VŠEM > Studium VŠEM > Přehled školného VŠEM > Cenová úroveň STIPENDIUM/STANDARD

Čas čtení: 4 min.Cenová úroveň STIPENDIUM/STANDARD

Podpora aktivního vysokoškolského studia - Studium VŠEM!

Cenová úroveň STIPENDIUM/STANDARD obsahuje snížené roční školné v rámci standardní doby studia a je určena aktivním studentům, kteří chtějí své vysokoškolské studium absolvovat ve standardní době, bez dodatečných studijních a administrativních služeb. V rámci stipendijního programu VŠEM je možné navýšení až na 100% Mimořádné stipendium VŠEM (studijní výsledky, vrcholový sport, váleční veteráni, handicapovaní, svobodné matky).

Výhody

 • Zkouškové a administrativní období 10 měsíců (září - červen) s více jak 300 zkouškovými dny.
 • Elektronické učební texty VŠEM (základní studijní literatura).

Nevýhody

 • Plnění jedné z podmínek (50 % kreditů, nebo studijní průměr do 2,0 ze 100% zkoušek EZK) po celou dobu studia.
 • V případě nesplnění podmínek cenové úrovně student doplácí rozdíl do cenové úrovně PREMIUM.
 • Nemožnost přerušení studia a úhrada celkové standardní doby studia.
 • Nemožnost prodloužení studia.
 • Zapojení do studentských a rozvojových aktivit VŠEM (Dny otevřených dveří, Úvody do studia, marketingové a propagační aktivity VŠEM atp.).
 • Elektronické učební texty bez možnosti tisku.
 • Administrativní poplatky za opravné, náhradní a mimořádné termíny.

Cenová úroveň Stipendium/Standard (od zahájení 01/2019 do 01/2020) - podmínky udržení

Studenti s cenovou úrovní Stipendium/Standard plní podmínky udržení: Studentské a rozvojové aktivity a pak podmínku kreditů či studijního průměru.

1) Studentské a rozvojové aktivity v počtu bodů dle formy studia (prezenční 20 bodů, kombinovaná a distanční 15 bodů).

2) Plnění jedné z podmínek: a) 50 % kreditů či b) studijní průměr 2,0 či c) 50% docházka

a) Minimálně 50 % kreditů v ročníku:

 • 50 % kreditů ze všech zapsaných studijních předmětů v daném ročníku.
 • 50 % kreditů z písemných prací SP/PP/ZP (Za 100 % je v 1. a 2. ročníku považována polovina celkového počtu kreditů za písemné výstupy SP/ZP/PP).
 • 50 % kreditů z PA v prezenční formě studia (Bc.: Za 100 % je považována třetina kreditů za celé studium; Ing.:  Za 100 % je považována polovina kreditů za celé studium).
 • Písemné závěrečné zkoušky EZZK (pokud měl student v rozvrhu studijní předměty, které jsou jejich součástí).
 • Písemné práce BP/DP (3./2. ročník).

b) Studijní průměr 2,0 ze 100% zkoušek EZK studijních předmětů zapsaných v daném ročníku.

 • Do studijního průměru se započítávají všechny absolvované zkouškové pokusy.
 • Studijní průměr se počítá na konci daného ročníku, kdy musí být absolvované zkoušky ze všech zapsaných předmětů.
 • U klasifikačního hodnocení EZK se vychází z bodového hodnocení zkoušky bez bonusových bodů za docházku studenta (10/20 bodů), tj. samotné bodové hodnocení za zkouškový test.

c) 50% docházka z každého ze zapsaných studijních předmětů v daném ročníku (50 % přednáška, 50 % videocvičení, 50 % videolerning).

 • Za účast je považována řádně registrovaná účast na přímé výuce (přednášky), v rámci videocvičení a videolearningu (jeho zhlédnutí je relevantní pouze před absolvováním zkoušky z daného předmětu).