VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Písemné práce na VŠEM - trimestr Září 2018

31. 1. 2019 15:20 vytvořil: Tereza Vlášková

Studenti VŠEM mají možnost zpracovávat písemné výstupy dle vlastních možností a preferencí. Každý student musí v rámci studia získat příslušný počet kreditů z písemných prací, kdy je zcela v jeho kompetenci, jaké výstupy bude zpracovávat.

V rámci prvního trimestru AR 2018/2019 studenti odevzdali tyto písemné práce:

 • esej: 45 prací
 • odborná praxe: 26 prací
 • profesní studie: 3 práce
 • zápočtová práce: 22 prací
 • seminární práce: 180 prací

Celková úspěšnost odevzdaných prací byla 85 %.

Studenti mají na výběr různé typy prací, které mohou kombinovat dle vlastních preferencí (aplikační studie, esej, odborná praxe, praktická studie, profesní studie, seminární práce, zápočtová práce). Práce se liší svým rozsahem, počtem kreditů i samotným obsahem.

Obhajoby BP/DP leden 2019

28. 1. 2019 11:41 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Ústní obhajoby bakalářských/diplomových prací budou probíhat v termínech 30.1.2019 (Bc.) od 9:00 do 12:30 hod a 31.1.2019 (Ing./MBA) od 9:00 do 14:30 hod.

 • Obhajoby BP/DP jsou veřejné s tím, že přihlížející student nemusí svou účast předem oznamovat.
 • Vyžaduje se adekvátní oděv přihlížejících studentů.

Movie night VŠEM 29.1.2019

27. 1. 2019 10:41 vytvořil: Tereza Vlášková

Dne 29. 1. 2019 od 17:30 hod. proběhne na VŠEM další Movie night!

 • VŠEM proměníme na jeden večer v kino, zajistíme občerstvení i nápoje a budeme Vám promítat film 10 miliard - Co máte na talíři? (z cyklu festivalu Jeden svět), který byl vybrán studenty v rámci hlasování na FB.
 • Jedná se o německý snímek, který nás zavede do budoucnosti. Konkrétně nastíní různé varianty toho, co v nedaleké budoucnosti bude končit v našich žaludcích. Patříte k těm, co už u snídaně přemýšlí nad večeří?
 • Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí na této planetě? Nestojí svět na rozhraní potravinové katastrofy? Režisér Valentin Thurn, jehož úspěšný film Z popelnice do lednice byl uveden na festivalu Jeden svět v roce 2012, analyticky rozebírá jednotlivé přístupy zemědělství, od mechanizovaného průmyslového způsobu přes umělou výrobu potravin po městské zahradničení na parkovacích stáních. Film servíruje různorodé pohledy ze všech koutů světa, finální rozhodnutí je však na každém z nás: jaké jídlo si na svůj talíř sami vybereme?

Licence Locklizard

22. 1. 2019 15:28 vytvořil: Michal Šubrt

Vzhledem k aktualizaci systému na straně dodavatele byla studentům zaslána nová licence Locklizard na akademický rok 2018/2019. Licenci je nutné zaregistrovat dle pokynů zaslaných společně s licencí.

 • Licenci Locklizard je možné použít na neomezený počet zařízení.
 • Před registrací nové licence je nutné odstranění licence původní.
 • V případě, že máte soubory eBooks uloženy na svém disku, je třeba tyto soubory opětovně stáhnout z eVyhledavače VŠEM.

Exkurze na letištní ploše Letiště Václava Havla Praha

14. 1. 2019 16:21 vytvořil: Tereza Vlášková

Speciální exkurze na letištní ploše Letiště Václava Havla Praha

 • Jedinečná příležitost vidět zblízka provoz na letištní ploše a poznat tak místa, kam se normální cestující nikdy nepodívají.
 • Přijďte si poslechnout, jak se z ranvejí odklízí sníh a jak se měří brzdící účinky speciálním zařízením s „pátým kolem u vozu“.
 • Přijďte se podívat, jak letištní sokolníci se svými cvičenými dravci a psy i další technikou zabraňují střetům letadel s ptáky a volně žijícími zvířaty.
 • Spatřete největší dopravní letadlo světa Airbus A380 a mnoho dalších zblízka na vlastní oči při vzletu či přistání na ranveji nebo při odbavování na odbavovací ploše.

Následně můžete získat 1 kredit v rámci Praktických aplikací za odevzdání eseje na téma "Letiště zblízka".

 • Termín konání: 22.1.2019 od 11:30 do 13:30 hod (sraz v 11 hod.)
 • Místo srazu: odletová/příletová hala Terminálu 3
 • Vstupné: zdarma
 • Přihlášení: do 20.1.2019 prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA
 • Účastníci exkurze musí dodat číslo občanského průkazu (respektive aktualizovat v SIS VŠEM), které organizátor akce spolu se jménem a datem narození předkládá letištním bezpečnostním složkám.

Praktické aplikace trimestr Leden 2019

11. 1. 2019 16:00 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly zveřejněny Praktické aplikace - Odborné semináře (Bc/Ing), kdy konkrétní termíny praktických aplikací jsou k dispozici prostřednictvím SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek. Podrobné informace k Praktickým aplikacím, viz Anotace Odborné semináře, PA obecné informace, Studijní předměty v AJ.

 • Zapisování více praktických aplikací ve stejném termínu a čase není možné, kdy systém takovéto přihlášení neumožňuje.
 • Termíny praktické aplikace nesmí kolidovat s termíny přednášek studijních předmětů, které má student v rozvrhu.
 • V rámci některých Praktických aplikací je možné vypracovat i Praktickou studii v rámci písemných prací, tuto informaci naleznete v anotaci jednotlivých praktických aplikací.

Přihlášení na PA v českém jazyce je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA od pondělí 14.1.2019 od 12 hod. (1. ročníky), respektive od úterý 15.1.2019 od 12 hod. (2./3. ročníky) a na PA v anglickém jazyce od pondělí 14.1.2019 od 12 hod. pro všechny ročníky.

Cvičení pod vedením trenéra v Posilovně VŠEM

9. 1. 2019 12:06 vytvořil: Tereza Vlášková

Trénink v Posilovně VŠEM pod vedením studentky VŠEM Fábie Pernicové.

 • Fabia se celý život věnuje sportu, největší oblibu našla v kruhových trénincích, kde se snaží propojit kardio s posilovacími cviky na celé tělo.
 • Má osvědčení instruktora fitness, vede kruhové tréninky a momentálně pracuje v centru BodyBody, kde trénuje klienty s pomocí EMS technologie (klient je po celou dobu tréninku probíjen elektrošoky).
 • Nejbližší termíny 8.1. / 12.2 / 12.3.2019 v čase 12:30 - 13:30 hod. (obědová pauza).

Trénink v Posilovně VŠEM s trenéry CRTC Workout.

 • Další cvičení s již známými trenéry z CRTC Workout bude probíhat 15.1. / 19.2. / 19.3.2019 v čase 17:00 - 18:00 hod.
 • Projekt Akcelerátoru VŠEM CRTC Workout je specifický tréninkový program pro děti, dospělé i seniory, který zvyšuje jejich fyzickou i duševní odolnost a jejich připravenost reagovat na situace ohrožující bezpečnost jich samotných nebo osob blízkých. CRTC Workout je inspirovaný výcvikem Policie ČR a Armády ČR a využívá kompetencí bývalých profesionálů z bezpečnostních složek státu.
 • Přihlášení na akce prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA

Mikrodiplomy VŠEM za AR 2017/2018

9. 1. 2019 11:42 vytvořil: Tereza Vlášková

Mikrodiplom VŠEM slouží k prokázání nabytých vědomosti v daných oblastech již v průběhu studia, díky čemuž studenti VŠEM získávají cennou konkurenční výhodu na trhu práce.

V akademickém roce 2017/2018 jsme vystavili 331 mikrodiplomů VŠEM! Studenti, kteří splnili stanovené studijní podmínky získali mikrodiplom v následujících oblastech:

 • Advanced Business Administration - 4 vystavené mikrodiplomy
 • Business Plan - 22 vystavených mikrodiplomů
 • Communication & Society - 142 vystavených mikrodiplomů
 • Junior Business Administration - 3 vystavené mikrodiplomy
 • Management & Leadership - 25 vystavených mikrodiplomů
 • Practical Business Administration - 1 vystavený mikrodiplom
 • Project Mastery - 6 vystavených mikrodiplomů
 • Self-development - 3 vystavené mikrodiplomy
 • Strategie & Management - 74 vystavených mikrodiplomů
 • System Thinking - 51 vystavených mikrodiplomů

Obhajoby BP/DP Leden 2019

3. 1. 2019 13:46 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Ústní obhajoby závěrečných prací v lednu 2019 budou probíhat 30. 01. 2019 a 31. 01. 2019 (Bc/Ing/MBA). Na termín obhajoby závěrečné práce je možné se přihlásit prostřednictvím SIS/Zkoušky studenta/Obhajoba BP/DP do 10. 01. 2019 (23:59 hod.).

 • Veškeré podmínky pro účast na obhajobě je nutné splnit do 10. 01. 2019; připomínáme, že sem patří rovněž povinnost úspěšně absolvovat výstupní test (týká se všech studentů bez výjimky).
 • Student se může přihlásit i před splněním všech podmínek, avšak pokud k rozhodnému datu 10. 01. 2019 podmínky nesplní, musí se nejpozději tohoto dne z termínu obhajob odhlásit.
 • Průběh obhajob BP/DP.

PA Alfons Mucha: Slovanská epopej

21. 12. 2018 10:06 vytvořil: Tereza Vlášková

Slovanská epopej je cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, kterým malíř Alfons Mucha shrnul dějiny slovanských národů. Jedenáct z nich je aktuálně vystaveno v Obecním domě.

Chcete se dozvědět, jak byla jednotlivá díla vytvořena a co se v nich skrývá? Nenechte si ujít poutavý výklad Bc. Kamily Hamplové. Následně můžete získat 1 kredit v rámci Praktických aplikací za odevzdání eseje na téma "Úvaha nad jedním z obrazů Slovanské epopeje vystaveným v Obecním domě".

 • Termín konání: 9.1.2019 od 16 hod. do cca 18 hod.
 • Místo konání: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1
 • Vstupné: hradí VŠEM
 • Přihlášení: do 7.1.2019 prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA