You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Studium VŠEM > Studijní programy > Doktorandské programy Ph.D.

Čas čtení: 1 min.Doktorandské programy Ph.D.

Doktorandský 3letý studijní program s oborovými specializacemi (Ekonomické a sociální inovace, Finanční management, Management lidských zdrojů, Marketing, Mezinárodní ekonomie, Projektový management, Prognostika a plánování, Sociální pedagogika/sociální patologie, Statistická analýza, Udržitelné podnikání), realizovaný v českém a anglickém jazyce, prezenční a kombinované formě studia. Program je realizován v rámci akreditační organizace ACBSP (program není akreditován MŠMT ČR).

Ekonomie a management

 • EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ INOVACE
 • FINANČNÍ MANAGEMENT
 • MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ
 • MARKETING
 • MEZINÁRODNÍ EKONOMIE
 • PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
 • PROGNOSTIKA A PLÁNOVÁNÍ
 • SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA/SOCIÁLNÍ PATOLOGIE
 • STATISTICKÁ ANALÝZA
 • UDRŽITELNÉ PODNIKÁNÍ

Obsah a forma studia

Doktorský stupeň studia je určen již pro vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří se chtějí více věnovat vědecké práci, mají hlubší zájem se dále vzdělávat a vědecky pracovat v oblasti ekonomie a managementu. Zaměřuje se na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří získají hluboké teoretické znalosti, které budou schopni aplikovat ve vědecké, výzkumné, hospodářské nebo pedagogické praxi.

Studium vychovává odborníky k samostatné tvůrčí práci a koncepčnímu přístupu k řešení problémů a k uplatňování nových poznatků v praxi. Uchazeči mohou být absolventi vysokých škol jak ekonomického zaměření, tak i jiných oborů humanitních či technických, kdy volba studovaných předmětů umožňuje přizpůsobit strukturu absolvovaných kurzů předchozímu vzdělání uchazeče i konkrétnímu zaměření jeho dizertační práce.

 • Kombinovaná forma studia je realizovaná formou 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota nebo neděle)
 • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek).
 • Výuka jednotlivých studijních předmětů je realizována prostřednictvím standardních výukových soustředění dle formy studia a interaktivních videoaplikací VŠEM (videolearning, videocvičení, videokonzultace).