VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

Otevřené dveře psychologické poradny VŠEM

17. 2. 2011 16:45

Vysoká škola ekonomie a managementu pořádá dne 1.3.2011 od 16:00 hod. "Otevřené dveře psychologické poradny VŠEM" s PhDr. Michalem Novákem, členem Katedry řízení lidských zdrojů. V rámci této akce se studenti dozví o fungování psychologické porady, o profesi psychologa, psychologickém poradenství a psychoterapii, příjemcích psychologické péče a mýtech v oblasti psychologické péče. Svůj zájem o účast na této akci potvrďte prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled, viz https://www.vsem.cz/sfsis/EventsCalendarSigning

Hosté na VŠEM - personální ředitelka ČS

14. 2. 2011 20:40

Ve čtvrtek 3. března 2011 se od 16:00 do 18:00 hodin uskuteční odborná přednáška personální ředitelky České spořitelny Ing. Jitky Schmiedové na téma "Personální management v praxi nadnárodní firmy, change management a kariéra ve velké firmě".

Výukové kurzy FCE/CAE

17. 1. 2011 21:45

VŠEM nabízí nepovinné výukové kurzy anglického jazyka pro přípravu na absolvování certifikovaných zkoušek FCE a CAE (nadstandardní placená služba) pro studenty prezenční a kombinované formy nad rámec standardní výuky cizího jazyka.

Guvernér ČNB na VŠEM

25. 11. 2010 23:03

Ve středu 26. ledna 2011 se od 16:00 do 17:30 hodin se na VŠEM uskuteční odborná přednáška Ing. Miroslava Singera, Ph.D. na téma "Měnová politika ČR". Členem bankovní rady a viceguvernérem České národní banky se Miroslav Singer stal v únoru 2005. S platností od 1. července 2010 jej prezident republiky jmenoval guvernérem ČNB na šestileté funkční období.

Přednáška JUDr. Cyrila Svobody na VŠEM

27. 10. 2010 09:31

Dne 25. října 2010 se v rámci seminářů HOSTÉ NA VŠEM, uskutečnila přednáška a následná diskuze Cyrila Svobody na téma Lisabonská smlouva. K diskuzi se studenty byly navrženy následující témata: - Problém ratifikačního procesu v České republice. - Přináší Lisabonská smlouva něco skutečně nového? - Prohlášení České republiky k Listině základních práv Evropské unie. - Role a odpovědnost prezidenta republiky. - tzv. česká výjimka. Do diskuze, kterou moderoval rektor VŠEM se přihlásil kromě několika studentů i jeden z našich externích pedagogů – Petr Mach, který projevil základní nesouhlas s oficiální interpretací procesu přijímání smlouvy. Bylo dohodnuto, že jeden z příštích seminářů bude věnován této problematice a bude uskutečněn formou DUELU těchto významných osobností. V diskuzi a závěru se bývalý ministr zahraničí vyslovil ještě ke dvěma závažným problémům budoucnosti – k rozšiřování EU, přáním tužbám a realitě - včetně  role Ruska v tomto procesu a k  problému populačního vývoje v Evropě , problémům imigrantům a „nebezpečí ?“ islamizace Evropy v delším časovém horizontu.

Přednáška Cyrila Svobody na VŠEM

14. 10. 2010 21:01

Dne 25. října od 16,00 hod. se v učebně č. 401 uskuteční přednáška JUDr. Cyrila Svobody na téma „Dopad Lisabonské smlouvy na život v ČR“. JUDr. Cyril Svoboda je politik a bývalý předseda KDU-ČSL v minulosti byl ministrem zahraničních věcí a předsedou Legislativní rady vlády ČR. Na přednášku je možné se přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled a to nejpozději do 24.10.2010. Kapacita učebny je omezena.

Nabídka pro studenty

8. 10. 2010 16:59

Pro studenty Vysoké školy ekonomie a managementu byla připravena nabídka volného vstupu (1x měsíčně/1 hod.) ve fitness centru FACE CZECH FITNESS v budově školy, více informací viz Mimoškolní aktivity https://www.vsem.cz/mimoskolni-aktivity.html

Elektronické zkouškové termíny

5. 10. 2010 20:32

Dne 5.10.2010 byla spuštěna aplikace pro elektronické zkouškové testy (EZT). Od tohoto data se studenti mohou přihlašovat na jednotlivé zkouškové termíny (od 13.10.2010), dle stanoveného harmonogramu (Po - Pá: 12 - 18/So - Ne: 10 - 15 hod.), viz SIS VŠEM/Zkoušky studenta/EZT. 1) Student se může přihlásit pouze na zkoušky ze studijních předmětů, které má zapsány ve svém rozvrhu. 2) Na další zkouškový pokus z daného studijního předmětu se student může přihlásit až po jeho klasifikaci, tzn. absolvování zkouškového termínu. 3) Obecné pokyny pro administraci zkouškových termínů EZT, viz Kontrola studia/Zkoušky https://www.vsem.cz/zkousky-zk.html 4) Časová harmonogram pro absolvování EZT může být po skončení trimestru upraven na základě požadavků studentů a administrativy VŠEM, viz Zpravodaj VŠEM č.03 2009/2010.

Cena pro VŠEM

29. 9. 2010 10:29

Vysoká škola ekonomie a managementu získala Cenu pro malou a střední firmu Nadace Via Bona, která poukazuje na dárce, kteří dokážou se svou podporou dojít až k místním neziskovým organizacím a nevěnují se jen velkým a mediálně vděčným projektům,viz http://www.vsem.cz/vsem-v-africe.html VŠEM byla nominována společností Člověk v tísni za spolupráci na projektu VŠEM v Africe a podporu festivalu Jeden svět.

Ústní obhajoba bakalářské/diplomové práce (říjen 2010)

27. 9. 2010 21:15

Ústní obhajoba bakalářské/diplomové práce bude probíhat v termínech 25.10.2010 (Bc.) a 27.10.2010 (Ing./MBA), viz SIS VŠEM/Zkoušky. Pozvánky k obhajobě BP/DP spolu s posudky prací budou studentům nahrány do SIS/Soubory uchazeče/studenta nejpozději 3 pracovní dny předem. Obhajoba BP/DP je veřejná, tzn. že každý ze studentů, který se nahlásil studijnímu oddělení má možnost být přítomen na obhajobě závěrečných prací s tím, že pouze členové zkušební komise a oponent mají právo vznášet dotazy.