VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Elektronický zápis uchazečů o studium (zahájení Říjen 2015)

10. 7. 2015 13:37 vytvořil: Lenka Tláskalová

Sestavení rozvrhu pro 1. ročník studia v rámci zápisu do studia provádí za uchazeče studijní oddělení dle struktury studijního oboru a zvolené oborové specializace, a to po splnění podmínek zápisu do studia (viz SIS VŠEM/Soubory  uchazeče/studenta - Vyrozumění o splnění podmínek přijímacího řízení a přijetí ke studiu).
Konkrétní časový harmonogram studia (rozvrh studenta) pro AR 2015/2016 bude mít uchazeč k dispozici v rámci SIS VŠEM/Rozvrh studenta, který je zveřejněn na základě naplnění kapacit jednotlivých studijních skupin, nejpozději 7 dní před datem konání Úvodu do studia.

Elektronický zápis na AR 2015/2016 (studenti)

30. 6. 2015 14:00 vytvořil: Tereza Vlášková

Od 1.7. do 31.8.2015 probíhá Elektronický zápis na akademický rok 2015/2016 (vytvoření/sestavení/potvrzení rozvrhu), který je POVINNÝ PRO VŠECHNY STUDENTY VŠEM (tj. studenti ve standardní době studia, prodloužení studia nebo bez přímé výuky).

Prázdninový provoz VŠEM

29. 6. 2015 13:34 vytvořil: Tereza Vlášková

Od 1.7.2015 do 31.8.2015 probíhá prázdninový provoz všech pedagogických pracovišť VŠEM, tj. čerpání zákonné dovolené akademických pracovníků VŠEM.

  • Úřední doba studijního oddělení v rámci prázdninového provozu zůstává nezměněna s výjimkou termínů, kdy bude studijní oddělení uzavřeno v době konání zkouškových termínů (EZK, EZZK). Tyto termíny budou vždy uvedeny v Aktualitách SIS VŠEM.
  • V rámci prázdninového provozu je zkrácena provozní doba posilovny VŠEM, Klubu VŠEM a Studovny/Knihovny VŠEM, a to do 17 hod.

eShop VŠEM Administrace plateb

29. 6. 2015 11:05 vytvořil: Michal Šubrt

U všech realizovaných plateb (studijní poplatky/školné, mimořádné termíny a služby, literatura) dochází ke komplexnímu přechodu na platby prostřednictvím eShopu VŠEM, viz eShop VŠEM

  • V rámci úhrady studijních poplatků je studentem vybrána konkrétní částka studijních poplatků/školného pro danou cenovou úroveň, kdy platbu je nutné provést do stanoveného termínu splatnosti, viz Administrace plateb
  • O rozdělení plateb studenti již nežádájí, pouze o Studentský úvěr (10+1).

Výběrové řízení Erasmus

26. 6. 2015 11:00 vytvořil: Lenka Tláskalová

Vážení studenti, rádi bychom vás upozornili na otevření II. kola výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu Erasmus+:

1) Studijní pobyt bude možné realizovat v období 1.1.2016 - 30.6.2016, více informací naleznete na webových stránkách Erasmus+ Studijní pobyty, viz

2) Praktické stáže je možné realizovat od 1.6.2015 do 30.9.2016., více informací naleznete na webových stránkách Erasmus+ Praktické stáže, viz

3) Přihlášky je možné zasílat do 1.9.2015 prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře.

Obhajoby BP/DP

22. 6. 2015 08:00 vytvořil: Lenka Tláskalová

Ve dnech 22.6., 23.6. a 25.6.2015 probíhají na VŠEM obhajoby bakalářských a diplomových prací. V těchto dnech nejsou vypsány elektronické zkouškové termíny a reakce na žádosti a dotazy zaslané přes SIS VŠEM se mohou prodloužit. Děkujeme za pochopení.

Prodloužení studia od 1.5.2015

26. 5. 2015 14:22 vytvořil: Michal Šubrt

Studenti, kterým bylo prodlouženo studium na období 1.5.2015 - 30.4.2016 mají v SIS VŠEM/Soubory studenta k dispozici smlouvu o prodloužení studia. Do 1.6.2015 je nutné nahrát podepsanou smlouvu do SIS VŠEM/Soubory studenta a uhradit studijní poplatky prostřednictvím eShopu VŠEM, viz Administrace plateb.

Konzultace k záverečným pracím

22. 5. 2015 09:48 vytvořil: Lenka Tláskalová

V rámci Studijní poradny VŠEM mohou studenti konzultovat své závěrečné práce:

1) Administrace závěrečné práce (termíny, podmínky a formální požadavky pro zadání práce a finální verzi, absolvování ZZK, obhajoba, prodloužení harmonogramu, opravné pokusy) -  Mgr. Jana Bauernöplová

2) Metodologie a odborná část (výběr vhodného tématu, koncepty zpracování práce, postup a harmonogram, metody vědecké práce, doporučení vhodného vedoucího práce; konzultace neslouží k vedení již zahájené práce) Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

Na konzultaci je nutné se předem objednat přes Studijní formulář, a to nejpozději k poslednímu dni v měsíci předcházejícímu termínu konání Studijní poradny. Spolu s objednávkou student zašle obsah konzultace a případně koncept své závěrečné práce

Závěry AR VŠEM k hodnocení průběhu ZZK v lednu 2015

22. 5. 2015 09:21 vytvořil: Jana Bauernöplová

Cooking party VŠEM

15. 5. 2015 15:00 vytvořil: Lenka Tláskalová

Chcete poznat Erasmus studenty na VŠEM? Chcete se zapojit do mimoškolních aktivit VŠEM? Chcete ochutnat národní jídla různých kultur? Přijďte na Cooking party ve čtvrtek 21.5. od 16:00.

Srdečně zve Ema Krhovská, předsedkyně MSK VŠEM