VŠEM > Studium VŠEM > Forma a průběh studia > Distanční forma studia

Čas čtení: 1 min.Distanční forma studia

 • Zahájení studia kdykoli v průběhu akademického roku
 • Zkrácení doby studia vzhledem k vysoké míře individualizace
 • Frekvence výuky a konzultací dle osobních preferencí studenta

průběh studia

 • Studium vlastním tempem on-line prostřednictvím eAplikací VŠEM
 • On-line volitelné workshopy, semináře a přednášky
 • Student si sám stanovuje pořadí studijních předmětů ze studia (kdy jaký absolvuje)
 • Frekvence výuky a konzultací dle osobních preferencí studenta
 • On-line studiu, prezenční účast je vyžadována pouze v rámci obhajoby závěrečné práce a SZZ

příprava na zkoušku

 • Videolearning / Audiolearning VŠEM
 • Videokonzultace s vyučujícím
 • Videocvičení
 • Učební texty VŠEM v elektronické, případně tištěné podobě
 • Další studijní materiály VŠEM (prezentace ke studijním předmětům, případové studie, studijní opory a manuály)

studijní povinnosti

 • On-line (ústní) zkoušení prostřednictvím aplikace Videoforum VŠEM s akademickým pracovníkem
 • Zkoušky lze skládat kdykoli v průběhu celého AR (Po-Ne)
 • Možnost skládat zkoušky prezenčně v budově VŠEM (elektronické testy multiple choice)
 • Zpracování písemných výstupů (SP/ZP/PP) dle osobních preferencí studenta
 • Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška prezenčně na VŠEM

PRO KOHO JE STUDIUM VHODNÉ?

Distanční (on-line) forma studia realizována aktuálně v rámci mezinárodně akreditovaných programů BBA / MSc. / MBA / Ph.D. / DBA.

 • forma studia vhodná pro vytížené studenty, kteří nemají možnost absolvovat výuku prezenčně / kombinovaně.
 • studium z České republiky i ze zahraničí.
 • vysoký důraz na disciplínu a samostatnost (studium dle vlastního tempa).
 • Informačně poradenské centrum VŠEM a studijní poradci k dispozici 7 dní v týdnu.
 • studentské skupiny a komunity pro on-line sdílení zkušeností a společenské vazby.

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Všichni studenti VŠEM mají statut studenta bez ohledu na zvolenou formu studia (prezenční, kombinovaná, distanční), nebo věk studenta, kdy všichni obdrží potvrzení o studiu.

Studium probíhá bez vazby na rozvrh. Student má k dispozici strukturu studia, kdy je na něm v jakém pořadí a tempu absolvuje jednotlivé předměty.

V případě potřeby je možné v průběhu studia zažádat o změnu formy studia (vždy od následujícího trimestru).