VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Parkování za budovou VŠEM

16. 9. 2014 12:04 vytvořil: Lenka Tláskalová

Vzhledem k tomu, že parkoviště za budovou VŠEM, je určeno pro potřeby Mateřské školy VŠEM, žádáme Vás o neblokování uvedené parkovací kapacity. Studenti mají k dispozici zdarma více jak 500 parkovacích (krytých) míst v dosahu necelých 100 metrů, od vchodu VŠEM. Děkujeme za pochopení.

E-shop VŠEM

2. 9. 2014 13:42 vytvořil: Lenka Tláskalová

Přihlašovací údaje do E-shopu VŠEM jsou totožné s údaji do SIS VŠEM (jmeno.prijmeni@infovsem.cz, heslo). V případě, že bude založen účet jiný nebo bude provedena objednávka bez registrace, nemůže být uplatněna příslušná sleva, respektive nebude objednávka realizována/vyřízena.

Harmonogram výuky

31. 8. 2014 13:17 vytvořil: Tereza Vlášková

Na základě informací ve Zpravodaji VŠEM č. 02 2013/2014, dochází od AR 2014/2015 ke změnám harmonogramu výuky jednotlivých studijních předmětů, a to zavedením interaktivních prvků do výuky, kdy celková výuka studijního předmětu bude kombinací:

1) Videolearning VŠEM (výuková videa studijních předmětů) – v rozvrhu jsou uvedeny fiktivní časy a termíny výukových soustředění s tím, že základy studijního předmětu jsou studentem nastudovány pomocí aplikace Videolearning v jím zvoleném termínu (tzn. před zahájením výuky daného studijního předmětu).

2) Přímá výuka (studentova fyzická přítomnost na výukovém soustředění) – v rozvrhu uvedeno jako Přednáška/Cvičení s konkrétním termínem, časem a učebnou (standardní výukové soustředění).

3) VideoForum VŠEM (on - line video komunikace s lektorem v rámci vypsaných video konzultací) – v rozvrhu uvedeno jako Videokonzultace s konkrétním termínem a časem. Student se do aplikace Videoforum přihlašuje pomocí odkazu ze stránek jednotlivých kateder.

Doporučujeme studentům pravidelně kontrolovat svůj rozvrh přímo v SIS VŠEM/Rozvrh studenta, nikoliv dle Zápisového lisu pro provedení Elektronického zápisu, kdy může docházet ke změnám např. ohledně času konzultace, výukové místnosti atp.

Zkouškové termíny AR 2014/2015

29. 8. 2014 14:44 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly vypsány zkouškové termíny (EZT/EZZK/EZP) na AR 2014/2015 (trimestr Září 2014), viz SIS VŠEM/Zkoušky studenta. Zkouškové období pro studenty s cenovou úrovní KLASIK v trimestru Září 2014 je stanoveno v termínech 1.9. - 2.10.2014. Upozorňujeme studenty, že v případě přihlašování na EZT/EZZK/EZP do 31.8.2014 je nutné v SIS VŠEM/Zkoušky studenta překliknout na AR 2014/2015.

Hodnocení seminárních prací (červenec a srpen 2014)

26. 8. 2014 16:58

Zveřejněno Hodnocení průběhu obhajob seminárních prací za období červen 2014 (formát pdf), viz Hodnocení odborných prací.

Nejlepší obhájené seminární práce za měsíc červen 2014, zařazené do Ceny rektora VŠEM, viz Studentská konference VŠEM.

Elektronický zápis na AR 2014/2015

25. 8. 2014 09:23 vytvořil: Tereza Vlášková

Povinnost Elektronického zápisu (EZ) se týká všech studentů, kteří do 31.8.2014 neuzavřou své studium (tzn. absolvování/klasifikace všech dílčích zkoušek a seminárních prací dle studijního plánu, viz E-index a Klasifikační přehled).

1) Nedílnou součástí EZ je zaslání scanu podepsaného Prohlášení studenta prostřednictvím SIS/Studijní formuláře/Žádost/dotaz (obě strany prohlášení musí být sloučené v jednom dokumentu, formát PDF).

2) EZ se týká i studentů, kteří od 1.9.2014 prodlužují své studium na VŠEM a nemají uzavřen studium dle bodu 1), viz Administrace studia/Prodloužení studia.

Rovněž připomínáme, že došlo ke zrušení Administrativního zápisu (Zpravodaj VŠEM č. 02 2013/2014), který je nahrazen Prohlášením studenta pro daný akademický rok.

Finální verze BP/DP a Pokyny pro psaní odborných prací

20. 8. 2014 10:51 vytvořil: Tereza Vlášková

Do 1.9.2014 je nutné odevzdat finální verze závěrečných prací (BP/DP), pro termín obhajoby v říjnu 2014.
Připomínáme, že došlo ke každoroční aktualizaci Pokynů pro psaní odborných prací pro AR 2014/2015:
1) Témata seminárních prací (SP) - zahájení studia říjen 2014.
2) Závěrečné práce (BP/DP), se již odevzdávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím SIS (tzn. že povinnost odevzdání tištěné verze závěrečné práce, je zrušena).

Studijní formuláře (1.7. - 31.8.2014)

15. 8. 2014 10:36 vytvořil: Lenka Tláskalová

  • Zasílání žádostí a dotazů je během prázdnin (1.7. - 31.8.2014) umožněno pouze studentům cenové úrovně Premium/Stipendium Klasik, viz Zkouškové a administrativní období dle cenové úrovně studenta.
  • Studenti s cenovou úrovní Klasik, Standard a Bez cenové úrovně, mohou studijní formuláře v SIS využít pouze k zaslání naskenovaného Prohlášení studenta VŠEM 2014/2015, případně žádosti o rozdělení úhrady studijních poplatků.
  • Zpravodaj VŠEM č.2 2013/2014

Hodnocení průběhu státních ZZK (červen 2014)

22. 7. 2014 15:07

Zveřejněno Hodnocení průběhu státních ZZK v červnu 2014  (formát pdf), viz Hodnocení odborných prací.

Hodnocení seminárních prací (červen 2014)

22. 7. 2014 13:53

Zveřejněno Hodnocení průběhu obhajob seminárních prací za období červen 2014 (formát pdf), viz Hodnocení odborných prací.

Nejlepší obhájené seminární práce za měsíc červen 2014, zařazené do Ceny rektora VŠEM, viz Studentská konference VŠEM.