VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Hosté VŠEM

Čas čtení: 2 min.Hosté VŠEM

V rámci přednáškového cyklu Hosté VŠEM jsou na akademickou půdu VŠEM zvány známé osobnosti, aby se podělily o vlastní zkušenosti formou diskuse či přednášky se studenty. Přednáškový cyklus Hosté VŠEM je přístupný studentům a absolventům VŠEM (i veřejnosti pokud není uvedeno jinak).

Hosté VŠEM 8.6.2023 - Jak se dělá značka budoucího prezidenta

Martin Klčo řídil tvorbu unikátní značky prezidenta Petra Pavla a v jeho týmu nadále působí. Mimo jiné vedl 9 let komunikační agenturu Leo Burnett a momentálně buduje značky v Unicorn Attacks.

  • Přijďte se s ním pobavit o tom, jak se dělá politický marketing obecně, jak se dělá prezidentská kampaň a v čem se politická a prezidentská kampaň liší od jiných témat. Můžete se také dozvědět o Martinově marketingové zkušenosti odjinud, co dělal, co ho nejvíce baví a co vnímá v jeho profesi jako nejdůležitější atributy.
  • Termín: 8.6.2023 od 17:30 hod. v budově VŠEM (přístupno veřejnosti).
  • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Propagace značky. Téma pro aplikační studii: Faktory úspěšnosti značky.
  • Odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
  • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube Studium VŠEM do 14 dnů od realizace přednášky.

Pro studenty VŠEM (kredity, záznam)

  • U vybraných přednášek může student na základě účasti na přednášce odevzdat Esej nebo Aplikační studii dle náležitostí pro zpracování odborných prací (viz Průvodce psaním písemných prací) v rozsahu 5 - 20 stran (aplikační studie) nebo 2 - 5 stran (esej). V případě možnosti vypracování písemného výstupu je téma vždy uvedeno v popisu přednášky/aktualitě.
  • Vypracování písemného výstupu (eseje/aplikační studie) z přednášky je možné pouze v případě účasti studenta (osobně/MS Teams, dle typu přednášky).
  • Odevzdání výstupu je možné do 30 dnů od konání přednášky prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací.
  • Záznam přednášek je v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od realizace.