VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Výběrové řízení Erasmus+

15. 9. 2016 13:25 vytvořil: Adéla Kozelková

Výběrové řízení pro studijní pobyty Erasmus+ pro trimestr leden a duben 2016/2017 je otevřeno do 23.09.2016. Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je zaslání žádosti prostřednictvím SIS VŠEM a v tištěné formě (poštou nebo osobně).

Praktické aplikace v AJ

8. 9. 2016 14:53 vytvořil: Jana Bauernöplová

Byly zveřejněny Praktické aplikace (Bc./Ing.) v anglickém jazyce. Konkrétní termíny konání jsou k dispozici v náhledu pro přihlašování prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlašování na SP/PA, nebo v Kalendáři výuky a zkoušek. Anotace předmětů, viz Studijní předměty v anglickém jazyce.

 

Aktualizace SIS VŠEM

7. 9. 2016 09:15 vytvořil: Tereza Vlášková

Dne 7.9.2016 byla spuštěna aktualizovaná verze Studijních formulářů v rámci SIS VŠEM.

 • Aplikace zachovává současné členění studijních formulářů, přidává nové funkcionality v moderním uživatelském prostředí, které studentům umožňuje plynulou komunikaci s možností přímé reakce "odpovědět", či přímo oslovit pedagogického pracovníka VŠEM (viz "zpráva lektorovi").
 • Responzibilita aplikace umožňuje výrazně lepší využívání studijních formulářů na mobilních zařízeních.

V rámci přihlašování do SIS VŠEM student zadává již jen své přihlašovací jméno a heslo, tj. bez nutnosti uvádět studijní skupinu.

Aktualizace Pokynů pro psaní odborných prací, Databáze otázek ZZK, Anotace předmětů

1. 9. 2016 08:18 vytvořil: Tereza Vlášková

Od 1.9.2016 dochází k těmto aktualizacím:

Pokyny pro psaní odborných prací:

 • Na základě požadavku studentů byly podrobněji rozepsány pokyny k citacím, viz str. 22 a str. 26.
 • Odstraněno téma seminární práce Ekonomická efektivnost členství ČR v EU.
 • Odstraněny příklady témat BP/DP, kdy volbu tematického okruhu BP/DP student provádí dle svého studijního programu a oborového (profesního) zaměření a na základě konzultace s lektorem/vedoucím závěrečné práce z dané odborné oblasti.

Anotace studijních předmětů

 • Aktualizována základní literatura u jednotlivých předmětů, kdy v některých případech byly vydány nové učebnice/aktualizovaná vydání.
 • Aktualizován videolearning u jednotlivých studijních předmětů.

Písemné závěrečné zkoušky

 • Došlo k aktualizaci některých otázek ZZK z oblasti managementu, jedná se pouze o přeformulování otázek.
 • Ke změnám dochází u: ZZK Ekonomie a management (Ing.) a ZZK Management (Bc.), ZZK Marketing (Bc.), ZZK Ekonomika podniku a management (Bc.), ZZK Oborový základ PE (Bc.), ZZK Oborový základ MAR (Bc.), ZZK Podnikový management (MBA), ZZK Management organizací (MBA).
 • Otázky byly upraveny v Zkouškové databázi otázek ZZK, v rámci zkouškových testů budou aktualizovány od 15.9.2016.

 

Hodnocení průběhu ZZK v červnu 2016

30. 8. 2016 14:06 vytvořil: Jana Bauernöplová

Elektronický zápis - povinný pro všechny studenty

18. 8. 2016 14:35 vytvořil: Tereza Vlášková

Dne 31.8.2016 (23:59 hod.) končí Elektronický zápis (EZ) pro akademický rok 2016/2017. EZ je povinný pro všechny studenty VŠEM, a to včetně studentů, kteří od 1.9.2016 prodlužují své studium nad rámec standardní doby studia (tj. studenti bez přímé výuky) a studentů, kteří zahajovali studium v lednu/dubnu.


Od 1.9.2016 začne nezapsané studenty zapisovat dle Vnitřních předpisů VŠEM (Nařízení rektora VŠEM) studijní oddělení, a to na základě volné výukové kapacity, tj. bez studijních a časových preferencí samotného studenta, kdy je uvedený administrativní úkon od 1.9.2016 zpoplatněn v rámci náhradního termínu.

Termíny obhajob SP a EZK trimestr září 2016

10. 8. 2016 15:17 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly vypsány obhajoby SP a zkouškové termíny (EZK/EZZK/EZP) na období září - prosinec 2016.

 • Přihlášení na obhajoby SP je podmíněno klasifikací písemné části SP od lektora v SIS VŠEM/E-index (ZP) a probíhá prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlašování na SP/PA.
 • V případě přihlašování na EZK/EZZK/EZP v AR 2016/2017 do 31.8.2016 je nutné v SIS VŠEM/Zkoušky studenta překliknout na AR 2016/2017.

Hodnocení SP III. trimestr

21. 7. 2016 09:34 vytvořil: Jana Bauernöplová

WebMail VŠEM

4. 7. 2016 10:12 vytvořil: Michal Šubrt

Bylo aktualizováno uživatelské prostředí WebMailu VŠEM. Způsob přihlašování a obsah mailových schránek zůstává nezměněn.

Oznámení rektora VŠEM č. 04 2015/2016

30. 6. 2016 15:45 vytvořil: Tereza Vlášková

Zveřejněno Oznámení rektora VŠEM č. 04 2015/2016: aktualizace v rámci kontroly a administrace studia (Vnitřní předpisy VŠEM), prázdninový provoz VŠEM, Elektronický zápis, povinné semináře SP/BP/DP, započtení písemných a ústních závěrečných zkoušek (ZZK), Docházkový a registrační systém (DRS).