Hospodářská politika a integrace

Historie i současnost státních zásahů do přirozeného ekonomického vývoje v kontextu dějinného vývoje.

Předmět Hospodářská politika a integrace se zabývá jak zásahy řídících autorit do hospodářství na makroúrovni (fiskální a monetární politika, role ve vnějších vztazích), tak i na další oblasti hospodářské politiky, které mají základ v přerozdělování nebo regulaci.

Během výuky má student možnost pochopit, jak politické reprezentace v kontextu integračních a globalizačních procesů využívají jim svěřené prostředky a kompetence pro růst blahobytu celé společnosti, což je klíčová otázka aplikované makroekonomie - hospodářské politiky.

Završením současné etapy je pak diskuze o roli hospodářské integrace, o jejím smyslu, cestách, příležitostech a omylech.

  • Proč a jak zasahuje politika do hospodářského vývoje a je to vůbec „dobře“?
  • Kam až může „sahat“ moc politiky?
  • Nihil novum sub sole, aneb jsou současná vládní opatření výjimečná?
  • Proč mají politici takovou lásku ke zdaňování a proč jim to trpíme?
  • Máme na to být sami, nebo je lépe být „společně“?

Milan Žák

  • Je rektorem VŠEM a profesorem ekonomie v oboru Národní hospodářství.
  • Zabývá se institucionálními aspekty ekonomické teorie a jejich aplikací do hospodářské politiky.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

I přes to, že osobně bych tento předmět zařadil mezi náročné, oceňuji snahu o jeho výklad srozumitelnou formou.

Výklad je poutavý, doplněný i o různé zajímavosti. Předmět mě bavil.

Inspirativní přednáška, pro mě osobně velmi přínosné pro pochopení a uchopení některých ekonomicko-politických jevů, přednáška navíc obohacena o aktuální zajímavosti z hospodářské politiky, což velmi osvěžilo výklad. Děkuji!