? Co znamená být v dnešní době novinářem a jak se liší obsah on-line od tisku?

Na tyto a mnohem více otázek vám odpoví Tereza Zavadilová, šéfredaktorka deníku E15 při exkurzi do jednoho z největších „mediahousů“ u nás. Tereza vás provede po celém Czech News Center, ukáže kde a jak se tvoří noviny a v zasedačce pak zodpoví všechny otázky co vás napadnou.

Celý svůj profesní život se Tereza pohybuje v médiích. Posledních 11 let pracuje v deníku E15, zhruba polovinu z toho redakci řídí a je tak mezi šéfredaktory tuzemských deníků jedinou ženou.

Obhajoby BP/DP Srpen 2020

24. 8. 2020 10:32 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Ústní obhajoby bakalářských/diplomových prací proběhnou v termínech 26.8.2020, 27.8.2020 a 28.8.2020 (od 9:00 do 16:00 hod).

 • Obhajoby BP/DP jsou veřejné s tím, že přihlížející student nemusí svoji účast předem oznamovat.
 • Vyžaduje se také adekvátní oděv přihlížejících studentů.

Všem studentům přejeme při skládání státní závěrečné zkoušky hodně štěstí!

Skill-Port VŠEM: Rozjezd kariéry v digitální agentuře

20. 8. 2020 10:00 vytvořil: Markéta Čížková

Přednáška v rámci cyklu Skill-Port VŠEM na téma Rozjezd kariéry v digitální agentuře.

Radim Kracík v současnosti pracuje jako technický ředitel v digitální agentuře Effectix.com, klíčového partnera Google. V Effectixu si prošel celou řadu pozic od nasazovače scriptů, až se postupem času vypracoval mezi přední SEO specialisty v ČR. Nyní svoje zkušenosti předává jak na českých, tak zahraničních konferencích.

Přednáška, kterou si pro vás pan Kracík připravil, bude zaměřena především na rozjezd kariéry v digitální agentuře, kdy vám poskytne cenné rady a tipy, jak správně svou kariéru v online marketingu nakopnout. Seznámí Vás také se základními předpoklady budoucího úspěchu, kterými jsou mimojiné schopnost přizpůsobit se rychlému tempu, zefektivnit svou práci, přinášet inovace a spolupracovat v rámci týmu.

Docházka na výuku (specializační předměty)

19. 8. 2020 16:40 vytvořil: Tereza Vlášková

Dle Nařízení rektora 05/2016 je stanovena povinná docházka na výuku v rámci předmětů specializace, kdy došlo aktualizaci tohoto nařízení k 1.9.2020.

 • U studijních předmětů oborové specializace je stanovena povinná docházka (přednášky a videocvičení), kdy je povolena 1 absence.
 • Účast na prvním výukovém soustředění již není povinná.
 • Při nesplnění těchto podmínek není možné zkoušku z daného studijního předmětu absolvovat.

Workshop: Etika a udržitelný rozvoj

19. 8. 2020 12:16 vytvořil: Tereza Vlášková

Ze zdravotních důvodů se bude workshop na téma Etika a udržitelný rozvoj konat v náhradním termínu. O náhradním termínu vás budeme informovat. 

Workshop (videoforum) na téma Etika a udržitelný rozvoj s doc. Ing. Marií Bohatou, CSc.

V tomto workshopu budou představeny cíle udržitelného rozvoje přijaté na úrovni OSN v roce 2015, jejichž naplnění se předpokládá do roku 2030. Bude diskutován etický obsah těchto cílů a iniciativy hlavních aktérů (vlád a byznysu) k jejich naplňování. Hlavní pozornost bude věnována podnikatelskému sektoru a aktivitám osvícených lídrů. V tomto kontextu budou uvedeny zejména přístupy vypracované členy Kulatého stolu v Caux, které překračují rámec tradičních aktivit v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR), např. Kompas korporátní správy.

Nenechte si ujít workshop na zajímavé a aktuální téma a pozvěte i své přátele či rodinu.

 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
 • Odevzdání práce je možné do 30 dnů od termínu konání workshopu.
 • Téma práce: Udržitelný rozvoj
 • Videokonference proběhne živě prostřednictvím youtube StudiumVŠEM a je zdarma přístupná veřejnosti.

Omezení provozu IPC 17.8. - 30.8.2020

14. 8. 2020 08:50 vytvořil: Tereza Vlášková

Vzhledem k mimořádnému srpnovému termínu obhajob závěrečných prací (poslední srpnový týden), na který je přihlášen nadstandardní počet studentů, dojde k omezení provozu Informačně poradenského centra od 17.8. do 30.8.2020.

 • Pro své dotazy/žádosti využívejte primárně Studijní formuláře v SIS, které budou vyřizovány ve standardní lhůtě.
 • Telefonní linky jsou v aktuálním období, tj. před uzávěrkou přihlášek ke studiu (1.9.2020), plně vytíženy uchazeči o studium na VŠEM.
 • V omezeném provozu Informačně poradenského centra nebude možné využívat osobní konzultace, ani vyzvedávat/vracet publikace z Knihovny VŠEM, kromě objednávek již potvrzených.
 • Zkouškové termíny a domluvené konzultace/osobní schůzky v rámci administrace studia zůstávají v platnosti.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezký zbytek léta!

Kapacita vedení BP (zadání do 1.9.2020)

12. 8. 2020 10:29 vytvořil: Veronika Hasmanová

Zveřejňujeme seznam akademických pracovníků, kteří mají ke dni 12.8.2020 volnou kapacitu pro vedení bakalářských prací s termínem obhajoby leden 2021 (odevzdání zadání do 1.9.2020).

 • Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. (katedra managementu)
 • Mgr. Jiří Boháček, Dr. (katedra marketingu)
 • Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. (katedra lidských zdrojů)
 • JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA (katedra lidských zdrojů)
 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA (katedra managementu)
 • RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. (katedra ekonomie)
 • JUDr. Věra Hrouzková (katedra podnikové ekonomiky)
 • Ing. Václav Hýbler, MBA (katedra lidských zdrojů)
 • Ing. František Janatka, CSc. (katedra managementu)
 • PhDr. Gabriela Ježková Petrů (katedra lidských zdrojů)
 • doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • Ing. Jiří Klečka, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • Ing. Pavel Kovařík (katedra podnikové ekonomiky)
 • PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA (katedra lidských zdrojů)
 • doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. (katedra managementu)
 • Ing. Martin Liška, MBA (katedra marketingu)
 • PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA (katedra managementu)
 • Ing. Radka Pešková, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. (katedra managementu)
 • Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. (katedra lidských zdrojů)
 • Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA (katedra managementu)
 • Ing. Dana Stará, Ph.D. (katedra ekonomie)
 • JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • Ing. Karel Šteker, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • Mgr. Ing. Jiří Tobíšek (katedra ekonomie)
 • JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • prof. Ing. Milan Žák, CSc. (katedra ekonomie)