VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Diskusní duely

Diskusní duely

Vysoká škola ekonomie a managementu vytvořila platformu, která poskytuje dvěma vybraným odborníkům prostor pro výměnu názorů. Studenti VŠEM tak mají nad rámec studia další možnost získat informace a rozšiřující pohled na danou problematiku.

Duel je rozdělěn do několika částí. V úvodu oba pozvaní diskutující představí v rámci 15 minutové prezentace svůj postoj a hlavní argumenty. Poté přichází prostor k vzájemné názorové konfrontaci, do které mají možnost se zapojit také přítomní návštěvníci. Výsledkem je tak zajímavá debata, přičemž tento model přímo stimuluje vznik velkého množství možných pohledů na danou problematiku.

Martin Kupka vs. Pavel Mertlík: Jak pracují hlavní ekonomové banky?

Tématem čtvrtého duelu, který se uskutečnil 18.4.2012 od 15.30, bylo: Jak pracují hlavní ekonomové bank.

Martin Kupka je od roku 2002 ředitelem investičního výzkumu a hlavním ekonomem ČSOB. Profesní kariéru zahájil v Prognostickém ústavu ČSAV, odkud po roce 1989 odešel přednášet makroekonomii na obnovenou Fakultu sociálních věd UK. V první polovině 90. let se stal poradcem ministra na MHPR ČR, v letech 1994-5 působil jako makroekonomický analytik pro středoevropský region v NRI ve Vídni. Od roku 1995 do začátku roku 2002 pracoval Martin Kupka jako vedoucí ekonomického výzkumu střídavě ve skupině Patria Finance a v Raiffeisenbank. Martin Kupka vystudoval na pražské VŠE obor ekonomicko-matematické výpočty, postgraduální studia absolvoval na PgÚ ČSAV v Praze a GIIS v Ženevě.

Pavel Mertlík je od r. 2001 hlavním ekonomem Raiffeisenbank a.s. Přednáší na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity v Praze a je hostujícím profesorem Staffordshire University (Spojené království). Je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR. V letech 1998 – 2001 byl místopředsedou vlády ČR pro hospodářskou politiku a ministrem financí (1999 – 2001). Předtím pracoval v České národní bance, v Ústavu prognózování ČR, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a na Vysoké škole ekonomické. Publikoval řadu odborných studií v ČR i v zahraničí, zejména z oblasti teorie cen a empirických analýz transformace centrálně plánovaných ekonomik. V letech 2004 – 2006 byl prezidentem České společnosti ekonomické (ČSE). Je ženatý, s manželkou Danou (1960) a syny Tadeášem (1991) a Arnoštem (1994) rád lyžuje a jezdí na kole.

Karel Janeček vs. Petr Mach: Korupce

Tématem třetího duelu, který se uskutečnil 25.1.2012 od 15.30, byla Korupce.

Karel Janeček vystoupil s příspěvkem: Nebát se nekrást a ne nakrást si a nebát se! Vystoupení je možno shrnout následovně. Korupce je nejhorší forma krádeže a příživnictví a objem  korupce u nás devastuje ekonomiku! Autor odhaduje ztrátu z korupce na 1000,- Kč na osobu za rok, což pro ilustraci představuje ztrátu 333 km dálnic.  Částečně za to může pomatení z totality, kde korupce byla mnohdy tolerovaná. Současné příčiny korupce jsou morálního charakteru a přijetí vyšších etických standardů pro celou společnost je nutné pro budoucí prosperitu. Apeluje - Učiňme tak bez zábran a kvalita života všech významně naroste.

Ekonom Petr Mach se ve druhém příspěvku zabýval korupcí z pohledu mikroekonomie. Konstatoval, že na rozdíl od tržních transakcí je korupce, kterou chápe jako krádež, "hrou s nulovým součtem". Argumentuje na příkladech užití Vězňova dilematu a Nashovy rovnováhy a zpochybňuje účinky „práskačství“ (whistleblowing). Řešení nabízí v účelové funkci zloděje, kde U = Skýtaná výhoda, Riziko odhalení, Hrozící  trest a Svrbění svědomí. Omezení skýtané výhody je možno zvyšováním ostatních faktorů. V závěru diskutoval čtyři způsoby utrácení peněz podle M.Friedmana: 1. Své peníze - pro sebe, 2. Své peníze - pro někoho jiného, 3. Cizí peníze – pro sebe a 4. Cizí peníze – pro někoho jiného s tím, že řešení vidí v přesunu z kvadrantu 4 do kvadrantu 1.

Vladimír Dlouhý vs. Petr Zahradník: Evropská unie

Tématem druhého duelu, který se uskutečnil 23.11.2011, byla Eurozóna, její budoucnost a role České republiky.

Posluchači vyslechli názory na další možné fungování Evropské unie od dvou vynikajících ekonomů a brilantních řečníků. Zatímco se Petr Zahradník zabýval současnou situací a diskuzí v evropských strukturách včetně nejnovějších politických snah o řešení současné krize, Vladimír Dlouhý svou prezentaci pojal v širších, historických a částečně i psychologických souvislostech. Oba řečníci se vhodně doplňovali, vznesené dotazy byly kvalifikované a odpovědi vysoce odborné na jedné straně a na straně druhé srozumitelné, inspirující a zamyšlení hodné. K celkové noblesnosti debaty přispělo, kromě  citlivého moderování rektorem VŠEM i vystoupení Ivana Pilipa, který dodal debatě ještě další, obecnější pohled.

Petr Mach vs. Luděk Niedermayer: Zavedení eura v České republice 

Tématem prvního duelu, který se uskutečnil 14.6.2011, byla stále diskutovaná a aktuální problematika zavedení eura v České republice. Diskutujícími byly dvě významné osobnosti zosobněné Luďkem Niedermayerem, bývalým viceguvernérem ČNB nyní současným ředitelem Deloitte ČR, a Petrem Machem, českým ekonomem, politikem, lektorem VŠEM a zároveň blízkým spolupracovníkem prezidenta Václava Klause.

Výsledná debata nabídla zajímavý střet názorů z opačných sfér spektra, přičemž jako argumenty oběma aktérům sloužily především konkrétní ekonomické ukazatele a statisiky. Přítomní návštěvníci tak měli příležitost shlédnout přímou a intenzivní aplikaci teoretických poznatků v praxi, prezentovanou dvěma předními odborníky.