Horton International

Společnost Horton International byla založena Robertem Hortonem v USA v roce 1978. Poměrně záhy začala společnost expandovat do Asie, Evropy a poté také do zemí Latinské Ameriky. V současné době má společnost 32 poboček ve 26 zemích světa zahrnujících také Českou republiku.

Expanze společnosti Horton International na nové trhy se děje pomocí interních tendrů, při kterých jsou osloveny společnosti již působící v personální oblasti. Společnosti takto vybrané musí splňovat určitá kritéria (zkušenosti, etické normy, dobré jméno, kvalita služeb, zkušení specialisté).

V roce 1995 byla společnosti Dittmann Consulting nabídnuta možnost zastupovat Horton International v České republice. V roce 1996 vzniká dceřiná společnost Horton International Czech s.r.o., která je od roku 1998 oficiálním partnerem Horton International pro ČR.

Společnosti Horton International Czech s.r.o. a Dittmann Consulting s.r.o. nabízejí komplexní servis od obsazování pozic po outdoorové výcviky, outplacement a outsorcing v personální oblasti.

Naši konzultanti poskytují služby v klíčových oblastech. Nabízejí inovativní řešení problémů týkajících se obchodní činnosti společnosti a lidských zdrojů. Doporučení konzultantů vycházejí z praktických zkušeností a jsou neustále přizpůsobována tak, aby informovala naše klienty o nejnovějších trendech a konkurenčních možnostech.