ČAUS

Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) je multisportovní asociací, která sdružuje 43 vysokoškolských sportovních klubů a tělovýchovných jednot, kdy pro přípravu vybraných akademických reprezentantů využívá ČAUS účelového zařízení MŠMT (Vysokoškolského sportovního centra - VSC).

Nejvyšším orgánem ČAUS je Rada ČAUS. Výkonným a řídícím orgánem mezi zasedáními Rady je 7členný výkonný výbor. Výkonný výbor zřizuje k plnění svých cílů a poslání odborné komise jednotlivých sportovních odvětví. V současné době pracuje 43 sportovních komisí. ČAUS je členem tělovýchovného a sportovního sdružení Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV) a Českého olympijského výboru.

Svou působností a charakterem činnosti je ČAUS zájmovým stavovským sdružením rezortu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Prostřednictvím svých základních článků, kterými jsou vysokoškolské sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které se zřizují především při vysoké škole nebo fakultě, sdružuje studenty a zaměstnance vysokých škol a příp. další zájemce o vysokoškolský sport. Kolektivním členem ČAUS jsou dle stanov katedry a ústavy tělesné výchovy a sportu. Přidruženým členem je Česká asociace akademických technických sportů.

Posláním a hlavním cílem ČAUS je vytvářet a zajišťovat optimální podmínky pro rozvoj sportovních a pohybových aktivit v klubech a na vysokých školách. Dle zpracované koncepce rozvoje vysokoškolského sportu usiluje o stálé zvyšování odborné úrovně a kvalifikace tělovýchovných pracovníků působících v klubech a učitelů TV na VŠ. Ve spolupráci s katedrami a ústavy TV a sportu na všech vysokých školách v ČR každoročně organizuje tradiční přebory vysokých škol.

Na organizaci a zajištění těchto SPVŠ se podílejí vysokoškolské sportovní kluby, katedry a ústavy TV a regionální organizace v jednotlivých vysokoškolských centrech. Tyto soutěže jsou realizovány na těchto úrovních: základní masové soutěže - soutěže na fakultách a VŠ ve formě vysokoškolských lig, což jsou dlouhodobé soutěže přesahující rámec fakulty: České akademické hry (letos 6. ročník), Oblastní přebory VŠ (Praha, Čechy, Morava), Akademická mistrovství ČR, příp. mezinárodní akademická mistrovství ČR, Vysokoškolské sportovní soutěže jednorázového charakteru pořádané na území ČR, příp. s mezinárodní účastí. Jde o pravidelné sportovní soutěže, které probíhají mimo soutěže sportovních svazů ČSTV. Zúčastňuje se jich mimo členy VSK a VŠTJ i velké množství studentů neregistrovaných, zaměstnanců VŠ a ostatních zájemců o akademický sport. Smyslem je podpořit a umožnit co nejširšímu počtu zájemců o vysokoškolský sport přechod z oblasti povinných aktivit k pravidelným zájmovým a výkonnostním tělovýchovným a sportovním činnostem.

Kromě masového a výkonnostního sportu ČAUS zajišťuje a koordinuje ve spolupráci se sportovními svazy přípravu a účast akademické reprezentace na vrcholných soutěžích pořádaných Mezinárodní federací univerzitního sportu (FISU), tj. na světových univerziádách, akademických mistrovství světa a dalších mezinárodních vysokoškolských sportovních akcích. Světové univerziády se konají každé 2 roky a mají dvě části - zimní a letní.

V mezidobí pořádá FISU, která má v současné době více než 135 členských států, cca 26 akademických mistrovství světa v těch sportovních odvětvích, které zpravidla nejsou zařazeny do programu světových univerziád. Naše asociace se těchto AMS nejen úspěšně zúčastňuje, ale je i pravidelně jejich pořadatelem (1994 - AMS v badmintonu a vodním slalomu, 1996 - AMS v triatlonu, 1998 - AMS v judo, 2000 - AMS ve squashi, 2003 - AMS ve sportovní střelbě, 2004 v orientačním běhu). V příštím roce bude ČAUS pořádat AMS v baseballu.