VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

DUEL: Janeček vs Mach na téma Korupce

3. 1. 2012 00:01

Ve středu 25. ledna na VŠEM od 15:30 hod uskuteční debatní duel mezi Karlem Janečkem a Petrem Machem na téma Korupce. Karel Janeček - Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze v oboru teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. JV roce 1995 založil společnost RSJ, jíž je dnes ředitelem. Vytváří matematické modely a strategii. Přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK. V roce 2010 založil Nadační fond na podporu vědy a výzkumu, který financuje ze svých zdrojů. V roce 2011 zřídil společně s Janem Krausem a Stanislavem Bernardem Nadační fond proti korupci. Petr Mach - Působí na katedře ekonomie VŠEM, kde přednáší kurz Ekonomie peněz a bankovnictví. V letech 2004-2005 působil jako expert v Komisi pro přípravu důchodové reformy (tzv. Bezděkova komise). Působil v dozorčí radě MERO, a.s. a v poradním výboru belgické banky KBC. Od roku 1998 vydává měsíčník Laissez Faire zaměřený na osvětu v oblasti liberální ekonomie. V roce 2009 založil Stranu svobodných občanů. Za aktivní účast na přednášce a následné odevzdání eseje v rozsahu 2-3 stran na téma zvolené přednášky studenti bakalářských studijních programů v prezenční formě studia obdrží 1 kredit ECTS. Na přednášku je možné se přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM, viz Administrativní přehled s tím, že kapacita je omezena.

Vánoční prázdniny

19. 12. 2011 00:01

Od 19.12.2011 do 03.01.2012 probíhá dovolená všech oddělení VŠEM (Studijní a technické oddělení, Rektorát, Informačně poradenské centrum, Pedagogická pracoviště - katedry). Studijní formuláře budou v rámci SIS VŠEM omezeny pouze pro zasílání výstupů nutných pro kontrolu studia (Bakalářská/Diplomová práce, Seminární práce, Zápočtová práce), respektive dojde k „vypnutí“ příslušných studijních formulářů v SIS VŠEM. Všechny ostatní dotazy a žádosti studentů budou vyřizovány od 04.01.2012. VŠEM přeje studentům příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2012!

Zpravodaj VŠEM 01 2011/2012

16. 12. 2011 14:26

V SIS VŠEM byl zveřejněn Zpravodaj VŠEM 01 (16/12/11), viz http://www.vsem.cz/zpravodaj-vsem.html Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny důležité informace, prosíme Vás o jeho prostudování. Z obsahu: dovolená VŠEM, studentské konference, cena rektora VŠEM 3.ročník (výsledky), výuková soustředění a EZT, studentská tiskárna VŠEM, mezinárodní studentský klub VŠEM, mezinárodní on-line studijní program , výuka cizích jazyků, studijní formuláře (dotazy studentů), elektronický zápis (změna termínu), maximální doba studia Ing./MBA, vstupní znalosti studijních předmětů, testová databáze VŠEM, seminární práce (prezentace), registrace na EZT, elektronické zkouškové termíny (přihlášení/odhlášení), modulová zkouška MBA, úřední doba studijního oddělení, slavnostní promoce VŠEM, diskusní duely VŠEM, Gaudeamus, career day VŠEM, profesní kurzy VŠEM, akademické mistrovství ČR.

ASU International Program

1. 12. 2011 13:00

V rámci spolupráce s Angelo State University (ASU) nabízí Vysoká škola ekonomie a managementu limitovanému počtu studentů prezenční a kombinované formy studia jedinečnou možnost zapojit se do mezinárodního studijního programu. 1) ASU Online International Program - Výuka probíhá výhradně distanční formou – online. - Výukovým jazykem je angličtina. - Délka programu je 2 roky s tím, že v každém ze 4 semestrů absolvují studenti jeden studijní kurz. - Výuku zajišťují zkušení lektoři Angelo State University. - Po absolvování každého semestrálního kurzu obdrží studenti certifikát a úspěšní absolventi celého programu získají na závěr absolventský certifikát Angelo State University. - Vzhledem k době trvání programu (2 roky), je program vhodný především pro studenty prvních a druhých ročníků. 2) Výuka - Výuka prvního kurzu International Management – začne v polovině ledna 2012 a potrvá do začátku května. - Distanční studium Online International Programu je náročné a vyžaduje proto časovou flexibilitu, aktivitu a maximální motivaci. 3) Přihlášení - Studenti, kteří mají zájem se do programu zapojit, zašlou přihlášku prostřednictvím SIS VŠEM, viz Administrativní přehled nejpozději do 12.12.2011. - S ohledem na to, že výuka probíhá v anglickém jazyce, musí studenti v termínu 13. – 15.12.2011 úspěšně absolvovat test z anglického jazyka. - Studenti budou vybíráni na základě výsledků testu z AJ a na základě studijních výsledků. - Maximální počet studentů je 8. Další informace na http://www.vsem.cz/asu-international-program.html
Zdroj: http://www.vsem.cz/studentsky-mail.html

Career day VŠEM

23. 11. 2011 13:56

Dne 8.12.2011 od 14hod se v prostorách školy uskuteční den profesního a kariérního rozvoje „Career day VŠEM“. Součástí programu budou přednášky odborníků z praxe: LMC (jobs.cz), PR klub, Marketingový institut, Česká spořitelna, Horton International, a další. Tematické zaměření přednáškových bloků, např: - Trendy trhu práce v ČR, možnosti uplatnění absolventů, očekávání firem - klíčové faktory úspěchu. - Jak získat dobré zaměstnání: nejdůležitější rady pro výběrová řízení (CV, motivační dopis, pohovor). - Jak oslovit, čím upoutat a na co nezapomenou při hledání práce v české a v zahraniční společnosti. - Význam zahraniční studijní zkušenosti pro budoucí rozvoj kariéry.Jednotliví přednášející zároveň představí specifika a náročnost různých profesních oborů (Marketing, Public Relations, Human Resources, Bankovnictví).

Diskuzní duel na téma "EVROPSKÁ UNIE"

10. 11. 2011 11:48

Ve středu 23.listopadu se na VŠEM od 16hod uskuteční debatní duel mezi Vladimírem Dlouhým a Petrem Zahradníkem na téma "EVROPSKÁ UNIE". Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. je český ekonom a politik, bývalý místopředseda strany ODA a ministr průmyslu a obchodu v letech 1992 až 1997 ve vládě Václava Klause. Je členem ODS od jejího vzniku. V letech 1989 až 1992 byl ministrem hospodářství ČSFR. V roce 2009 a 2010 byl členem Národní ekonomické rady vlády ČR. Je členem Trilaterální komise. Vystudoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1980–1982 studoval postgraduální obor Matematická statistika a pravděpodobnost na Karlově univerzitě. V letech 1977–1983 přednášel na VŠE, od roku 1984 do roku 1989 byl zaměstnán v Prognostickém ústavu, kde po jistou dobu působil jako zástupce ředitele. Od roku 2000 přednáší jako vysokoškolský učitel na Institutu ekonomických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2008 působí na Katedře ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, kde vyučuje předmět makroekonomie. Ing. Petr Zahradník, MSc. je ekonomický expert, analytik a konzultant specializující se na problematiku Evropské unie.Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance, kde byl promován v roce 1987. V letech 1993–1995 působil v Ústavu pro evropská a mezinárodní studia při Úřadu lucemburské vlády a v Mezinárodním ústavu pro analýzu aplikovaných systémů v rakouském Laxenburgu. Po návratu do České republiky působil více než sedm let jako makroekonomický analytik v soukromých společnostech aktivních na kapitálovém trhu – Conseq Finance (1999–2003) a Patria Finance (1995– 1997). V letech 1995 – 1999 působil také jako konzultant Kanceláře prezidenta republiky. V roce 2006 byl jmenován členem expertní skupiny Evropské komise EuroTeam. V roce 2009 byl jmenován členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). V současnosti je projektovým manažerem a konzultantem EU Office. Přednáší ekonomii transformace na pražském centru New York University; podílí se na výuce a výzkumné činnosti na Vysoké škole ekonomické v Praze a řadě dalších univerzitních a výzkumných institucí v tuzemsku i zahraničí.

1. Studentská konference VŠEM

21. 10. 2011 10:05

Akademická rada VŠEM vyhlásila nejlepší písemné práce v rámci 1. Studentské konference VŠEM (prezentace SP) z 5.10.2011: 1. Vlach Petr (MBA 27) - Finanční hodnocení společnosti Autocont a.s. pro investory 2. Janková Pavlína (PE 40) - Specifika účtování v jednotlivých právních formách účetních jednotek 3. Koníř Pavel (MBA 25) - Analýza vývoje a hospodářsko-politické souvislosti v oblasti ekonomické reformy Za nejlepší písemnou práci v rámci 1. Studentské konference VŠEM je udělováno stipendium ve výši 2.000Kč s tím, že všechny vybrané práce budou zařazeny do Sborníku studentských prací VŠEM, který bude publikován na konci akademického roku. Na konci akademického roku bude odbornou komisí VŠEM vybrána nejlepší ročníková seminární práce a uděleno stipendium ve výši 10.000Kč.

Modulová zkouška MBA

10. 9. 2011 10:10

Od akademického roku 2011/2012 mají studenti studijního programu MBA možnost výběru v rámci kontroly studia mezi standardní zkouškou pro daný studijní předmět (EZT) nebo souhrnnou modulovou zkouškou (MZK) ze studijního modulu za studijní předměty v daném studijním modulu (ukončení probíhá formou případové studie a její prezentace), viz http://www.vsem.cz/zkousky-zk.html Modulová zkouška (MZK) prověřuje komplexní výstupní znalosti látky příslušného studijního modulu (moduly oborového základu) a její absolvování je možné po ukončení všech výukových soustředění z daného studijního modulu, viz http://www.vsem.cz/struktura-studia-mba.html Přihlášení studenta na modulovou zkoušku probíhá prostřednictvím vypsaných termínů SIS VŠEM/Zkoušky ve vyhrazených termínech, a to třikrát za akademický rok. Termíny budou vypsány po skončení admistrativního zápisu.

Úřední doba studijního oddělení

7. 9. 2011 12:52

Od 11.9.2011 dochází ke změně úřední doby studijního oddělení Po - Ne: 14 - 17 hod, viz http://www.vsem.cz/kontakty.html

Administrativní zápis AR 2011/2012

25. 8. 2011 10:07

Od 1.9. do 10.9.2011 probíhá řádný termín administrativního zápisu (AZ) pro studenty vyšších ročníků (včetně zahájení studia leden a duben 2011). Úřední doba studijního oddělení Po – Ne 10 - 16 hod. V době řádného AZ nelze provádět žádné další administrativní úkony (mimořádný termín zkoušek, nahlédnutí do testu atd.). 1) Student nemusí žádat o změnu termínu administrativního zápisu ve stanoveném rozsahu dní pro AZ (1.9. - 10.9.) s tím, že od 11.9. do 30.9. může student absolvovat pouze Mimořádný termín administrativního zápisu (MTAZ), který je zpoplatněn. 2) Administrativní zápis je povinný pro všechny studenty, kteří do doby konání administrativního zápisu nemají uzavřené studium. 3) V případě, že student v rámci AR 2011/2012 již nemá přímou výuku, může požádat o AZ bez osobní účasti, viz http://www.vsem.cz/administrativni-zapis.html 4) Student se může nechat zastoupit na AZ pouze na základě úředně ověřené plné moci, viz http://www.vsem.cz/administrativni-zapis.html. Podmínkou je prokázání totožnosti zmocněné osoby prostřednictvím průkazu studenta VŠEM (zmocnitel) a dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz) zmocněnce. 5) Průběh administrativního zápisu (1.9. – 10.9.2011): a) student se prostřednictvím předložení studentského průkazu VŠEM zaregistruje na studijním oddělení (5. patro), kde obdrží příslušné podklady ve dvou vyhotoveních (Zápisový list, E -index, Seznam převzaté studijní literatury, Prohlášení studenta). b) V učebně č.401 (4. patro) student příslušné podklady zkontroluje, vyplní (E-index, Prohlášení studenta, Zápisový list) a podepíše jejich převzetí. c) Jedno vyhotovení všech podepsaných podkladů student odevzdá v učebně č. 102 (přízemí), kde zároveň převezme studijní literaturu (Seznam převzaté studijní literatury podepisuje až po obdržení příslušné studijní literatury) pro daný akademický rok. Studenti, kteří již žádnou studijní literaturu nepřebírají, odevzdají příslušné dokumenty v učebně 401. 6) Upozorňujeme studenty, že největší počet přihlášených studentů je na první den administrativního zápisu (1.9.), respektive první víkendový den (3.9.). 7) Neprovedení administrativního zápisu pro daný akademický rok ve stanoveném termínu je považováno jako zanechání studia ze strany studenta (vyrozumění o ukončení studia). 8) Z důvodu plynulosti průběhu AZ žádáme studenty, aby si v SIS VŠEM aktualizovali údaje o svém zaměstnání/zaměstnavateli do 1.9.2011. V případě, že student není nikde zaměstnán, uvede „bez zaměstnání“. Tyto údaje jsou nutné pro Sdružené informace matrik studentů (SIMS). Zároveň žádáme o aktualizaci kontaktních údajů pro urychlení komunikace mezi studijním oddělením a samotnými studenty. Studenti mohou údaje editovat také v rámci AZ a to v učebně 308 (studovna). 9) Příslušné údaje budou kontrolovány v rámci AZ s tím, že studenti, kteří nebudou mít údaje řádně vyplněny, nebudou administrativně zapsáni do AR 2011/2012.