VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Dodatek k diplomu

Čas čtení: 1 min.Dodatek k diplomu

V České republice upravuje udělování Dodatku k diplomu Vysokoškolský zákon č. 111/1998 Sb. § 57 odstavec (6), dle něhož je dodatek udělován "automaticky" všem absolventům příslušných akreditovaných studijních programů/oborů.

Princip Dodatku k diplomu

Hlavním cílem Dodatku k diplomu (dále jen „DS“) je zlepšení mezinárodní „průhlednosti“ a spravedlivého akademického a profesního uznávání kvalifikací.
  • Hlavním důvodem zavedení DS jsou přetrvávající problémy s uznáváním kvalifikací v celosvětovém měřítku vinou nedostatečné informovanosti, nehledě na změny v národních vzdělávacích soustavách a strukturách v důsledku ekonomického a technického vývoje s tím, že mobilita občanů je právě podmíněna průkaznými doklady o jejich kvalifikaci.
  • DS popisuje podstatu, úroveň, obsah, souvislosti a postavení všech typů vysokoškolských studií, která byla úspěšně absolvována a jejichž výsledkem bylo získání kvalifikace.
  • DS vhodně doplňuje základní doklad o vysokoškolské kvalifikaci s tím, že Dodatek k diplomu není životopis, nenahrazuje původní doklad o dosažené kvalifikaci a nezajišťuje automaticky uznání této kvalifikace.

Přínos Dodatku k diplomu pro absolventy

Diplom obsahující Dodatek k diplomu je v zahraničí srozumitelnější a srovnatelnější s tím, že nabízí podrobný popis průběhu akademického vzdělávání a nabytých způsobilostí a objektivní obraz dosažených výsledků.
  • DS znamená též snazší přístup k pracovním nebo studijním příležitostem v zahraničí a příznivě ovlivňuje uplatnění držitele diplomu na trhu práce.
  • DS zviditelňuje příslušnou vysokoškolskou instituci v zahraničí, zvyšuje šance jejích absolventů získat zaměstnání na národní i mezinárodní úrovni a konečně šetří čas tím, že odpovídá na řadu otázek týkajících se obsahu a přenosnosti diplomů opakovaně těmto institucím kladených.
  • Podporuje průhlednost vysokoškolského vzdělávání, spolu se zohledněním změn v kvalifikačních profilech.
  • Výrazně napomáhá mobilitě a dostupnosti dalšího vzdělání, rovněž podporuje spravedlivé a regulérní posouzení kvalifikace.