VŠEM > Studium VŠEM > Studijní poplatky > Cenová úroveň EXCLUSIVE

Čas čtení: 4 min.Cenová úroveň EXCLUSIVE

Individualizace studia a maximální rozsah studijních služeb!

Cenová úroveň EXCLUSIVE je určena studentům, kteří vyžadují maximální studijní a administrativní servis, možnost personifikace vlastního studia (administrace studia, kontrola studia) a volbu individuálních termínů (administrace a kontrola studia), bez nutnosti dodatečných plateb nad rámec cenové úrovně.

Výhody

 • Administrativní a studijní asistent (kontrola termínů, písemných výstupů ZP/SP/BP/DP, studijní a základní literatura).
 • Zkouškové a administrativní období 12 měsíců (září - srpen) s více jak 350 zkouškovými dny.
 • Vrácení 10 % z uhrazeného školného v případě řádného ukončení studia ve standardní době, studijním průměrem (do 1,6) a účastí na výuce (min. 50%). Platí pro zahájení studia od 10/2017.
 • Individuální termíny zkoušek a konzultací (v rámci úřední doby VŠEM).
 • Neomezený počet omluv bez udání důvodu ze zkouškových termínů (tzv. Sick Day).
 • Bezplatné prodloužení standardní doby studia (12 měsíců).
 • Tištěné učební texty VŠEM (základní studijní literatura).
 • Elektronické učební texty VŠEM (základní studijní literatura) s možností tisku.
 • Možnost zápisu studijních předmětů nad rámec stanovené struktury studia (nepovinně volitelné předměty).
 • Uznání zkoušek/předmětů z jiné VŠ/VOŠ/VŠEM s možností zkrácení studia v rámci individuálního studijního plánu (ISP).
 • Vystavení zahraničního diplomu Bachelor of Business Administration/Master of Science (BBA/MSc.) pro absolventy příslušných studijních programů (Bc./Ing.) s mezinárodní akreditací ACBSP.
 • Absolventi bakalářského (Bc./BBA) a navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu mají po splnění podmínek (Nařízení rektora VŠEM 03/2014) nárok na udělení profesního titulu MBA.
 • Dvouoborové studium v rámci bakalářského (Bc./Bc.) nebo magisterského programu (Ing./MBA) s vystavením dvou příslušných diplomů a dodatků k diplomu.
 • ECDL testování (certifikát ověřování počítačové gramotnosti).
 • Nadstandardní výuka cizího jazyka (AJ, NJ, FJ).
 • Časově neomezené členství v Absolventském programu VŠEM (profesní kurzy zdarma, odborné přednášky, kariérní poradenství, zvýhodněné ceny dalšího vzdělávání a Mateřské školy VŠEM).
 • Mateřská škola VŠEM zdarma (krátkodobý provoz pro děti od 3 let).
 • Možnost rozdělení ročních studijních poplatků bez navýšení (až 4 splátky).
 • Studentský úvěr VŠEM 10 + 0 (měsíční platby bez navýšení).

Zvýhodněné podmínky navazujícího studia VŠEM

V případě studia bakalářského a navazujícího magisterského studia VŠEM, mají studenti cenové úrovně EXCLUSIVE cenově zvýhodněné podmínky studijních poplatků/školného.

 • Zvýhodněná cena ročního školného bakalářského (Bc./BBA) a navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu VŠEM ve standardní délce studia 5 let.
 • Zvýhodněná cena ročního školného bakalářského (Bc./BBA) nebo navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu VŠEM a profesního programu Master of Bussines Administration (MBA Executive).
 • Zvýhodněná cena ročního školného bakalářského (Bc./BBA), navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu a profesního programu Master of Business Administration (MBA Executive) nebo doktorandského studijního programu (Ph.D.).