VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Praktické aplikace trimestr Leden 2019

11. 1. 2019 16:00 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly zveřejněny Praktické aplikace - Odborné semináře (Bc/Ing), kdy konkrétní termíny praktických aplikací jsou k dispozici prostřednictvím SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek. Podrobné informace k Praktickým aplikacím, viz Anotace Odborné semináře, PA obecné informace, Studijní předměty v AJ.

 • Zapisování více praktických aplikací ve stejném termínu a čase není možné, kdy systém takovéto přihlášení neumožňuje.
 • Termíny praktické aplikace nesmí kolidovat s termíny přednášek studijních předmětů, které má student v rozvrhu.
 • V rámci některých Praktických aplikací je možné vypracovat i Praktickou studii v rámci písemných prací, tuto informaci naleznete v anotaci jednotlivých praktických aplikací.

Přihlášení na PA v českém jazyce je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA od pondělí 14.1.2019 od 12 hod. (1. ročníky), respektive od úterý 15.1.2019 od 12 hod. (2./3. ročníky) a na PA v anglickém jazyce od pondělí 14.1.2019 od 12 hod. pro všechny ročníky.

Cvičení pod vedením trenéra v Posilovně VŠEM

9. 1. 2019 12:06 vytvořil: Tereza Vlášková

Trénink v Posilovně VŠEM pod vedením studentky VŠEM Fábie Pernicové.

 • Fabia se celý život věnuje sportu, největší oblibu našla v kruhových trénincích, kde se snaží propojit kardio s posilovacími cviky na celé tělo.
 • Má osvědčení instruktora fitness, vede kruhové tréninky a momentálně pracuje v centru BodyBody, kde trénuje klienty s pomocí EMS technologie (klient je po celou dobu tréninku probíjen elektrošoky).
 • Nejbližší termíny 8.1. / 12.2 / 12.3.2019 v čase 12:30 - 13:30 hod. (obědová pauza).

Trénink v Posilovně VŠEM s trenéry CRTC Workout.

 • Další cvičení s již známými trenéry z CRTC Workout bude probíhat 15.1. / 19.2. / 19.3.2019 v čase 17:00 - 18:00 hod.
 • Projekt Akcelerátoru VŠEM CRTC Workout je specifický tréninkový program pro děti, dospělé i seniory, který zvyšuje jejich fyzickou i duševní odolnost a jejich připravenost reagovat na situace ohrožující bezpečnost jich samotných nebo osob blízkých. CRTC Workout je inspirovaný výcvikem Policie ČR a Armády ČR a využívá kompetencí bývalých profesionálů z bezpečnostních složek státu.
 • Přihlášení na akce prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA

Mikrodiplomy VŠEM za AR 2017/2018

9. 1. 2019 11:42 vytvořil: Tereza Vlášková

Mikrodiplom VŠEM slouží k prokázání nabytých vědomosti v daných oblastech již v průběhu studia, díky čemuž studenti VŠEM získávají cennou konkurenční výhodu na trhu práce.

V akademickém roce 2017/2018 jsme vystavili 331 mikrodiplomů VŠEM! Studenti, kteří splnili stanovené studijní podmínky získali mikrodiplom v následujících oblastech:

 • Advanced Business Administration - 4 vystavené mikrodiplomy
 • Business Plan - 22 vystavených mikrodiplomů
 • Communication & Society - 142 vystavených mikrodiplomů
 • Junior Business Administration - 3 vystavené mikrodiplomy
 • Management & Leadership - 25 vystavených mikrodiplomů
 • Practical Business Administration - 1 vystavený mikrodiplom
 • Project Mastery - 6 vystavených mikrodiplomů
 • Self-development - 3 vystavené mikrodiplomy
 • Strategie & Management - 74 vystavených mikrodiplomů
 • System Thinking - 51 vystavených mikrodiplomů

Obhajoby BP/DP Leden 2019

3. 1. 2019 13:46 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Ústní obhajoby závěrečných prací v lednu 2019 budou probíhat 30. 01. 2019 a 31. 01. 2019 (Bc/Ing/MBA). Na termín obhajoby závěrečné práce je možné se přihlásit prostřednictvím SIS/Zkoušky studenta/Obhajoba BP/DP do 10. 01. 2019 (23:59 hod.).

 • Veškeré podmínky pro účast na obhajobě je nutné splnit do 10. 01. 2019; připomínáme, že sem patří rovněž povinnost úspěšně absolvovat výstupní test (týká se všech studentů bez výjimky).
 • Student se může přihlásit i před splněním všech podmínek, avšak pokud k rozhodnému datu 10. 01. 2019 podmínky nesplní, musí se nejpozději tohoto dne z termínu obhajob odhlásit.
 • Průběh obhajob BP/DP.

PA Alfons Mucha: Slovanská epopej

21. 12. 2018 10:06 vytvořil: Tereza Vlášková

Slovanská epopej je cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, kterým malíř Alfons Mucha shrnul dějiny slovanských národů. Jedenáct z nich je aktuálně vystaveno v Obecním domě.

Chcete se dozvědět, jak byla jednotlivá díla vytvořena a co se v nich skrývá? Nenechte si ujít poutavý výklad Bc. Kamily Hamplové. Následně můžete získat 1 kredit v rámci Praktických aplikací za odevzdání eseje na téma "Úvaha nad jedním z obrazů Slovanské epopeje vystaveným v Obecním domě".

 • Termín konání: 9.1.2019 od 16 hod. do cca 18 hod.
 • Místo konání: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1
 • Vstupné: hradí VŠEM
 • Přihlášení: do 7.1.2019 prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA

Microsoft Office 365 pro studenty VŠEM zdarma

11. 12. 2018 12:35 vytvořil: Tereza Vlášková

Studenti VŠEM mají k dispozici zdarma přístup do Microsoft Office 365 (webové verze programů Microsoft Office).

 • Přístup prostřednictvím tohoto odkazu a výběrem tlačítka "Přihlásit".
 • Přihlašovací údaje jsou shodné s přihlašovacími údaji studenta do SIS VŠEM (jmeno.prijmeni@infovsem.cz).

Aktualizace databáze otázek ZZK

6. 12. 2018 13:54 vytvořil: Tereza Vlášková

Došlo k aktualizaci otázek ZZK dle seznamu níže. Otázky byly upraveny ve Zkouškové databázi otázek ZZK, v rámci zkouškových testů budou aktualizovány od 1.1.2019.

 • ZZK Ekonomika podniku (studijní obor Podniková ekonomika) - otázka 6a)
 • ZZK Ekonomika a management (studijní obor Komunikace a lidské zdroje a Marketing) - otázka 6a)
 • ZZK Strategie a management organizací (studijní program MBA) - otázka 6a)
 • ZZK Ekonomie a management (studijní obor Management firem od 10/2014) - otázka 1a)
 • ZZK Ekonomie a management (studijní obor Management firem od 10/2011) - otázka 6a)
 • ZZK Ekonomie (studijní obor Management firem do 4/2011) - otázka 10a)

Odevzdání závěrečných prací - obhajoba leden 2019

28. 11. 2018 09:53 vytvořil: Tereza Vlášková

K 1.12.2018 je stanoven termín pro odevzdání finální verze BP/DP s termínem obhajoby leden 2019. Níže jsou uvedeny důležité informace, které s odevzdáním závěrečných prací souvisí:

 • Finální verze závěrečných prací jsou kontrolovány až po termínu stanoveném pro odevzdání, tedy po 1.12.2018.
 • Závěrečné práce musí být odevzdány do 1.12.2018 včetně (do 23:59 hod.), v opačném případě není možné práci obhajovat v lednu 2019. Reakci na odevzdanou práci student obdrží do 15.12.2018.
 • Práce se odevzdávají pouze elektronicky prostřednictvím Studijní formuláře/Bakalářská/Diplomová práce, nikoliv nahráváním do Souborů studenta.
 • Finální verze BP/DP musí obsahovat vložené zadání podepsané rektorem VŠEM, které si student stáhne ze svých Souborů v SIS VŠEM (zadání se vkládá slučováním PDF dokumentů).
 • Termíny obhajob BP/DP lednu 2019 budou vypsány v druhé polovině prosince 2018.

Workshop Co se dá vyčíst z reálných dat o firmách a jak na to

24. 11. 2018 13:32 vytvořil: Tereza Vlášková

Hledáte téma pro svou písemnou práci? Chcete svoji práci postavit na reálných datech o firmách a trhu? Zajímá vás, co zajímá firmy na trhu a za jaká data a proč vynakládají značné finanční prostředky? Neváhejte ani minutu, využijte nabídku firmy BizMachine, mladého českého startupu zabývajícího se interpretací dat o firmách, a přijďte na jejich přednášku “Co se dá vyčíst z reálných dat o firmách a jak na to” 11.12.2018 od 9 hod. na VŠEM!

 • Zajímá vás, kolik je v Česku mladých podnikatelů řídících firmu s obratem stovek milionů, kdo je nejvlivnější ženou ve vedení podniků, nebo kolik firem si letos pořídilo Teslu? Přijďte se podívat, jak i vy můžete tyto informace zjistit a využít je při zpracování vašeho písemného výstupu na VŠEM (dílčí písemné práce, závěrečné práce).
 • Po přednášce bude následovat diskuse nad konkrétními zadáními písemných prací s lektory VŠEM, kteří Vám rádi poradí.
 • Za účast na akci a odevzdání Zadání písemného výstupu získají studenti 1 kredit do Praktických aplikací VŠEM.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA a dejte BizMachine vědět, co chcete, aby vám setkání přineslo!

Imatrikulace VŠEM

22. 11. 2018 11:37 vytvořil: Michal Šubrt

Slavnostní Imatrikulace studentů prvních ročníků bakalářského a magisterského navazujícího studia (termín zahájení Říjen 2018) se uskuteční v Aule VŠEM ve dnech:

 • 25.11.2018 v 17:15 hod. (kombinovaná forma studia)
 • 28.11.2018 v 10:00 hod. (prezenční forma studia)