VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Třídíme odpad

4. 11. 2014 11:12 vytvořil: Lenka Tláskalová

VŠEM podporuje zdravé životní prostředí, proto v budově můžete najít koše na tříděný odpad (papír, plast). Prosíme, využívejte tuto možnost a třiďte s námi. Zároveň pro zlepšení studijních podmínek a zkulturnění výukového prostředí prosíme, uklízejte své odpadky po skončení výuky. Děkujeme, že jste ohleduplní.

Konverzace v Aj pro studenty

27. 10. 2014 09:34 vytvořil: Lenka Tláskalová

Od listopadu 2014 můžete na VŠEM navštěvovat konverzace v anglickém jazyce. Konverzace budou probíhat v prostorách VŠEM, na aktuální téma vždy v úterý (12:00 - 13:30 hod.) a ve čtvrtek (14:00 - 15:30). Jednotlivé výukové dny na sebe tematicky nenavazují a studenti mohou navštěvovat kurzy v jakýkoliv vybraný den. Účast na jednotlivých hodinách je dobrovolná, bez přihlašování prostřednictvím SIS VŠEM.

http://www.vsem.cz/vyuka-cizich-jazyku.html

Obhajoby BP/DP říjen 2014

24. 10. 2014 17:00 vytvořil: Tereza Vlášková

Ústní obhajoby bakalářských prací budou probíhat v termínech 29.10.2014 (9:00 - 15:30 hod.), 30.10.2014 (9:00 - 15:00 hod.) a obhajoby diplomových prací v termínu 31.10.2014 (9:00 - 17:00 hod.). Studenti se mohou obhajob zúčastnit jako přihlížející bez nutnosti svoji účast předem oznamovat.

Bakalářský/diplomový seminář

22. 10. 2014 11:36 vytvořil: Tereza Vlášková

V termínech středa 12.11.2014 od 12:30 hod. a sobota 15.11.2014 od 12:00 hod. proběhne Finální modul (bakalářský/diplomový seminář) zaměřený na administraci závěrečných prací, závěrečných zkoušek a obhajoby BP/DP. Seminář je určen především studentům, kteří plánují výběr tématu BP/DP v tomto trimestru. Studenti se na seminář nemusí předem hlásit.

Termíny konání videokonzultací v rámci výuky a k odborným pracím

21. 10. 2014 11:21 vytvořil: Lenka Tláskalová

Termíny konání videokonzultací v rámci výuky (SIS VŠEM/Rozvrh studenta) a termíny konzultací k SP/BP/DP umístěny na jednotnou stránku s přímým proklikem na kontrétné virtuální místnosti, viz

http://www.vsem.cz/videoforum.html

Slavnostní promoce VŠEM

20. 10. 2014 09:00 vytvořil: Tereza Vlášková

Slavnostní promoce VŠEM se uskuteční v termínech 27.11. a 28.11.2014, kdy přesný termín a čas promoce absolventů bude uveden v pozvánce, kterou všichni účastníci obdrží minimálně 14 dnů předem.

Totemlearning

15. 10. 2014 11:00

Pro studenty VŠEM byly spuštěny aplikace pro ověření manažerských schopností studenta prostřednictvím interaktivních obchodních her. Více informací, viz http://www.vsem.cz/Totemlearning.html

Studentská poradna VŠEM

2. 10. 2014 17:20

Studentská poradna VŠEM v prostorách Vysoké školy ekonomie a managementu (kancelář 106, vedle studijního oddělení). Odborné poradny jsou studentům k dispozici každý druhý týden v měsíci bez předchozího objednání, a to bezplatně.

Úřední doba Studentské poradny VŠEM v měsíci ŘÍJEN 2014:

  • úterý 7.10.2014 - Právní poradenství
  • středa 8.10.2014 - Finanční poradenství
  • čtvrtek 9.10.2014 - Psychologické poradenství, Studijní poradenství

Kompletní informace jsou uvedeny na stránkách, viz http://www.vsem.cz/studentska-poradna.html

Imatrikulace VŠEM

30. 9. 2014 09:05 vytvořil: Michal Šubrt

Slavnostní Imatrikulace studentů prvních ročníků bakalářského a magisterského navazujícího studia se uskuteční v Aule VŠEM v těchto termínech:

11.10.2013: 17:15 pro Bc./K 
12.10.2013: 17:15 pro Ing./K 
16.10.2013: 17:15 pro Bc./P
17.10.2013: 12:15 pro Ing./P

Výpůjčky literatury

25. 9. 2014 14:48 vytvořil: Tereza Vlášková

Byl zrušen Studijní formulář/Studijní literatura. Výpůjčky literatury jsou realizovány bez předchozího objednání přímo v knihovně VŠEM, viz
http://www.vsem.cz/studovna-a-knihovna-vsem.html