VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Bakalářský/diplomový seminář

24. 3. 2016 10:59 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly vypsány termíny Bakalářského semináře a Diplomového semináře. Bakalářský/diplomový seminář je určen především studentům, kteří plánují výběr tématu BP/DP v tomto trimestru. Studenti se na semináře nemusí předem hlásit.

Bakalářský seminář (Bc.): pondělí 11.4.2016, úterý 12.4.2016, sobota 30.4.2016 (vždy 12:30 - 13:30 hod.)
Diplomový seminář (Ing./MBA): sobota 2.4.2016, středa 13.4.2016 (vždy 12:30 - 13:30 hod.)

Tyto termíny nejsou určeny pro studenty od skupin MF 19, PE 50, KLZ 24, MAR 11, PPE 15, PKLZ 14, PMAR 10 a výše, kteří budou mít konkrétní termín semináře uveden v rozvrhu na konci prvního (Ing.), respektive druhého ročníku (Bc.).

Studentská konference Entrepreneurial spirit III

23. 3. 2016 13:10 vytvořil: Lenka Tláskalová

Studenti Vysoké školy ekonomie a managementu pořádají Studentskou konferenci „Entrepreneurial spirit III“:

Mikrovlnná trouba v Klubu VŠEM

18. 3. 2016 13:10 vytvořil: Lenka Tláskalová

Mikrovlnná trouba v Klubu VŠEM k využití pro studenty. Návod na obsluhu je k dispozici u mikrovlnné trouby. Používání přístoje se řídí podmínkami obsaženými v provozním řádu Klubu VŠEM, které jsou součástí Vnitřních předpisů VŠEM a které jsou též umístěn u vstupu do Klubu VŠEM. Prosíme všechny uživatele o jejich doržování. Děkujeme.

PA Diplomka může být Váš kamarád!

9. 3. 2016 12:43 vytvořil: Jana Bauernöplová

Vypsána Praktická aplikace: Diplomka může být Váš kamarád! (Bc./Ing.) v úterý 15.3.2016 od 17:00 hod. Přihlášení prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlašování na SP/PA. POČET ÚČASTNÍKŮ JE OMEZEN, PŘIHLÁŠENÍ JE ZÁVAZNÉ.

Zjistěte, že diplomka je kámoš, napište ji bez stresu a ušetřete si čas. Společně odhalíme, jak diplomku vnímat jako příležitost, jak s ní navázat a udržovat vztah a jak si ji naporcovat. Na závěr mrkneme i na užitečné online nástroje, které se při psaní mohou hodit.

Přednášející: Gabriela Boková

Aktualizace Pokynů pro psaní odborných prací

4. 3. 2016 11:27 vytvořil: Tereza Vlášková

V únoru 2016 došlo k aktualizaci Pokynů pro psaní odborných prací.

Doporučujeme důkladné prostudování, kdy k aktualizacím došlo v těchto bodech:

  • Byla přidána kapitola Shrnutí hlavních bodů při psaní seminárních a závěrečných prací. Toto shrnutí je určeno pouze pro základní orientaci a kontrolu, při vypracování písemných prací je nutné pracovat s celými Pokyny pro psaní odborných prací.
  • Byla zrušena možnost odevzdávat závěrečné práce se "začerněným" textem. Dle zákona je nutné obhájené závěrečné práce kompletně zveřejňovat (knihovna VŠEM/Theses.cz).

Formální kontrola závěrečných prací

3. 3. 2016 12:02 vytvořil: Tereza Vlášková

Vzhledem k často se vyskytujícím formálním nedostatkům u závěrečných prací je od 1.3.2016 ustanovena Pedagogická komise pro formální hodnocení závěrečných prací podle Pokynů pro psaní odborných prací na VŠEM.

  • Pedagogická komise doplňuje funkci vedoucích prací, kteří práce vedou zejména po odborné stránce, a formální úprava v souladu s Pokyny je záležitostí autora práce.
  • Pokud bude Pedagogickou komisí shledáno, že odevzdaná práce nesplňuje formální náležitosti uvedené v Pokynech pro psaní odborných prací na VŠEM, bude navrženo rektorovi její zamítnutí a nutné formální přepracování.
  • Průběh formální kontroly závěrečných prací upravuje Nařízení rektora 03/2016.
  • Všechny závěrečné práce jsou podle zákona zveřejňovány a je nutné dbát na jejich dostatečnou kvalitu jak po stránce obsahové, tak i formální.

VŠEM si nemůže dovolit předkládat ke komisím státních závěrečných zkoušek takové práce, které nesplňují základní náležitosti. Úkolem komise je zhodnotit práce z hlediska jejich celkové odbornosti a práce proto již musí splňovat formální podmínky.

Kredity za odevzdání eseje v rámci přednášek Hosté VŠEM

29. 2. 2016 10:26 vytvořil: Tereza Vlášková

Od 3. března 2016 studenti VŠEM obdrží za účast na přednášce a vypracování eseje v rámci přednášek Hosté VŠEM 2 ECTS kredity. Termín odevzdání eseje je do 30 dnů od konání, rozsah 6 - 8 stránek, náležitosti jako seminární práce.

Odborné stáže - nové nabídky

26. 2. 2016 14:31 vytvořil: Lenka Tláskalová

Zveřejněny dvě nové nabídky na odborné stáže pro studenty VŠEM:

Velký pátek (25.3.2016) dnem pracovního klidu

24. 2. 2016 17:17 vytvořil: Lenka Tláskalová

Od roku 2016 je Velký pátek, tzn. pátek před Velikonocemi, uzákoněn ostatním svátkem (den pracovního klidu). Vysoká škola ekonomie a managementu bude v tento den (25.3.2016) zavřená.

PA Jak sestavit nejlepší marketingovou kampaň

22. 2. 2016 16:28 vytvořil: Jana Bauernöplová

Vypsána Praktická aplikace: Jak sestavit nejlepší marketingovou kampaň (Bc./Ing.) v úterý 1.3.2016 od 17:00 hod. Přihlášení prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlašování na SP/PA.

Chcete se naučit využít teoretické znalosti? Víte, jak správně využít nástroje marketingu? Jaká je nejdůležitější složka úspěšné kampaně? Akce v rámci Skill-Portu VŠEM. Na workshop si, prosím, přineste jakékoliv elektronické zařízení s možností napojení na wifi.

Přednášející: Miroslav Mašata