VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Konverzace ve francouzském jazyce zrušena

27. 10. 2015 12:49 vytvořil: Lenka Tláskalová

Vzhledem k nízkému počtu (1) zájemců bude od 1. listopadu 2015 konverzační výuka francouzského jazyka zrušena.

PA Marketingová strategie - Den Václava Havla

23. 10. 2015 14:15 vytvořil: Jana Bauernöplová

Vypsána Praktická aplikace: Marketingová strategie - Den Václava Havla (Bc./Ing.). Dvoudenní seminář se uskuteční v úterý 3.11. a 10.11.2015 (vždy od 14:00 - 17:00 hod.). Přihlášení prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlašování na SP/PA.

Cílem semináře je seznámit studenty s praktickou aplikací marketingové komunikační strategie na existujícím projektu. V rámci semináře budou studentům prezentovány postupy použité při přípravě a realizaci kampaně, tvorbě marketingového symbolu, mediální komunikaci a komunikaci na sociálních sítích. V praktické části bude navržená strategie pro další období projektu, kdy nejlepší návrhy budou použity v praxi a vybraní studenti se budou moci aktivně podílet na realizaci akce.

Přednášející: Ing. Tomáš Pikola

Software od firmy Microsoft zdarma pro studenty VŠEM

20. 10. 2015 09:34 vytvořil: Lenka Tláskalová

Microsoft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA neboli MSDN Academic Alliance) je licenční program, v rámci kterého mohou studenti VŠEM bezplatně používat vybraný software od firmy Microsoft. Software lze použít pro činnosti související s výukou a nekomerčním výzkumem a to i po ukončení studia na VŠEM.

Více informací a návod k instalaci je k dispozici v eVyhledavači VŠEM.

Dne 9.10.2015 byl studentům zaslán registrační mail (v anglickém jazyce), nejedná se tedy o žádný podvod nebo vir.

Změna hesla do SIS VŠEM

19. 10. 2015 18:56 vytvořil: Lenka Tláskalová

V rámci zvýšení bezpečnosti Vašich uživatelských profilů Vás žádáme o změnu hesla v SIS VŠEM, kdy doporučujeme dodržet tyto podmínky:

  • Délka hesla je alespoň osm znaků.
  • Neobsahuje uživatelské jméno, skutečné jméno nebo jméno školy.
  • Neobsahuje úplné slovo.
  • Obsahuje znaky ze všech čtyř následujících kategorií: malá, velká  písmena, číslice, symboly na klávesnici ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Změna hesla se automaticky projeví v rámci všech ostatních aplikací VŠEM (VideoLearning, WebMail, eShop, WebForum, eLearning cizí jazyk).

Konverzace v cizím jazyce

10. 10. 2015 15:39 vytvořil: Lenka Tláskalová

Zavedeny konverzace v cizím jazyce zdarma pro studenty VŠEM (AJ, ŠJ).

  • Konverzace ve Španělském jazyce (vždy PO 12:30 - 13:30), lektor Jose Maria Gomez-Canada.
  • Konverzace v Anglickém jazyce (vždy ÚT a ČT 12:15 - 13:15) s lektorkou Lucia Amalia de Leon/lektorem Tonym Murphym.

Licence Locklizard

9. 10. 2015 10:58 vytvořil: Michal Šubrt

Na studentský e-mail byla studentům zaslána licence Locklizard na akademický rok 2015/2016, kterou je nutné zaregistrovat dle pokynů zaslaných společně s licencí.

  • Licenci Locklizard je možné použít na neomezený počet zařízení (PC, NTB, iPad).
  • Před registrací nové licence je nutné odstranění licence původní, viz Locklizard VŠEM

Žádosti o ubytovací stipendium do 20.10.2015

3. 10. 2015 13:52 vytvořil: Lenka Tláskalová

Žadatel o ubytovací stipendium zašle prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formulář/Stipendia kompletně vyplněnou nascanovanou Žádost o přiznání ubytovacího stipendia, která musí obsahovat mj. vlastnoruční podpis žadatele.

PA Kreativní nápady snadno a rychle

2. 10. 2015 16:35 vytvořil: Jana Bauernöplová

Vypsána Praktická aplikace - Kreativní nápady snadno a rychle (Bc./Ing.) v úterý 13.10.2015 (17,00 - 19,00 hod.). Přihlášení prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlašování na SP/PA. POČET ÚČASTNÍKŮ JE OMEZEN, PŘIHLÁŠENÍ JE ZÁVAZNÉ. Pokud se nebudete moci dostavit, odhlaste se a dejte tak prostor dalším studentům.

Prakticky zaměřený workshop, který Vás naučí aplikovat metody tvůrčího myšlení do běžného života, studia nebo práce. Jeho záměrem je probuzení Vašeho tvořivého talentu jako protikladu stereotypního myšlení. Akce v rámci Skill-portu VŠEM.
Přednášející: Ing. Mgr. Adam Novák

Prodloužení studia od 1.9.2015

22. 9. 2015 14:18 vytvořil: Michal Šubrt

Studentům, kterým skončila standardní doba či doba prodloužení studia dne 31.8.2015 bylo studium automaticky prodlouženo o 12 měsíců (1.9.2015 - 31.8.2016). Studijní poplatky je nutné uhradit do 1.10.2015 prostřednictvím eShopu VŠEM, viz Prodloužení studiaPokyny pro eShop

Praktické aplikace (Bc./Ing.) - trimestr říjen 2015

21. 9. 2015 12:52 vytvořil: Jana Bauernöplová

Byly zveřejněny Praktické aplikace - Odborné semináře (Bc./Ing.), kdy konkrétní termíny praktických aplikací jsou k dispozici prostřednictvím SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek. Podrobné informace k Praktickým aplikacím, viz Anotace Odborné semináře, PA obecné informace.

Přihlášení na PA je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlašování na SP/PA od středy 23.9.2015 od 13:00 hod.