VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

PA Krizové rozhodnování - socha Koněva a památník ROA generála Vlasova

21. 5. 2020 12:20 vytvořil: Michal Šubrt

po kladných ohlasech VŠEM na tento formát PA vypisujeme novou strategickou hru Krizové rozhodování na téma odstranění sochy I.S. Koněva v Bubenči a vybudování pomníku vojákům Ruské osvobozenecké armády (ROA) A.Vlasova

 • Po přihlášení na praktickou aplikaci si student ve sdíleném dokumentu vybere svojí roli (např. starosta Řeporyj, starosta Prahy 6, novinář, mluvčí BIS apod) a následně si připraví své 10 minutové vystoupení, jak by to dělal on, kdyby vykonával svěřenou funkci (roli).
 • Podrobný popis PA je uveden v anotaci praktické aplikace.
 • Praktická aplikace proběhne pod vedením JUDr. Cyrila Svobody, Ph.D., Mgr. Ing. Jiřího Tobíška a JUDr. Petera Breziny, Ph.D.
 • Termín konání dne 8.6.2020 (15 - 18 hod).
 • Přihlášení je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA
 • Kapacita je omezená na 10 studentů. Ostatní (nepřihlášení) studenti se mohou účastnit bez nároku na kredity.
 • Za úspěšné absolvování student obdrží 2 kredity v rámci PA.

Povinné semináře (BP/DP) - trimestr Duben 2020

21. 5. 2020 09:00 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly vypsány termíny bakalářských/diplomových seminářů na trimestr Duben 2020. Semináře proběhnou on-line prostřednictvím aplikace Videoforum VŠEM. Student se na semináře nepřihlašuje, docházku pouze potvrzuje tím, že se do aplikace přihlásí pod svým jménem. Absolvování semináře je povinné pro možnost schválení zadání BP/DP.

Bakalářský seminář (Bc.)

 • 25.4.2020 (12:30 - 13:30 hod.)
 • 3.6.2020 (12:30 - 13:30 hod.)

Diplomový seminář (Ing./MBA)

 • 26.5.2020 (12:30 - 13:30 hod.)
 • 30.5.2020 (12:30 - 13:30 hod.)

Knihovna AV ČR a Národní knihovna

20. 5. 2020 13:43 vytvořil: Michal Šubrt

Informujeme, že ze strany Národní knihovny již byl bohužel znepřístupněn digitální fond, který mohli studenti využívat v době nouzového stavu.

Registrace zdarma do elektronického fondu Knihovny Akademie Věd ČR probíhá standardně prostřednictvím VŠEM.

Kapacita vedení BP (zadání do 1.6.2020)

18. 5. 2020 16:12 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Zveřejňujeme seznam akademických pracovníků, kteří mají ke dni 18.5.2020 volnou kapacitu pro vedení bakalářských prací s termínem obhajoby říjen 2020 (odevzdání zadání do 1.6.2020).

 • Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. (katedra managementu)
 • Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. (katedra lidských zdrojů)
 • JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA (katedra lidských zdrojů)
 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA (katedra managementu)
 • RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. (katedra ekonomie)
 • Mgr. Michaela Dvořáková (katedra lidských zdrojů)
 • prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH (katedra lidských zdrojů)
 • JUDr. Věra Hrouzková  (katedra podnikové ekonomiky)
 • Ing. Václav Hýbler, MBA (katedra lidských zdrojů)
 • Ing. František Janatka, CSc. (katedra managementu)
 • doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.  (katedra podnikové ekonomiky)
 • doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. (katedra marketingu)
 • Ing. Pavel Kovařík (katedra podnikové ekonomiky)
 • PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA (katedra lidských zdrojů)
 • doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. (katedra managementu)
 • Ing. Martin Liška, MBA (katedra marketingu)
 • PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA  (katedra managementu)
 • PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.  (katedra lidských zdrojů)
 • Ing. Radka Pešková, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA (katedra managementu)
 • Ing. Dana Stará, Ph.D.  (katedra ekonomie)
 • JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • Ing. Karel Šteker, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • Mgr. Ing. Jiří Tobíšek (katedra ekonomie)
 • JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D. (katedra podnikové ekonomiky)
 • prof. Ing. Milan Žák, CSc. (katedra ekonomie)

Termíny prezentací SP/ZP/PP

16. 5. 2020 12:13 vytvořil: Markéta Eidrnová

Byly vypsány další termíny prezentací písemných prací (SP/ZP/PP).

 • 30.05.2020 prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM
 • 07.06.2020 prezenčně v budově VŠEM

Přihlášení na prezentace SP/ZP/PP je podmíněno klasifikací (1 - 3) písemné části od hodnotitele v SIS VŠEM/E-index a probíhá prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA.

Workshop Publikujte výsledky své BP/DP

15. 5. 2020 08:27 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Publikujte výsledky své BP/DP v časopise Ekonomické listy VŠEM s Ing. Hanou Urbancovou, Ph.D.

Cílem workshopu je seznámit studenty se základními informacemi o publikační činnosti a umožnit jim získat cenné zkušenosti v této oblasti.

V rámci workshopu se studenti seznámí s časopisem Ekonomické listy VŠEM a s možností, jak publikovat výsledky svých závěrečných prací formou článku, který může připravit sám nebo ve spolupráci s veducím své závěrečné práce. Výstup je pro studenta zkušeností v oblasti publikování a vhodnou možností jak se prezentovat ve svém profesním životopise.

Workshop S malou námahou obrovské výsledky...

14. 5. 2020 11:40 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma S malou námahou obrovské výsledky... s PhDr. Karlem Červeným, MSc., MBA, který na VŠEM zastupuje katedru managementu.

Paretovo pravidlo malých příčin a velkých následků 20/80 - univerzální pravidlo pro život, studium, práci i podnikání. Všichni, kdo ho využívají, mají snazší život, více úspěchů a pohody. Stačí tak málo...Přicházejí nové poznatky, bez nichž se většina lidí už neobejde. Ti moudří se s nimi zvídavě seznámí a přemýšlení nad tím. Ti, kteří jen kopírují dav, se takovým věcem vyhnou, protože o tomto tématu nemluví ti, kteří v té skupině dělají veřejné mínění.

Ve workshopu se dozvíte např.:

 • Paretovo pravidlo pro každý den, Esencialismus a minimalismus.
 • Jak nepřijít o práci?
 • Jak dělat to, co vás baví a vydělat?
 • Nebo jak se naučit mít rád to, co musím dělat?
 • Jak řídit své studium, aby jste si hodně zapamatovali a pochopili s malou námahou?
 • Jak s minimálním úsilím řídit svůj život?
 • Co je v životě důležité?
 • Jak řídit firmu (start up?) tak, aby byla úspěšná?
 • Jak odstranit nejistoty a pochyby, zda dělám dobrá rozhodnutí?
 • Jak si vybrat dobré vztahy?

Zúčastněte se zajímavého workshopu s PhDr. Karlem Červeným, MSc., MBA a pozvěte i své přátele a rodinu.

 • Termín: 20.05.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie). 
 • Odevzdání práce je možné do 30 dnů od termínu konání workshopu.
 • Téma práce: Jak mohu změnit svůj život? 
 • Videokonference proběhne živě prostřednictvím youtube StudiumVŠEM a je zdarma přístupná veřejnosti.
 • Videozáznam z workshopu

Obhajoby BP/DP Červen a Srpen 2020

12. 5. 2020 15:15 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Obhajoby závěrečných prací v červnu 2020 proběhnou ve dnech 26. 6. 2020, 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 (Bc/Ing/MBA). Zároveň byly vypsány i termíny obhajob BP/DP v srpnu 2020, které se uskuteční 26. 8. 2020, 27. 8. 2020 a 28. 8. 2020 (Bc/Ing/MBA). Na vybraný termín obhajoby závěrečné práce je již možné se přihlásit prostřednictvím SIS/Zkoušky studenta/Obhajoba BP/DP.

 • Veškeré podmínky pro účast na obhajobě včetně přihlášení na konkrétní termín je nutné splnit do 10. 6. 2020 pro červnovou obhajobu, či do 10. 8. 2020 pro srpnovou obhajobu. Připomínáme, že sem patří rovněž povinnost úspěšně absolvovat Výstupní test oborového základu.
 • Student se může přihlásit i před splněním všech podmínek (na obhajobu BP/DP v srpnu se lze přihlašovat i před odevzdáním finální verze BP/DP), avšak pokud k rozhodnému datu (10. 6. 2020, 10. 8. 2020) podmínky nesplní, musí se nejpozději tohoto dne z daného termínu obhajob odhlásit.
 • Průběh obhajob BP/DP

Telefonní kontakt VŠEM

12. 5. 2020 11:39 vytvořil: Tereza Vlášková

 • Od 12.5.2020 je studentům Informačně poradenské centrum k dispozici opět na původním telefonním čísle 245 010 245 a to každý den (pondělí - neděle) od 10 do 17 hod.

Workshop Jak se změní život všech po pandemii?

9. 5. 2020 09:30 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Jak se změní život všech po pandemii? s PhDr. Karlem Červeným, MSc., MBA, který na VŠEM zastupuje katedru managementu.

Jak se bude svět vyvíjet dále? Co se díky pandemii zbrzdí a co se urychlí? Na co se můžete začít připravovat? Jedním bodů je umělá inteligence. Víte, jak umělá inteligence funguje a kde všude se chystá její nasazení? Víte, jak si zajistit jistou práci do budoucna?

Ve workshopu se dozvíte, jak by se mohl změnit celý svět, např.:

 • Bude se mnohem méně létat a cestovat. Zkrachuje mnoho leteckých dopravců a cestovních kanceláří.
 • Uspíší se využívání digitalizace, robotizace a umělé inteligence (průmysl 4.0) v celém světě.
 • Uspíší se rozvoj telemedicíny.
 • Školy budou přecházet na online výuku.
 • Mnoha lidem se změní hodnoty.
 • Péče o staré lidi dostane nový rozměr.
 • Změní se doprava ve městech.
 • Lidé se budou méně navštěvovat.
 • Lidé budou jíst zdravěji.
 • Změní se pandemické plány států.
 • Spousta lidí přijde o práci.

Zúčastněte se zajímavého workshopu na aktuální téma s PhDr. Karlem Červeným, MSc., MBA a pozvěte i své přátele a rodinu.

 • Termín: 13.05.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie). Téma práce: Jak se změní můj život po pandemii?
 • Videokonference proběhne živě prostřednictvím youtube StudiumVŠEM a je zdarma přístupná veřejnosti.
 • Videozáznam z workshopu