Filosofie pro kulturní kreativce

Naučte se myslet v souvislostech.

V rámci předmětu Filosofie pro kulturní kreativce budeme objevovat, jak se vynořovaly záblesky moudrosti jako živé proudy světového kulturního dědictví, jak se šířily přes staletí a jak mohou přispět k budoucnosti lidstva. Na této cestě se setkáme s širokým spektrem zdrojů zahrnujících čistou a praktickou filosofii, vědu, náboženství, spiritualitu, starodávné příběhy, pohádky, umělecká díla atd. Kritériem pro výběr bylo, zda je obsah děl relevantní pro lidi žijící ve 21. století.

Předmět zdaleka není všeobjímající, ale má za úkol poskytnout široký přehled, vzbudit zájem a zvědavost, vyvolat otázky a povzbudit k přehodnocení dosavadního života směrem k větší smysluplnosti.

  • Pozvání do celostního pojetí vzdělávání. Celostní vzdělávání; kulturní kreativci a jejich role ve společnosti.
  • Základy světového kulturního dědictví. Mýty; pohádky; umění.
  • Základy filosofického myšlení, náboženství a spirituality a filosofická východiska jiných kultur (např. Lao-C´, Konfucius, Budhismus, Hinduismus, Islám, Judaismus).
  • Národní moudrost a dědictví českých myslitelů. Vzhledem k tomu, že je tento kurz vyučován v České republice, věnuje pozornost kořenům české kultury a významným českým myslitelům do 17. století včetně Karla IV., Jana Husa, Petra Chelčického, Petra Voka, Jana Amose Komenského.
  • Osvícenství až moderna (17. – 20. století) – filosofie, pedagogika, psychologie, přírodní vědy.
  • Drama 20. století a transformační procesy v 21. století.

Enzo Essenza

  • Pracuje jako inovátor v oblastech vzdělávání a HR s dvacetiletou praxí na univerzitách i v privátním sektoru.
  • Studentům přináší inspirativní pohledy, příklady a zkušenosti z firemního prostředí.

Studijní materiály

  • Prezentace PPT

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Skvělé hodiny s panem Essenzou a jeden z nejlepších vyučujících, co jsem zatím na škole poznala.

Pan docent Essenza je velmi dobrým lektorem, který dokáže komplikovanou látku podat poutavým a velmi zajímavým způsobem.

Neskutečný výklad, který studenta nenechá vypustit ani minutu toho, co přednášející říká.