VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Závěrečné zkoušky (ZZK)

1. 2. 2014 11:25 vytvořil: Michal Šubrt

Vážení studenti,

vzhledem k neplánovanému a bohužel i rozsáhlému výpadku serverů VŠEM, kdy bylo nutné přesunout na zprovoznění SIS VŠEM všechny naše dostupné ICT kapacity, musela VŠEM, ač nerada, posunout spuštění ostrého provozu pro elektronické ZZK (EZZK).

Plánovaný termín pro spuštění aplikací v rámci EZZK (přihlašování, forma absolvování a hodnocení elektronických závěrečných zkoušek v rámci kontroly studia), byl nově stanoven na 1.3.2014 s tím, že předchozí standardní termín ZZK dne 5.2.2014 zůstává v platnosti ve formě písemných zkouškových otázek dle Databáze ZZK (Zpravodaj VŠEM č. 01 2013/2014).

Za uvedené zdržení se omlouváme.

Bakalářský / diplomový seminář

24. 1. 2014 16:18 vytvořil: Tereza Vlášková

V termínech 9.2.2014 (16,30 hod.) a 13.2.2014 (13,30 hod.) se uskuteční bakalářský/diplomový seminář, který se týká administrace závěrečných prací a písemných ZZK. Seminář je určen studentům, kteří již mají téma BP/DP nebo si ho plánují v nejbližší době zvolit. V případě zájmu o účast na semináři se student nijak nepřihlašuje.

Seminář Úvod do trimestru

10. 1. 2014 14:09 vytvořil: Tereza Vlášková

V termínech 16.1.2014 (13,30 hod.), 19.1.2014 (16,30 hod.), 20.1.2014 (13,30 hod.) a 22.1.2014 (13,30 hod.) se uskuteční semináře Úvod do trimestru, v jehož rámci budou vysvětleny nejdůležitejší aktualizace administrace studia pro AR 2013/2014, viz Zpravodaj VŠEM č.01 2013/2014. V případě zájmu o účast na semináři se student nijak nepřihlašuje.

Zpravodaj VŠEM č.01 2013/2014

3. 1. 2014 16:39 vytvořil: Tereza Vlášková

V SIS VŠEM byl zveřejněn Zpravodaj VŠEM č. 01 2013/2014. Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny důležité informace, prosíme vás o jeho prostudování. Z obsahu: Cena rektora VŠEM, přihlašování v SIS VŠEM, počet zkouškových pokusů (kontrola studia), opakování výuky, praktické aplikace, seminární práce a semináře, závěrečné zkoušky (ZZK), tematické okruhy BP/DP (výběr témat), studijní poplatky/školné (administrace plateb), docházkový a registrační systém (DRS), chování studentů na výuce, Studentská rada VŠEM, Studentský senát VŠEM, studijní formuláře (dotazy studentů), studijní předměty/moduly (názvy), videoforum VŠEM (testovací provoz), studentská poradna, studijní oddělení (administrace studia), nahlížení/prohlížení zkouškového testu (ZK, ZZK), nové prostory VŠEM (studovna a knihovna, posilovna, klub, mateřská škola).

Nařízení rektora VŠEM

25. 10. 2013 16:01 vytvořil: Lenka Tláskalová

Zveřejněna Nařízení rektora VŠEM (formát pdf)

  • 06/2013 Bezplatné období pro řádné ukončení studia
  • 07/2013 Účast přihlížejících studentů na obhajobách odborných prací (SP/BP/DP)
  • 08/2013 Nahlížení do testu/Prohlížení testu a revize klasifikačního hodnocení

Imatrikulace VŠEM (7.10. a 13.10.2013)

4. 10. 2013 12:02 vytvořil: Michal Šubrt

Slavnostní imatrikulace VŠEM studentů prvních ročníků bakalářského a magisterského navazujícího studia se uskuteční dne 7.10.2013 (prezenční forma studia), respektive 13.10.2013 (kombinovaná forma studia).

Harmonogram:

7.10.2013: 10:00  (registrace 9:00 - 9:35) pro PKLZ 12/PMF 03 
7.10.2013: 14:00  (registrace 13:00 - 13:35) pro PMAR 08/PPE 13 
13.10.2013: 14:00 (registrace 13:00 - 13:35) pro PE 48/MAR 09
13.10.2013 17:30  (registrace 16:30 - 17:05) pro KLZ 22/MF 13

Zdarma pro studenty VŠEM: Fórum Zlaté koruny

1. 10. 2013 15:18 vytvořil: Lenka Tláskalová

V rámci Praktických aplikací Vám nabízíme možnost účastnit se Fóra Zlaté koruny, které se uskuteční dne 15.10.2013. Tématem je Ekonomika versus politika aneb VOLBY 2013. Studenti VŠEM mají vstup na fórum zdarma bez nároku na oběd. Za účast na přednášce a následné odevzdání zápočtové práce v rozsahu 2-3 stran na zadané téma studenti bakalářských i magisterských studijních programů v prezenční formě studia obdrží 1 kredit ECTS. Více informací o přihlášení a tématech zápočtové práce.