VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Seminář ke psaní seminárních prací (zásady správného citování)

13. 5. 2015 08:59 vytvořil: Lenka Tláskalová

V termínech 4. a 18.6.2015 vždy od 14:00 se uskuteční semináře k problematice citací převzatých textů. Semináře vede Ing. Helena Smolová, Ph.D., za odevzdání eseje mohou studenti prezenční formy studia obdržet 1ECTS kredit. Přihlášení prostřednictvím SIS VŠEM.

Seminář má studentům poskytnout základní informace o psaní a struktuře seminárních prací, o práci s literaturou, bibliografickými záznamy a citacemi v textu práce. Seminář informuje o postupech psaní práce a zpracování sekundárních dat pro teoretickou část práce.

Obhajoby BP/DP červen 2015

11. 5. 2015 13:03 vytvořil: Jana Bauernöplová

Ústní obhajoby závěrečných prací budou probíhat 22.6. a 23.6.2015 (Bc.), respektive 25.6.2015 (Ing., MBA). Na vybraný termín je možné se přihlásit prostřednictvím SIS/Zkoušky studenta do 10.6.2015.

Veškeré podmínky pro účast na obhajobě (uzavření studia, absolvování a klasifikace ZZK, schválená finální verze BP/DP) je nutné splnit do 10.6.2015, kdy v opačném případě se student musí z termínu pro obhajoby odhlásit.

Praktická aplikace 3D tisk

30. 4. 2015 14:54 vytvořil: Jana Bauernöplová

Vypsána Praktická aplikace - 3D tisk (Bc./Ing.) v úterý 12.5.2015 (17,00 - 19,00 hod.). Přihlášení prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na SP/PA.


Zajímá Vás technologie 3D tisku? Chcete proniknout do jejích teoretických základů, dozvědět se, co samotnému tisku předchází, ale hlavně vidět fungování 3D tiskárny typu RepRap v praxi? Pokud jste odpověděli kladně, přijďte na akci Skill-portu VŠEM.

Konverzace AJ

16. 4. 2015 13:57 vytvořil: Lenka Tláskalová

Na konci dubna 2015 dojde pro nezájem ze strany studentů k ukončení konverzační výuky AJ.

Čtvrteční konverzace se posouvají z 14:00 hod. na 14:30 hod.

PA Human resources management

14. 4. 2015 12:27 vytvořil: Tereza Vlášková

Praktická aplikace Dr. Dominica Drillona z La Rochelle Business School na téma Human Resources Management ve středu 15.4.2015 (13,00 - 17,00 hod.).
To manage a team: a delicate and responsible act. Today′s students, tomorrow′s probably leaders and managers.
Objective and contents: Awareness of the responsibility of the manager's action. Responsibility towards his company and all stakeholders.
• What is a manager and how should it work?
• Contradictions and paradoxes. You said: “performance” but what kind of performance is it (profit, planet or people)?
• What are the skills and drivers to lead a team to the performance?
• Some consequences in the world of management that takes only the financial aspects: psychosocial risk
Za odevzdání zápočtové práce na dané téma v českém nebo anglickém jazyce můžete získat 1 ECTS kredit.

Přihlášení prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na SP/PA.

Další praktické aplikace (bc/ing)

8. 4. 2015 11:27 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly zveřejněny další Praktické aplikace (bc/ing) v českém jazyce na trimestr Duben 2015 (Základy užité grafiky pro marketing, Aplikovaná psychologie a psychoterapie, Leadership), kdy konkrétní termíny naleznete prostřednictvím SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek. Přihlášení je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlašování na SP/PA. Anotace jednotlivých praktických aplikací, viz
http://www.vsem.cz/prakticke-aplikace-seminar-ar-20142015.html

Oznámení rektora VŠEM

31. 3. 2015 12:23 vytvořil: Tereza Vlášková

V SIS VŠEM bylo zveřejněno Oznámení rektora VŠEM č.01 (náhrada za Zpravodaj VŠEM). Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny důležité informace, prosíme vás o jeho prostudování. Oznámení rektora oznamuje změny a aktualizace v rámci kontroly a administrace studia a je součástí Vnitřních předpisů VŠEM, viz
https://www.vsem.cz/oznameni-rektora-vsem.html

Praktická aplikace Sociální síť jako plnohodnotný partner moderního HR

16. 2. 2015 15:39 vytvořil: Lenka Tláskalová

Vypsána Praktická aplikace - workshop s praktickými ukázkami, modelové situace, případové studie, příklady z praxe. Přihlášení prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na SP/PA. Určeno pro studenty prezenční i kombinované formy studia.

Databáze proquest - ukončení

9. 2. 2015 10:53 vytvořil: Lenka Tláskalová

Od února 2015 byl ukončen přístup do databáze Proquest, kdy studenti mají možnost využívat elektronické informační zdroje od Knihovny AV ČR, více informací na stránkách viz Knihovna AV ČR.

Licenční soubor Locklizard

2. 2. 2015 14:12 vytvořil: Michal Šubrt

V případě smazání/odstranění licenčního soubor Locklizard (soubory ve formátu PDC) ze studentského e-mailu, je možné opětovné zaslání prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Licence LockLizard s tím, že je nová licence následně vložena do SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta/Průběh a administrace studia.

Kompletní informace k licenci Locklizard, viz http://www.vsem.cz/locklizard-vsem.html