VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Odevzdání bakalářské/diplomové práce

28. 4. 2014 11:23 vytvořil: Tereza Vlášková

Vzhledem ke státnímu svátku bude dne 1. 5. 2014 uzavřeno studijní oddělení. Dva výtisky bakalářské/diplomové práce je tedy nutné pro možnost obhajoby BP/DP v červnu 2014 odevzdat na studijní oddělení do 30. 4. 2014 (v rámci úřední doby 10 - 17 hod.). Elektronická verze BP/DP musí být v SIS VŠEM odevzdána do 1. 5. 2014 včetně.

Hodnocení seminárních prací (březen 2014)

10. 4. 2014 10:53 vytvořil: Tereza Vlášková

Zveřejněno Hodnocení průběhu obhajob seminárních prací za období březen 2014 (formát pdf), viz Hodnocení odborných prací.

Nejlepší obhájené seminární práce za měsíc březen 2014, zařazené do Ceny rektora VŠEM, viz Studentská konference VŠEM.

Praktické aplikace (bc/ing)

19. 3. 2014 13:00 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly zveřejněny Praktické aplikace (bc/ing), kdy konkrétní termíny naleznete prostřednictvím SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek. Přihlášení na Praktické aplikace (PA) je možné od 19.3.2014 prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení/Odhlášení studenta.

PA jsou realizovány v rámci projektu Operačního programu Praha Adaptabilita, který je financován z rozpočtu Evropského sociálního fondu a hlavního města Prahy (Moduly odborné praxe pro inovaci a rozvoj studijních programů VŠEM).

Hodnocení odborných prací (SB/BP/DP)

5. 3. 2014 15:55 vytvořil: Lenka Tláskalová

Zveřejněno Hodnocení průběhu obhajob seminárních prací za období únor 2014 (formát pdf) a Závěry AR VŠEM k hodnocení průběhu ZZK v lednu 2014 (formát pdf), viz Hodnocení odborných prací.

Nejlepší obhajené seminární práce za měsíc únor 2014, zařazené do Ceny rektora VŠEM, viz Studentská konference VŠEM.

Elektronické závěrečné zkoušky

28. 2. 2014 12:35 vytvořil: Tereza Vlášková

Od 1.3.2014 je možné přihlašování/odhlašování na Elektronické závěrečné zkoušky (EZZK) prostřednictvím SIS VŠEM/Zkoušky studenta/EZZK. Prvním oficiálním termínem konání EZZK je 15.3.2014, kdy termíny, respektive administrace přihlašování a odhlašování, jsou shodné s EZT. Odhlašování z EZZK se počítá do celkového počtu odhlášení ze všech zkouškových termínů (EZT, EZZK). S uvedenou změnou došlo ke sjednocení počtu otázek pro všechny studijní programy a formy studia (4 otevřené otázky s maximálním počtem 100 bodů za EZZK). Všichni studenti přihlášení na ZZK v termínech 5.3.2014, 2.4.2014, 7.5.2014 a 4.6.2014 se musí prostřednictvím SIS VŠEM do 9.3.2014 odhlásit (uvedené ZZK byly zrušeny).

Hodnocení průběhu obhajob SP (leden 2014)

18. 2. 2014 13:15 vytvořil: Lenka Tláskalová

Zveřejněno Hodnocení průběhu obhajob seminárních prací za období leden 2014 s uvedením závěrů a doporučení pro studenty, viz Kontrola studia/Hodnocení SP/BP/DP.

Nejlepší seminární práce obhájená v lednu 2014 - Metody vícekriteriálního rozhodování a jejich praktické využití - Petr Vasilčin (MF 11) bude uveřejněna v rámci Sborníku studentské konference VŠEM na konci akademického roku 2013/2014.

Informační schůzka Erasmus

4. 2. 2014 15:49 vytvořil: Lenka Tláskalová

Ve středu, 12.2.2014, se bude od 14:00 hod. v učebně číslo 303 konat informační schůzka k programu Erasmus. Schůzka je organizována za účelem představení programu Erasmus studentům, poskytnutí potřebných informací ohledně programu a zpětné vazby od studentů, kteří již studium v zahraničí v rámci Erasmu absolvovaly. K dispozici budou rovněž informační brožury našich zahraničních partnerských univerzit.

  • 14:00 – 14:30 – prezentace představující program Erasmus + prezentace absolventů zahraničního studijního pobytu v rámci tohoto programu
  • 14:30 – 15:00 – prostor pro diskuzi, dotazy

Závěrečné zkoušky (ZZK)

1. 2. 2014 11:25 vytvořil: Michal Šubrt

Vážení studenti,

vzhledem k neplánovanému a bohužel i rozsáhlému výpadku serverů VŠEM, kdy bylo nutné přesunout na zprovoznění SIS VŠEM všechny naše dostupné ICT kapacity, musela VŠEM, ač nerada, posunout spuštění ostrého provozu pro elektronické ZZK (EZZK).

Plánovaný termín pro spuštění aplikací v rámci EZZK (přihlašování, forma absolvování a hodnocení elektronických závěrečných zkoušek v rámci kontroly studia), byl nově stanoven na 1.3.2014 s tím, že předchozí standardní termín ZZK dne 5.2.2014 zůstává v platnosti ve formě písemných zkouškových otázek dle Databáze ZZK (Zpravodaj VŠEM č. 01 2013/2014).

Za uvedené zdržení se omlouváme.

Bakalářský / diplomový seminář

24. 1. 2014 16:18 vytvořil: Tereza Vlášková

V termínech 9.2.2014 (16,30 hod.) a 13.2.2014 (13,30 hod.) se uskuteční bakalářský/diplomový seminář, který se týká administrace závěrečných prací a písemných ZZK. Seminář je určen studentům, kteří již mají téma BP/DP nebo si ho plánují v nejbližší době zvolit. V případě zájmu o účast na semináři se student nijak nepřihlašuje.

Seminář Úvod do trimestru

10. 1. 2014 14:09 vytvořil: Tereza Vlášková

V termínech 16.1.2014 (13,30 hod.), 19.1.2014 (16,30 hod.), 20.1.2014 (13,30 hod.) a 22.1.2014 (13,30 hod.) se uskuteční semináře Úvod do trimestru, v jehož rámci budou vysvětleny nejdůležitejší aktualizace administrace studia pro AR 2013/2014, viz Zpravodaj VŠEM č.01 2013/2014. V případě zájmu o účast na semináři se student nijak nepřihlašuje.