VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Obhajoby BP/DP Červen 2020

23. 6. 2020 12:24 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Ústní obhajoby bakalářských/diplomových prací proběhnou v termínech 26.6.2020, 29.6.2020 a 30.6.2020 (od 9:00 do 16:00 hod).

 • Obhajoby BP/DP jsou veřejné s tím, že přihlížející student nemusí svoji účast předem oznamovat.
 • Přihlížející musí mít při vstupu do budovy zakrytá ústa a nos.
 • Vyžaduje se také adekvátní oděv přihlížejících studentů.

Všem studentům přejeme při skládání státní závěrečné zkoušky hodně štěstí!

Workshop Ochrana osobních údajů

18. 6. 2020 09:20 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Ochrana osobních údajů s JUDr. Věrou Hrouzkovou, která na VŠEM zastupuje katedru podnikové ekonomiky.

Rozumíte všemu, co ochrana osobních údajů obnáší? Nebo je pro Vás GDPR strašákem či zaklínadlem, o kterém je lepší nemluvit a prostě strpět, aby byly shromažďovány Vaše osobní údaje, aniž byste o tom věděli? Proč a k jakému účelu jsou Vaše osobní údaje vůbec zpracovávány? Zlobí Vás to, ale naopak i vy porušujete stanovená pravidla?  

Workshop se zaměří na:

 • objasnění základních principů, na nichž je ochrana osobních údajů podle GDPR založena
 • vysvětlení vybraných pojmů, jako je například osobní údaj, správce, zpracovatel, subjekt údajů, zpracování osobních údajů a další
 • principy zpracovávání osobních údajů
 • základní práva subjektu údajů a povinnosti správce
 • postavení zpracovatele osobních údajů
 • postup při porušení zabezpečení ochrany osobních údajů

Nenechte si ujít workshop na aktuální téma a pozvěte i svou rodinu/přátele.

 • Termín: 25.06.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
 • Odevzdání práce je možné do 30 dnů od termínu konání workshopu.
 • Téma práce: Ochrana osobních údajů
 • Videokonference proběhne živě prostřednictvím youtube StudiumVŠEM a je zdarma přístupná veřejnosti.

Workshop Zpracování písemných výstupů

16. 6. 2020 14:35 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Zpracování písemných výstupů s PhDr. Gabrielou Ježkovou Petrů.

Cílem workshopu je seznámit studenty s postupem při zpracování písemných výstupů na VŠEM (praktické, zápočtové a seminární práce). Workshop bude zaměřen na propojení písemných pokynů pro psaní písemných výstupů s jejich praktickým aplikováním při zpracování. V závěru bude věnován prostor pro zodpovězení konkrétních dotazů.

Workshop se zaměří na:

 • charakteristiku a výběr písemného výstupu z hlediska náročnosti zpracování daných písemných výstupů
 • postup při zpracování jednotlivých typů písemných výstupů a to ve formě praktického návodu, jehož cílem je usnadnit studentům zpracování písemného výstupu
 • celkovou strukturu i jednotlivé části písemného výstupu.
 • nejčastější chyby a nedostatky
 • informace o možnostech konzultace s akademickými pracovníky VŠEM.

Zúčastněte se užitečného on-line workshopu, který povede zástupce katedry lidských zdrojů VŠEM PhDr. Gabriela Ježková Petrů.

 • Termín: 24.06.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
 • Workshop proběhne živě prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.

Workshop Emoce v době koronaviru

11. 6. 2020 10:01 vytvořil: Tereza Vlášková

On-line seminář na téma Emoce v době koronaviru s PhDr. Ivanou Šnýdrovou, CSc., zástupcem katedry lidských zdrojů na VŠEM.

Každý člověk se snaží zorganizovat si svůj svět tak, aby se v něm cítil bezpečný. Objeví-li se něco neznámého, co daný řád (pravidla, způsob myšlení, konstelace životních podmínek) náhle naruší, vyvolá to pocit nejistoty, obavy, ale i úzkost a strach. Lidský život ale nikdy nebyl a také nikdy nebude říší bezpečí. Nejde jen o ohrožení životů násilím a chorobami a v současné době zejména pandemií koronaviru COVID-19, ale i ohrožení mezilidských vztahů, lidských nadějí a plánů, integrity osobnosti apod. Ostatně bezpečí jako životní hodnota má smysl i proto, že existuje i nebezpečí a nejistota.

Pojďme si o emocích (kladných i záporných), které jsou vzbuzeny v důsledku koronavirové pandemie popovídat na semináři "Emoce v době koronaviru".

 • Termín: 18.06.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na semináři a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
 • Odevzdání práce je možné do 30 dnů od termínu konání workshopu.
 • Téma práce: Emoce v době koronaviru
 • Seminář proběhne živě prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.

Workshop Osobní růst

11. 6. 2020 08:02 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Jak růst, abyste obstáli příštích deset let i v celém životě s PhDr. Karlem Červeným, MSc., MBA, který na VŠEM zastupuje katedru managementu.

Úspěch v práci už nezáleží jen na vzdělání. Do popředí se dere význam osobnostních předpokladů pro výkon práce. Které to jsou? Samostatnost, zodpovědnost, iniciativa, schopnost srozumitelně komunikovat, spolehlivost, učenlivost, zvídavost, schopnost plodit nápady.
Také partnerství si žádá své. Vyžaduje se řada stejných vlastností a k tomu zdravé sebevědomí, naslouchání, rozvážnost, sebeovládání, taktnost, schopnost povzbudit a pochválit, všímavost.

Kde tyto vlastnosti vzít? Na to se pokusí odpovědět PhDr. Karel Červený, MSc., MBA. Zúčastněte se zajímavého workshopu a pozvěte i své přátele a rodinu.

 • Termín: 17.06.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
 • Odevzdání práce je možné do 30 dnů od termínu konání workshopu.
 • Téma práce: Jak si naplánovat svůj osobní růst
 • Videokonference proběhne živě prostřednictvím youtube StudiumVŠEM a je zdarma přístupná veřejnosti.
 • Videozáznam z workshopu

Zkouškové termíny EZK/EZZK

8. 6. 2020 10:00 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Termíny prezentací SP/ZP/PP

2. 6. 2020 15:23 vytvořil: Markéta Eidrnová

Byly vypsány další termíny prezentací písemných prací (SP/ZP/PP).

 • 21.06.2020 prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM
 • 05.07.2020 prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM
 • 22.07.2020 prezenčně v budově VŠEM
 • 09.08.2020 prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM
 • 23.08.2020 prezenčně v budově VŠEM

Přihlášení na prezentace SP/ZP/PP je podmíněno klasifikací (1 - 3) písemné části od hodnotitele v SIS VŠEM/E-index a probíhá prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA.

Úřední doba IPC - aktualizace

1. 6. 2020 11:32 vytvořil: Michal Šubrt

Informujeme, že od 2.6.2020 je možné využít osobní konzultace Informačně poradenského centra VŠEM v úřední době úterý - čtvrtek, sobota - neděle v čase 12 - 17 hod. Podmínkou je zakrytý nos, ústa a provedení desinfekce rukou.

 • Ostatní prostory VŠEM (knihovna, posilovna, klub VŠEM) jsou nadále uzavřeny.
 • V případě zájmu o výpůjčku z knihovny VŠEM student zašle žádost nejpozději 24 hodin dopředu prostřednictvím SIS VŠEM/Žádost/dotaz. Publikace musí být dostupná v databázi Knihovny VŠEM.
 • Vrácení výpůjček není z hygienických důvodů možné.

Poradenství online

29. 5. 2020 10:27 vytvořil: Michal Šubrt

Informujeme, že v rámci Rozvojového centra VŠEM byly pro studenty vypsány nové online termíny bezplatného poradenství:

 • Rozvojová a psychologická poradna (PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.) ve dnech 4. a 11.6.2020 (17 - 18 hod.).
 • Právní poradna (JUDr. Věra Hrouzková) ve dnech 4. a 9.6.2020 (14 - 15 hod).

Připomínáme, že nadále jsou k dispozici termíny studentského poradenství v oblasti administrace studia.

Zájemci se na termín přihlásí prostřednictvím Rezervační aplikace.

Workshop Leadership a interní personální marketing

27. 5. 2020 19:05 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Leadership a interní personální marketing s PhDr. Ing. Petrem Mašínem, Ph.D., DBA, zástupcem katedry managementu na VŠEM.

Novým trendem je budování značky firem nejen ve vztahu k zákazníkům, ale i k budoucím a stávajícím zaměstnancům. Společnosti se snaží zaujmout uchazeče na trhu práce s potřebnou kvalifikací a zkušenostmi a to je součástí právě personálního marketingu. Během workshopu se seznámíte se základními pojmy, s životním cyklem personálního marketingu,  rozdíly mezi interním a externím personálním marketingem. Také se dozvíte, jak zamezit fluktuaci zaměstnanců a jaké jsou moderní trendy motivace. Nenechte si ujít trendy téma a zároveň možnost získat kredity za písemnou práci!

 • Termín: 05.06.2020 od 15:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
 • Odevzdání práce je možné do 30 dnů od termínu konání workshopu.
 • Téma práce: Fluktuace zaměstnanců a jak jí předcházet
 • Workshop proběhne živě prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.