VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Docházkový registrační systém

Čas čtení: 2 min.Docházkový registrační systém

Docházkový a registrační systém (DRS) slouží k evidenci/registraci docházky studentů na výukových a zkouškových soustředěních v SIS VŠEM. Podmínky využívání DRS jsou upraveny Vnitřními předpisy VŠEM (Docházkový a registrační systém, Studijní a zkušební řád VŠEM).

Vstupní, docházkové, registrační a ostatní terminály

Student používá docházkové a registrační terminály v budově VŠEM přiložením platného studentského průkazu VŠEM pro stanovené účely (vstup do budovy nebo její částí, výuková a zkoušková soustředění, obsluha výtahu).

 • Vstup do budovy VŠEM (označení "ovládání dveří").
 • Registrace docházky (označení "docházkový systém VŠEM, registrační místo zde") dle zapsaného rozvrhu studenta (nutné registrovat příchod a odchod).
 • Aktivace výtahu (1NP - 4NP) ve vymezeném čase (Po - Ne: 8 - 17 hod.).
 • Registrace na zkouškovém termínu (EZK, EZP, EZZK) v místnosti 404 (nutné registrovat příchod a odchod)
 • Vstup do studovny/knihovny VŠEM, posilovny VŠEM ve stanovených časech (Po - Ne: 8 - 18 hod./9 - 17:30 hod.).

Registrace docházky

Pro evidenci docházky na výuková soustředění je nutné přiložit studentský průkaz k registračnímu terminálu umístěnému ve vstupní části budovy VŠEM (označení "docházkový systém VŠEM, registrační místo zde") a vyčkat na příslušný zvukový a světelný signál.

 • Účast studenta na výukových soustředěních není povinná (student nemá povinnost registrovat svou účast na výukových soustředěních nebo přítomnost v budově).
 • Ve stanovených případech může dojít k přímému vlivu na klasifikaci na základě účasti studenta na výukových soustředěních daného studijního předmětu (v tomto případě je student povinen svou účast registrovat).
 • Úspěšné zaevidování příchodu/odchodu je oznámeno světelným a zvukovým signálem (zelený světelný signál, souvislý nepřerušovaný tón).
 • O chybovém hlášení registrace je student informován prostřednictvím světelného a zvukového signálu (červený světelný signál X, krátce přerušovaný tón).
 • Pokyny k registraci docházky v rámci eAplikací VŠEM.

Vliv docházky na klasifikaci zkoušek

Student může při 100% účasti na výukových soustředěních (přednášky, videocvičení, videolearning) získat bonusové body k výslednému hodnocení zkoušky daného studijního předmětu, viz Nařízení rektora 04/2013.

 • Body jsou přičteny pouze v případě, že bodový zisk ze zkouškového testu (EZK) překročí nejnižší možnou hranici pro klasifikaci „dobře“ (3), tzn. 51 bodů (při hodnocení „nevyhověl“ (4) nemá student na přičtení 20 bodů za 100% docházku nárok).
 • Registrovaná docházka se v SIS VŠEM zobrazí vždy až den následující po samotné registraci.
 • Připsání 10/20 bodů ke zkouškovému testu v E-indexu se děje automaticky po absolvování posledního výukového soustředění a následně příslušné zkoušky, bez zásahu IPC a jen ve vazbě na „splněný“ rozvrh studenta.
 • Vzhledem k tomu, že docházka studenta se při splnění podmínek započítává k výsledné klasifikaci zkouškového testu, je jakákoli neoprávněná manipulace považována za hrubé porušení Vnitřních předpisů VŠEM s návrhem na vyloučení ze studia.

Doplňování docházky v SIS VŠEM

Vzhledem k „uzavřenosti“ DRS není možné zpětné doplnění účasti studenta na výuce, pokud nedošlo k registraci nebo registrace neproběhla korektně. Nejčastější chyby studentů zjištěné z kamerového systému:

 • Přiložení více studentských karet k jednomu terminálu (zpravidla při větší přicházející/odcházející skupině studentů).
 • Terminály u vstupních dveří neslouží k registraci docházky (určeny pouze k otevření vstupních dveří, jako terminály ve výtahu).
 • Pozdní nebo dřívější registrace, a to i v řádu vteřin/minut (příchod/odchod).
 • Snaha studenta „potvrdit pro jistotu“ opětovně příchod vede k „odhlášení“ z DRS pro daný výukový den.
 • Dřívější ukončení výukového soustředění lektorem, než jak je uvedené v SIS/Rozvrh studenta (IPC nemá oprávnění uvedené v SIS měnit).