VŠEM > Studium VŠEM > Doktorandské programy Ph.D. / DBA > Forma a průběh studia (Ph.D.)

Forma a průběh studia (Ph.D.)

Studijní programy jsou realizovány v prezenční (P) a kombinované (K) formě studia, kdy specifické nároky pro uvedené formy studia jsou zohledněny v obsahové struktuře výukových a zkouškových období (harmonogram výuky) akademického roku na VŠEM.

Kombinovaná forma studia

  • Kombinovaná forma studia je realizovaná formou 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota nebo neděle, 1 - 3x za trimestr/studijní předmět).

Prezenční forma studia

  • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 až 3 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 4 - 5x za trimestr/studijní předmět).

Harmonogram výuky

Harmonogram výuky stanovuje pořadí a počet výukových dní pro daný studijní blok/modul/předmět v příslušném trimestru (akademickém roce), kdy konkrétní termíny výukových soustředění jsou součástí rozvrhu studenta pro daný akademický rok.

Studijní program
FormaVýukové dnyPočet výukových dní
Ph.D. Kombinovaná sobota nebo neděle* 1 - 3x za trimestr
Ph.D. Prezenční pondělí až pátek* 4 - 5x za trimestr
*Konkrétní výukové dny a počet jsou dány rozvrhem příslušné studijní skupiny.

Doporučený harmonogram studia

Doporučený harmonogram studia slouží jako vzor ideálního průchodu studiem v rámci standardní doby studia. Reálný harmonogram si student stanovuje v rámci individuálního studijního plánu (ISP).

Ročník studia
I. trimestrII. trimestr
III. trimestr
1. ročník Výběr školitele
ISP
Výběr tématu DSP
Schválení tématu DSP
Složení povinných ZK
Složení povinných ZK
2. ročník Kontrola plnění ISP
Složení povinných ZK
Složení volitelných ZK Výuka
3. ročník Kontrola plnění ISP Složení volitelných ZK Výuka
*Konkrétní výukové dny a počet hodin je dán rozvrhem.

Harmonogram výuky studijního předmětu

Harmonogram výuky studijího předmětu je kombinací video aplikace Videolearning VŠEM (výuková videa studijních předmětů s možností interaktivního testování znalostí a terminologického slovníku), přímé výuky (studentova fyzická přítomnost na výukovém soustředění) a video aplikace VideoForum VŠEM (on - line komunikace s lektorem v rámci vypsaných video konzultací).

VS*
Forma výuky
Aplikace VŠEMObsah výuky
1. VIDEO přednáška Videolearning Vstupní a výstupní znalosti předmětu
2. Výukové soustředění Přednáška lektora Přednáška, cvičení, aplikace samostudia
3. VIDEO konzultace (on-line) VideoForum Cvičení a dotazy (lektor - student)
4. Výukové soustředění Přednáška lektora Přednáška, cvičení, aplikace samostudia
5. VIDEO konzultace (on-line) VideoForum Cvičení a dotazy (lektor - student)
*Konkrétní počet výukových soustředění (VS) je dán formou studia (rozvrh příslušné studijní skupiny).